At være dansk udenfor Danmark

Ingen dansk institution har et præcist overblik over udlandsdanskernes demografi. Og da Danes Worldwide søger at gøre politikere og medier opmærksomme på problemstillinger blandt danskere rundt om i verden gennemfører vi nogenlunde regelmæssigt undersøgelser – inkl. statistik om demografi.

Nyhavn i København

STATISTISK INDBLIK I UDLANDSDANSKERES DEMOGRAFI

Ingen dansk institution har et præcist overblik over udlandsdanskernes demografi. Og da Danes Worldwide søger at gøre politikere og medier opmærksomme på problemstillinger blandt danskere rundt om i verden gennemfører vi nogenlunde regelmæssigt undersøgelser – inkl. statistik om demografi.

Danes Worldwide har gennem årene gennemført mange undersøgelser om udlandsdanskere. Nedenfor finder du data fra den undersøgelse som Danes Worldwide gennemførte sammen med netværket Danish Students Abroad i juli og august 2019 – med input fra 4.239 udlandsdanske respondenter fordelt over hele 121 lande i alle verdenshjørner er det muligvis den mest omfattende af sin art i Danmark.

Rapporten At være dansk i udlandet – 2019 indeholder bl.a. data

– om de forhold hjemme i Danmark, som udlandsdanske forældre med børn under 20 år prioriterer højest.

– om de oprindelige årsager til, at udlandsdanskere flyttede til udlandet sammenlignet med deres nuværende beskæftigelse i udlandet.

– om udlandsdanskere, der udover dansk statsborgerskab også har statsborgerskab i andre lande (dobbelt statsborgerskab)

Politikere, journalister, forskere m.fl. er velkomne til at kontakte os mhp. yderligere statistik
(kontaktinfo: Øivind Holtermann / oivind@danes.dk / +45 3332 0913).