Young Danes Worldwide

Et netværk for unge udlandsdanskere på vej til(bage) til Danmark

Danes Worldwide har etableret et netværk for unge udlandsdanskere (18-26), der vender tilbage til Danmark for at studere eller finde arbejde. Netværket er støttet af Tuborgfondet.

Vores ønske med netværket er at give unge en introduktion til det danske arbejdsmarked og samtidig gøre dem klogere på deres karrieremuligheder i Danmark med en international baggrund.

Vi arrangerer derfor en række faglige oplæg og virksomhedsbesøg, som alle unge udlandsdanskere gratis kan deltage i. Oplæggene har til formål at gøre vejen fra ungdomsliv til arbejdsliv lettere og mere gennemskuelig.

Faglige oplæg og virksomhedsbesøg

Den faglige del består både af konkrete værktøjskurser, der aktivt kan bruges i jobsøgningen, og af oplæg om eksempelvis den danske arbejdsmarkedskultur, rettigheder i jobbet eller fremtidens arbejdsmarked.

Vi arrangerer også virksomhedsbesøg på nøje udvalgte virksomheder i Danmark. Her er der mulighed for at møde arbejdsgiveren, se arbejdspladsen og høre mere om de specifikke arbejdsopgaver.

Vi ønsker at inkludere så mange interesser som muligt, så har du et særligt ønske til et oplæg eller en virksomhed, du gerne vil besøge, er du meget velkommen til at kontakte os på danes@danes.dk med din idé.

Disse aktiviteter er allerede holdt

  • Besøg i Udenrigsministeriet samt virtuelle besøg hos DI, Danske Rederier, Novo Nordisk, Ørsted og Deloitte
  • faglige oplæg om det danske arbejdsmarked, om jobsøgning via sociale medier og
    graduateprogrammer

Hold øje med vores eventkalender for kommende arrangementer.

Projekt Young Danes Worldwide løber fra efteråret 2020 til 31/12-2023.

Nedenstående kan du finde en liste med artikler og indlæg som kan være relevante for dig som ung udlandsdansker. Hvis du ønsker at læse mere om vores studievejledning, så kan du også klikke her.

Studievejledning

Danes Worldwide vil gerne bidrage til, at unge udlandsdanskere får bedre indsigt i mulighederne for at studere i Danmark.

Derfor tilbyder Danes Worldwide som et supplement til den juridiske rådgivning studievejledning til vores ungdomsmedlemmer. Læs mere her, hvor du også finder nyttige links om at søge uddannelse i Danmark fra udlandet.