Basisdansk

Basisdansk er 'mellem-niveauet' til de, der kan lidt, men gerne vil blive bedre

Paw Kraglund
Projektleder, Begynder- og Basisdansk

Er du blevet nysgerrig eller har generelle spørgsmål til Basisdansk, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder, Paw Kraglund. 

Basisdansk: Lancering i efteråret 2017

Er målrettet den gruppe elever, der allerede har basis-kendskab til det danske sprog. Hvis der overhovedet bliver talt dansk i hjemmet, sker det typisk kun med den ene forælder, og dansk er derfor elevens andetsprog. Eleverne på Basisdansk kan tale og i mindre grad skrive dansk dog med mange sproglige og grammatiske fejl, og de har ofte tydelig accent. Elever på basisdansk har typisk boet uden for Danmark i størstedelen af deres liv og har ikke gået i dansk skole eller har fx kun gået i dansk børnehave.

Tale: Eleverne kan deltage i en samtale om hverdagssituationer som fx handler om familie, fritidsaktiviteter og aktuelle begivenheder, og de kan give udtryk for egne meninger i forhold til dette. Eleven kan klare de fleste situationer ved rejse i Danmark og kan fx spørge om vej og forstå en detaljeret forklaring fra en indfødt dansker.

Skrive: Eleverne kan skrive enkle og sammenhængende beskeder og breve dog med mange grammatiske fejl. Det kan fx være svært for eleven at bruge en og et korrekt, og der kan være udfordringer med fx forholdsord og ordstilling.

Hvad betyder Basisdansk?


 

Da Basisdansk er under udvikling, er det desværre endnu ikke muligt at købe adgang til programmet. Skulle I have interesse i at følge udviklingen af programmet, er I meget velkommen til at skrive til projektleder Paw Kraglund på paw(a)danes.dk for at høre nærmere. 

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev