International Baccalaureate (IB)

Som medlem har du altid mulighed for at kontakte vores juridiske medarbejder enten på mail eller telefon, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Daniel Skov
Juridisk medarbejder
daniel(a)danes.dk

Hvad er forskellen på en dansk studentereksamen og IB?

Den første og største forskel er, at al undervisning på IB-skoler foregår på engelsk, og der tilbydes en række andre fag. Herudover eksisterer der et andet karaktersystem, på IB bliver eleven vurderet på en skala fra 0-45, mens de danske gymnasieuddannelser arbejder med 7-trinsskalaen.

IB skoler kan være en fordel for internationale familier, da de er beliggende rundt om i verden. En IB uddannelse fra andre lande svarer til en IB uddannelse i Danmark.

Problematik

Konverteringsskalaen fra IB DP’en (Diploma Program)til den danske 7-trinsskala er mindre retfærdig, og dermed mindskes chancerne for optagelse på en stor del af de danske uddannelser.

Danes Worldwide har i årevis været en ledende udbyder af danskundervisning til danske børn og unge bosiddende i udlandet. Derfor har vi en god og tæt kontakt med tusindvis af unge og deres forældre og følger det videre studieforløb for vores tidligere elever. Vi er i de senere år blevet kontaktet af mange, især forældre, der har været frustreret over, at deres børn blev afvist på danske videregående uddannelser, selv om de har fået pæne karakterer i IB-systemet. Der har i gennem længere tid været problemer med omregningen til det danske karaktersystem – også efter den justering, der blev foretaget i foråret 2014.

Status quo

I Danes Worldwide ønskede vi at foretage en spørgeundersøgelse for at kortlægge omfanget af problemet. Det er slående, at ca. halvdelen af de elever, der bliver studenter fra en IB-skole i Danmark eller i udlandet får afslag på ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Til sammenligning bliver 75% af de studerende med en traditionel dansk studentereksamen (STX) optaget og ca. 80% med en højere handelseksamen (HHX).

I de senere år er der stiftet en række IB-skoler i Danmark, hvilket vi byder velkommen. Mange af vores medlemmers hjemvendte børn fortsætter deres skolegang i IB-systemet. Det er dog problematisk, at disse unge IB-studenter får afslag på deres ansøgning til de videregående uddannelser i Danmark, men at de godt kan blive optaget på topuniversiteter i eksempelvis England og USA.

Derfor arbejder Danes Worldwide på at få politisk fokus på omregning af IB-karakterer til den danske karakterskala. Der er brug for en mere dybdegående ændring af omregningsprincipperne end den justering, der blev foretaget i 2014. Vi har løbende en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere og interessenter med henblik på at finde en bedre løsning end den nuværende karakterkonvertering. 

Medlem bosat i Kina:

”Det er enormt frustrerende som forælder til en ambitiøs International Baccalaureate-studerende at møde, hvad der føles som Danmarks chikane mod udenlandske eksamener i forbindelse med optagelse på danske universiteter

Vores datter afslutter sandsynligvis med karakterer, der giver adgang til drømmestudiet på en række Ivy league-universiteter – i Danmark skal hun bruge et sabbat år for at læse diverse fag op for at få adgang på tilsvarende danske studier (…) Det er hverken fremsynet eller motiverende og resulterer sandsynligvis i, at hun søger ind på et universitet i Storbritannien og aldrig vender hjem og får etableret sin danske identitet, som vi havde håbet.”

Konvertering af IB karakterer i DANES

I vores medlemsmagasin, DANES, bragte vi i januar 2016 en artikel der satte fokus på IB karakterer, her i blandt den spørgeskemaundersøgelse som Danes Worldwide har lavet om emnet. Du kan læse mere i linket herunder.

Survey om International Baccalaureate (IB) karakterer

OBS.
Vær opmærksom på at nogle videregående uddannelser (hvor undervisningen foregår på dansk) kræver, at man har modtaget danskundervisning som A- eller B-sprog på højt niveau under uddannelsen for at en IB eksamen er adgangsgivende.

Send os dine erfaringer

Vi er meget interesseret i at høre fra dig, hvad enten du har oplevet konkrete konsekvenser pga. Danmarks IB-konvertering eller på anden vis har erfaringer i forbindelse med IB-systemet.

Med dit bidrag og mening kan vi mere effektivt videreformidle denne vigtige problemstilling og arbejde for den bedste løsning for alle involverede.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev