Briefing fra Danes Worldwide til Folketingets Sundhedsudvalg

Danes Worldwide ønsker, at Folketinget opfordrer de danske sundhedsmyndigheder til at medtænke alle danske statsborgere – også de der ikke bor i Danmark – i det danske vaccinationsprogram, så Danmark også på denne måde medvirker til at løse corona-pandemien.

Vaccine mod Covid-19

Danes Worldwide har netop haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Her følger vores efterfølgende briefing:

Opfordring

Danes Worldwide ønsker, at Folketinget opfordrer de danske sundhedsmyndigheder til at medtænke alle danske statsborgere – også de der ikke bor i Danmark – i det danske vaccinationsprogram, så Danmark også på denne måde medvirker til at løse corona-pandemien.

Baggrund

Danskere i udlandet er ikke medtænkt i Danmarks vaccinationsprogram.
Som udlændinge i deres bopælsland vil de typisk heller ikke være inkluderet her, da mange lande forbeholder vaccine til egne statsborgere. De falder således mellem to stole. Vi har i de seneste uger modtaget et stort antal henvendelser fra bekymrede danskere bosat i 41 lande i alle verdenshjørner. Se længere nede.

Jura

Danskere i EU lande har i princippet ret til at blive vaccineret i deres bopælslande. Det er fint for dem, hvor der er et vaccinationsprogram.
Det er bare ikke alle EU lande, der er lige godt organiseret på dette punkt, og vi forstår, at adskillige danskere må vente 10-12 måneder eller mere, før de bliver vaccineret i deres bopælsland.


Danskere uden for EU vil i mange tilfælde ikke have adgang ti l vacciner i deres bopælsland eller vil som udlændinge komme bagest i køen.
Danskere i 3. lande vil typisk have en sundhedsforsikring, der dækker omkostninger til lægebesøg, hospitalsophold, medicin, mv. men da mange lande har samme tilgang som i Danmark p.t. har (dvs. at man ikke kan købe sig adgang ti l en vaccine), vil vores medborgere også her falde udenfor systemerne.

Vi står i en pandemi. Danmark har sikret sig omkring 20 mio. doser, hvilket er rigeligt til at vaccinere hele befolkningen i Danmark (selv med to doser/person). Danmark har således mulighed for at bidrage til at løse den globale udfordring ved som minimum at vaccinere alle herboende indbyggere og alle egne statsborgere uanset bopælsland.

Økonomi

Vores medlemmer er naturligvis indforstået med, at de kan komme til at betale for deres vaccine.

Praktik

Danes Worldwide stiller sig til rådighed for sundhedsmyndighederne til at finde en løsning på, hvor vaccinationerne mest hensigtsmæssigt kan finde sted (mange udlandsdanskere er ikke tilknyttet en læge i Danmark og har
ikke e-boks), samt informere danskere i udlandet om dette.

De danske handelskamre i udlandet støtter Danes Worldwides opfordring

En lang række handelskamre i Asien (Indonesien, Filippinerne, Malaysia, de tre handelskamre i Kina, Japan, Singapore, Thailand samt Vietnam), Argentina, Brasilien og USA – og dermed en stor del af dansk erhvervsliv i pågældende lande – bakker op om bekymringen for manglende adgang til corona-vaccine.

Der bor ca. 250.000 danske medborgere udenfor Danmarks grænser. Heraf bor ca. 50% i Europa, 23% i USA og 18% i Asien og Oceanien.
De øvrige er fordelt i resten af verden. Det er danske medborgere, som yder en stor indsats for Danmark ved bl.a. at arbejde for dansk og/eller internationalt erhvervsliv, internationale organisationer og som i høj grad står til rådighed, når Danmark kalder.

Både generelt ved at stå til rådighed med lokalt know-how og personlige netværk til gavn for fx danske eksport- og kulturfremstød, men også som gode repræsentanter for Danmark i forbindelse med bl.a. promovering af Danmark som attraktivt investeringsland, feriedestination og ikke mindst som et godt land at bo og arbejde i.

Her et uddrag fra Danes Worldwides og Copenhagen Goodwill Ambassadors undersøgelse UdlandsDanmark i 2016 baseret på svar fra 1.024 udlandsdanskere fordelt over 61 lande:


Beretninger om lokale/nationale vaccinesituationer fra bekymrede udlandsdanskere

Thailand

”Vi er en familie på 4 medlemmer (vores børn er 16 og 17 år) bosiddende i Bangkok siden januar 2018. Muligheden for vaccine i Thailand er yderst usikker. Der er stadig intet konkret vaccineprogram på plads, men det
er meldt ud, at udenlandske expats ikke vil blive regnet ind i et program. Vi ønsker på ingen måde at springe over køen, men håber det vil være muligt at købe en vaccine ifm. besøg i Danmark. ”

Sydafrika

”De rigeste lande i verden – heriblandt EU – har sat sig på stort set hele verdens produktion af Covid-vaccinen i år. Det betyder, at vi hernede (ligesom i stort set alle udviklingslande) ikke modtager ret mange vacciner i år – der er ikke engang nok til sundhedsvæsenet! 500.000 vacciner i et land på 60 mio. indbyggere… Hvis ikke alle vi i samme situation får adgang til en vaccine i Danmark, så risikerer Danmark rent faktisk, at vi udlandsdanskere kan ende med at kickstarte pandemien igen senere i år.”

Brasilien

”Jeg bor i Brasilien, i Sao Paulo. Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at forklare vaccine-situationen her. Det er kaos.”

Peru

”Jeg er dansk missionær i Peru og er 64 år gammel. Peru kom alt for sent i gang med at se efter vacciner på grund af den ustabile politiske situation i landet. I øjeblikket har de bestilt 38 mio. af den kinesiske, hvoraf den første
million er på vej… Peru er Peru, så hvordan det hele kommer til at fungere er svært at vide. Men for mig er det vist noget, som der ikke er udsigt til. Jeg har nu været hjemme i Peru siden marts 2020 og prøver at gøre godt og fortsætte med vores hjælpearbejde herfra. Jeg valgte at blive, da der var mulighed for fly til Danmark, fordi jeg vidste, at der ville være en masse mennesker med behov for hjælp her. Det vil være så godt, hvis der kommer en god løsning også for os, som repræsenterer Danmark i udlandet!”

USA

”Vi er en familie i New Jersey, og vi har nok meget lange udsigter til at kunne blive vaccineret. Vi er hverken green card-holdere eller amerikanske statsborgere men kun visa-holdere. Min mand har nedsat lungefunktion, men alligevel kan vi ikke se nogen mulighed for, hvornår vi evt. kan blive vaccineret herovre. Det er helt kaos, og systemet er ikke særlig godt. Vi håber på at kunne få adgang til en vaccine i Danmark evt. efter alle andre er blevet vaccineret.”