2021 – Året der gik: Mærkesager

I 2021 rasede coronapandemien stadig over hele kloden. Især indrejserestriktioner og adgang til vaccinationer i Danmark var de helt store forhindringer.

danskere, Christiansborg, hvor vi arbejder med vores mærkesager

I 2021 rasede coronapandemien stadig over hele kloden, hvilket i høj grad påvirkede udlandsdanskerne rundt omkring i verden. Især indrejserestriktioner og adgang til vaccinationer i Danmark var de helt store forhindringer for Danes Worldwides medlemmer. Corona-situationen var da også et omfattende fokus for vores politiske arbejde, men der blev selvfølgelig også plads til at kæmpe for vores andre vigtige mærkesager såsom familiesammenføring og statsborgerskab. Nedenfor er et udpluk af vores politiske arbejde i 2021.

Corona-pandemien

I løbet af vinteren og foråret oplevede mange udlandsdanskere med internationale familier at skulle jonglere med corona-tests, ”anerkendelsesværdige formål” samt ”røde” og ”grønne” lande. På grund af aflyste flyafgange og indrejserestriktionerne i Danmark og i hjemlandet måtte mange familier opgive den planlagte ferierejse hjem til Danmark. Den juridiske rådgivning hjalp vores medlemmer med at forstå de komplicerede og hyppigt skiftende regler. Et af de store udfordringer var, at udenlandske ægtefæller og børn ikke kunne besøge Danmark, hvis de var bosiddende i et ”rødt” eller ”gult” land, da de sjældent opfyldte de ”anerkendelsesværdige formål”, der var påkrævet ved indrejse. Danes Worldwides generalsekretær, Anne Marie Dalgaard, mødte i den anledning direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen, for at drøfte udlandsdanskernes udfordringer. Det var med stor glæde for Danes Worldwide, at indrejserestriktionerne for udenlandske ægtefæller og familier ganske kort tid derefter blev ændret.

En af de andre store udfordringer i forbindelse med pandemien var de mange udlandsdanskeres begrænsede adgang til corona-vaccination. Mens danskere bosiddende i eksempelvis USA havde tidlig adgang til vacciner, var danskere bosiddende i andre dele af verden knapt så heldige. Flere steder blev de tilbudt lokale vaccinationer, der ikke var EU-godkendte, mens andre danskere slet ikke kunne modtage nogen. De danske myndigheder var ikke villige til at lade udlandsdanskere deltage i det danske vaccinationsprogram, og Danes Worldwide gjorde i et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke samt på et møde med Folketingets sundhedsudvalg opmærksom på dette og opfordrede til at omfatte udlandsdanskerne i det danske vaccineprogram. Danes Worldwides indsats fik stor medieomtale, og i slutningen af foråret blev vaccinationstilbuddet i Danmark ændret til også at gælde udlandsdanskere under visse betingelser.

Familiesammenføring

Familiesammenføring var igen i 2021 en af Danes Worldwides helt store mærkesager. Danes Worldwide har i en årrække kæmpet for, at det daværende tilknytningskrav blev ophævet. Det var derfor en stor sejr, da dette skete i 2018, og da nye regler blev indført. Vi kan dog konstatere, at de nye regler stadig ikke fungerer optimalt, da de forhindrer dansk-internationale familier i at bo sammen i Danmark. Blandt udlandsdanskere er det især third culture kids (danskere, der er født i udlandet eller flyttede dertil som børn), der har svært ved at leve op til kravene. Danes Worldwide kæmper aktivt for, at udlandsdanskeres interesser imødekommes i denne henseende.

I løbet af 2021 har Anne Marie Dalgaard holdt møder med bl.a. Venstres integrationsordfører, Mads Fuglede, Andreas Steenberg fra Det Radikale Venstre og skrevet høringssvar. Vi er glade for vores gode samarbejde med politikerne på Christiansborg og glæder os til at få indflydelse på den politiske familiesammenførings-agenda i 2022. Vi har bl.a. planlagt et møde med udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, samt som en af blot få interesseorganisationer er med i ministeriets interessentgruppen om et ”serviceeftersyn” af familiesammenføringsreglerne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at 2022 bliver året, hvor de danske familiesammenføringsregler bliver gode og retfærdige for alle udlandsdanskere.

Statsborgerskab

Igen i år kæmpede Danes Worldwide en aktiv kamp for det danske statsborgerskab. Det hårde arbejde bar frugt, da Folketinget genindførte muligheden for generhvervelse af det danske statsborgerskab for tidligere danske statsborgere, der havde mistet dette grundet de daværende regler, der umuliggjorde visse former for dobbelt statsborgerskab. Danes Worldwide er meget glad for, at der nu gives endnu en 5-årsperiode, hvor tidligere danske statsborgere kan søge om at generhverve statsborgerskabet, men vi mener naturligvis, at ordningen bør gøres permanent.

Som altid er bevarelse af det danske statsborgerskab ligeledes en af de helt store mærkesager, og i løbet af 2021 har Anne Marie Dalgaard udover at holde møder med politikerne og skrevet høringssvar, været aktiv i medierne, hvor vi har fokuseret på de urimelige dokumentationskrav, som de danske myndigheder stiller i disse sager.

Vi ser frem til 2022, hvor vi – som i 2021 – fortsat vil påvirke danske politikere og myndigheder til at tilgodese vores medborgere i udlandet. Vi hører meget gerne fra vores medlemmer om udfordringer som udlandsdansker samt hvilke problemstillinger, vi kan hjælpe med at løse.


Vores medlemmer er naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål til vores mærkesager og andre juridiske problemer. Spørgsmål rettes til:

Har du spørgsmål til vores mærkesager?