2020 – Året der gik: Mærkesager

Året 2020 stod i coronaens tegn og som følge heraf også hos Danes Worldwides juridiske rådgivning.

danskere, Christiansborg, hvor vi arbejder med vores mærkesager

Året 2020 stod i coronaens tegn og som følge heraf også hos Danes Worldwides juridiske rådgivning.
Af samme grund havde Folketinget stort fokus på at få Danmark bedst muligt gennem pandemien, hvilket er en lang og hård kamp. Og det vil det nok være et stykke tid endnu. Der var derfor ikke mange lovændringer, som havde stor betydning for udlandsdanskerne, men der var dog nogle.

Dagpenge for udlandsdanskere

I januar 2020 blev der endelig lavet den lovændring, som vi i Danes Worldwide har været fortaler for længe.
Opholdskravet i dagpengeloven blev fjernet og udlandsdanskere, som havde meldt sig ud af deres danske a-kasse på baggrund heraf, havde mulighed for at melde sig ind igen og genetablere medlemskabet.

Man skal dog stadig opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge, hvilket vil sige, at når man melder sig ind i en a-kasse, skal man have bopæl og opholde sig i Danmark og være mellem 18 år og to år fra pensionsalderen.
Retten til at få dagpenge opnås efter et års medlemskab i en a-kasse og kan endvidere være betinget af, at man har været fuld- eller deltidsforsikret inden for de sidste tre år eller har gennemført en uddannelse.

Familiesammenføring og engelskkundskaber

Der er ikke blevet lavet ændringer i reglerne for familiesammenføring, men takket være vores politiske arbejde og møde i februar med Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye, fik vi ændret Udlændingestyrelsens praksis for at vurdere den udenlandske ægtefælles engelskkundskaber, som er et af de seks integrationskrav for familiesammenføring.  

Siden juni har kravet for den udenlandske ægtefælle om at have et vist niveau af dansk eller engelsk blevet nemmere at dokumentere.
Indtil da skulle udenlandske ægtefæller bevise ved testresultater, at de talte et tilstrækkeligt engelsk, hvilket virkede absurd for dem, der havde engelsk som modersmål.

Efter den ændrede praksis skal den udenlandske ægtefælle nu kunne bevise tilstrækkelige engelskkundskaber ved at vedlægge diplom for skolegang på engelsk, og man skal ikke tage yderligere tests.
Derved kan udlændinge, som ikke har engelsk som modersmål, men har taget en international engelsksproget uddannelse, nu nemt opfylde kravet om engelsk i forbindelse med en ansøgning om familiesammenføring til Danmark.

Skattelempelser i forbindelse med COVID-19

Da Danmark og resten af verden lukkede ned i marts pga. af corona-pandemien, var der mange, som pludselig ikke kunne rejse. Der var derfor adskillige udlandsdanskere, som sad fast i Danmark uden at vide, hvornår de kunne rejse tilbage til deres bopælsland.

Derfor skrev Danes Worldwide i starten af maj til skatteminister Morten Bødskov for at gøre opmærksom på de udlandsdanskere, som risikerede at blive fuldt skattepligtige til Danmark, fordi de ikke kunne komme hjem.
I juni indførte regeringen en midlertidig skattelempelse, rettet mod udlandsdanskere som var fanget i Danmark grundet COVID-19.
Lempelsen betød, at indtræden af fuld skattepligt ved længere ophold i Danmark og en bolig til rådighed kunne udskydes.

Danes Worldwide var glade for denne midlertidige lempelse, men der var forsat mange udlandsdanskere, som var fanget i Danmark. Da flere forhold som fx bolig, ophold og arbejde, der spiller ind i forhold til skattepligt til Danmark, var det langt fra alle, der kunne gøre brug af ordningen.

Da pandemien fortsat raser, og mange udlandsdanskere forsat befinder sig i Danmark eller ønsker at vende hjem til Danmark på et længere besøg, men uden at tage bopæl, er dette forsat et aktuelt emne, som Danes Worldwide arbejder videre med.
Hvis du vil vide mere om Covid-situationen i Danmark kan du læse vores Corona-FAQ her

Brexit

Brexit er jo ikke noget nyt, men nu er det endeligt. Den 31. januar 2020 er Storbritannien officielt ude af EU. Der kom en udtrædelsesaftale, som fastsatte 2020 til at fungere som en overgangsperiode, hvor de EU-retlige regler forsat er gældende, mens de sidste aftaler om hvordan og hvorledes skulle på plads.

 I skrivende stund er der desværre stadig ikke en handelsaftale på plads mellem Storbritannien og EU.
Dog har Danmark allerede tilbage i marts 2019 vedtaget en lov, som sikrer, at de britiske statsborgere, der er bosiddende i Danmark inden det helt endelige Brexit d. 1. januar 2021, kan blive boende i Danmark på lignede vilkår som andre EU-borgere.


Vores medlemmer er naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål til vores mærkesager og andre juridiske problemer. Spørgsmål rettes til:

Har du spørgsmål til vores mærkesager?