Briefing fra Danes Worldwide til Folketingets Sundhedsudvalg

Danes Worldwide ønsker, at Folketinget opfordrer de danske sundhedsmyndigheder til at medtænke alle danske statsborgere – også de der ikke bor i Danmark – i det danske vaccinationsprogram, så Danmark også på denne måde medvirker til at løse corona-pandemien.