Papir og kuglepen

Dobbeltbeskatning

En dobbeltbeskatningsoverenskomst – som forkortes DBO – er en gensidigt forpligtende aftale om skat, indgået af to lande. Aftalens indhold forhandles på plads af repræsentanter fra begge lande, hvorefter den for Danmarks vedkommende skal vedtages som lov af Folketinget for at være gyldig.

Medlemsarrangement i Schweiz

Danes Worldwide arrangementer i Schweiz

Ved tre møder i Schweiz orienterer Generalsekretær Anne Marie Dalgaard om de aktuelle mærkesager, som bl.a. omhandler statsborgerskab, stemmeret og skattepligt.

danskere, Christiansborg, hvor vi arbejder med vores mærkesager

Høringssvar om pas

Vi har skrevet et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende høring af lovforslag om styrkelse og forbedring af sikkerheden i det danske pas. Du kan læse høringssvaret via linket nedenfor. Høringssvar om pas d. 23.09.21 (mere…)