Bestyrelsesmedlem Susanne Rumohr Hækkerup svarer på spørgsmål

På Danes Worldwides generalforsamling i maj 2018 fik bestyrelsen en række nye medlemmer. Heriblandt Susanne Rumohr Hækkerup, som er direktør for Asia House, der ligger på Østerbro i København.

Solskin og kærlighed

På Danes Worldwides generalforsamling i maj 2018 fik bestyrelsen en række nye medlemmer. Heriblandt Susanne Rumohr Hækkerup, som er direktør for Asia House, der ligger på Østerbro i København.

susanne rumohr hækkerup, bestyrelsesmedlem hos danes worldwide
Bestyrelsesmedlem Susanne Rumohr Hækkerup

Susanne Rumohr Hækkerup er cand.mag. i historie og øststatskundskab og har bl.a. været ambassadesekretær og souschef i Moskva samt ambassadesekretær, ambassaderåd og souschef i Beijing. Fra 2010-14 var hun Danmarks ambassadør i Mexico og tillige akkrediteret i Cuba, Den Dominikanske Republik, Haiti, Bahamas, Barbados, Jamaica og Trinidad og Tobago.

Herunder svarer Susanne Rumohr Hækkerup på nogle spørgsmål om sit forhold til Danes Worldwide og bestyrelsesarbejdet.

Hvad er din bevæggrund for at træde ind i Danes Worldwides bestyrelse?

Jeg har været medlem af Danes Worldwide i en række år og synes, at organisationen er rigtig vigtig som et bindeled mellem Danmark og de mange danskere, der bevæger sig i vores globaliserede verden, både dem der rejser ud, dem der er ude, og dem der på et tidspunkt rejser hjem igen.

Hele mit professionelle liv er centreret omkring netværk, at finde de rigtige mennesker til at løfte en opgave sammen. Danskere på tværs af sektorer har rigtig meget til at tilbyde hinanden, når de er ude, og danskere ude har rigtig meget at tilbyde Danmark, både mens de er ude, og når/hvis de en dag vender tilbage til Danmark.

Hvad vil du gerne bidrage med?

Jeg ser Danes Worldwide som en samlet organisation, hvor der er tæt kontakt mellemorganisationen her i Danmark og medlemmerne ude i verden, og vores mange repræsentanter. Jeg vil gerne bidrage til styrke kontakten mellem repræsentanterne, så gode ideer og best practices bliver brugt mest muligt.

Er der områder, som betyder specielt meget for dig?

To af mine børn har haft stor glæde af både fjernundervisning og sommerskole, så undervisningsdelen af Danes Worldwide er vigtig for mig. Også fortaler virksomheden er vigtig, hvor Danes Worldwide kommenterer og tager stilling til ting i Danmark, der har stor betydning for danskere ude, og når de en dag måtte flytte tilbage til Danmark. Og funktionen som et samlingspunkt ude for den danske facet af vores forskellige identiteter, som vi kan bruge som en styrke, både socialt og professionelt.

Hvor ser du Danes Worldwide i fremtiden?

Jeg synes, Danes Worldwide er i en rigtig god udvikling. Min ambition er selvfølgelig, at foreningen får mange flere medlemmer – både fordi flere danskere rejser ud, rundt og gerne retur igen, og fordi flere af dem kan se, at Danes Worldwide er et netværk og et samlingspunkt, som de både har glæde af og kan bidrage til.


Her kan du læse mere om Danes Worldwides bestyrelse.