Global kærlighed

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske medarbejder enten på mail eller telefon, hvis der er noget du er i tvivl om.

Daniel Skov
Juridisk medarbejder

Kan du tage din familie med til Danmark?

En stor del af Danes Worldwides medlemmer bor og arbejder i udlandet gennem en længere årrække og lever størstedelen af deres liv uden for Danmark. Mange finder derfor kærligheden og stifter familie udenfor Danmarks grænser.

I vores meningsundersøgelse foretaget i juni 2016 blandt 1.024 udlandsdanskere i 61 lande svarede 38 %, at de bosatte sig i udlandet på grund af kærlighed. I samme undersøgelse blev det klarlagt, at op imod hver anden udlandsdansker ikke regner med at vende tilbage til Danmark – de fleste begrunder dette med Danmarks stramme familiesammenføringslovgivning, der i praksis udgør en stor hindring. Den samlede undersøgelse kan læses her.

Ny lovgivning

I oktober 2016 blev 26-års-reglen afskaffet. Denne regel gav automatisk tilladelse til familiesammenføring i Danmark, såfremt den ene part i et ægteskab havde været dansk statsborger i mindst 26 år. Situationen efter afskaffelsen er, at danske statsborgere nu – lige som ikke-danske statsborgere – skal opfylde et såkaldt tilknytningskrav.

Dette krav indebærer, at ovenstående ægtepar samlet set skal kunne udvise en større tilknytning til Danmark end til det land, de bor i. Kravet kan selvsagt være overordentligt svært at leve op til, såfremt den danske statsborger har været udrejst i mange år, og ægtefællen altid har boet i sit hjemland, fordi de dermed har en samlet større tilknytning til ægtefællens hjemland end til Danmark. Konsekvensen i den nuværende lovgivning er, at der i disse situationer ikke gives tilladelse til familiesammenføring.

Hvad gør Danes Worldwide?

Hos Danes Worldwide søger vi løbende at påvirke politikerne til at forstå, at reglerne rammer skævt, fordi de helt konkret både begrænser danske statsborgeres lyst til, og ikke mindst mulighed for, at vende hjem til Danmark. Vi er jævnligt i direkte kontakt med politikere på området og giver derudover vores mening til kende i offentligheden via de landsdækkende medier. Danes Worldwide er derudover også fast høringspart, når der fremsættes nye lovforslag, som vedrører udlandsdanskere. Vores seneste høringssvar omhandlede netop familiesammenføring og kan læses her. 

Du er som medlem af Danes Worldwide altid velkommen til at kontakte os og få konkret rådgivning om reglerne for familiesammenføring. Udlændingestyrelsen har sjældent ressourcer til at give direkte vejledning til den enkelte borger - men det har vi. Tøv derfor ikke med at kontakte vores juridiske medarbejder, hvis du har spørgsmål.

 

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev