Basisdansk 13+

Basisdansk er 'mellem-niveauet' til de, der kan lidt, men gerne vil blive bedre

Paw Kraglund
Projektleder, Begynder- og Basisdansk

Er du blevet nysgerrig eller har generelle spørgsmål til Basisdansk, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder, Paw Kraglund. 

Basisdansk 13+

Er målrettet unge og voksne fra 13 år og opad, der allerede har basis-kendskab til det danske sprog, og som ønsker at udvikle mundtlige og skriftlige kompetencer.

NB. Undervisningen starter 1. september 2017 (Tilmeldingen åbner 1.juni)
 

Find det, du søger

 

 

Hvad er niveauet på Basisdansk


Elever på Basisdansk 13+ har dansk som deres andetsprog. Hvis der overhovedet bliver talt dansk i hjemmet, så sker det typisk kun med den ene forælder. Eleverne på Basisdansk kan tale og i mindre grad skrive dansk dog med mange sproglige og grammatiske fejl, og de har tydelig accent. Elever på basisdansk har typisk boet uden for Danmark i størstedelen af deres liv og har ikke gået i dansk skole eller har fx kun gået i dansk børnehave.

Tale
Eleverne kan, inden påbegyndt undervisning, deltage i en samtale om hverdagssituationer som fx handler om familie, fritidsaktiviteter og aktuelle begivenheder, og de kan give udtryk for egne meninger i forhold til dette. Eleven kan klare de fleste situationer ved rejse i Danmark og kan fx spørge om vej og forstå en detaljeret forklaring fra en indfødt dansker.

Skrive
Eleverne kan, inden påbegyndt undervisning, skrive enkle og sammenhængende beskeder og breve dog med mange grammatiske fejl. Det kan fx være svært for eleven at bruge en og et korrekt, og der kan være udfordringer med fx forholdsord og ordstilling.

Hvis du er i tvivl om niveauet er passende, så ring til lærerværelset hos Danes Worldwide.

Lærerværelset: (0045) 33 60 14 30

Hvad lærer du?

Basisdansk 13+ indeholder emner, der inddrager dansk kultur og historie. Emnerne kan fx være Danske ordsprog og talemåder, Rundt i Danmark, Danske traditioner osv. Ud fra emnerne bliver der arbejdet målrettet med dansk grammatik samt udvikling af elevernes danske ordforråd. I undervisningen møder eleverne varierende former for opgaver, hvor de skal arbejde med korte danske tekster, oplæsninger, sproglige spil samt filmklip og kortfilm.

Struktur og tidsperspektiv
Eleverne på Basisdansk 13+ bliver inddelt på hold, hvor de, ved nogle opgavetyper, kan følge hinanden, løse opgaver sammen og hjælpe hinanden på vores online undervisningsplatform. Eleverne skal forvente at bruge ca. 1 ½ - 2 timers arbejde om ugen, som de selv disponerer over. De bestemmer altså selv hvornår på ugen, de vil lave arbejdet.

Opstart og tilmelding
Basisdansk 13+ er inddelt i fire trin, som hver indeholder 10 ugers undervisning. Alle fire trin dækker derfor over et helt skoleår. Trin 1 starter op fire gange om året:

  • primo september
  • primo november
  • primo februar
  • primo april
     

Tilmeld eleven Basisdansk 13+ her

Er du i tvivl om Basisdansk 13+ er det rigtige niveau, så kontakt lærerværelset hos Danes Worldwide.

Lærerværelset: (0045) 33 60 14 30

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev