Børn & Unge

Fra Mini-Sommerskole til Familie-Sommerskole – for flere aldersgrupper

Den tidligere Mini-Sommerskole eksisterer stadig dog under navnet Familie-Sommerskolen 6-9 år. Men nu er det også muligt at tage dit barn eller barnebarn mellem 10-13 år med på Sommerskole, nærmere betegnet Familie-Sommerskolen 10-13 år. Mulighederne er mange, men tankerne bag de to skoler er de samme! Mini-Sommerskolen blev dannet i 2016 og afholdes samtidig med…

Third Culture Kids

Third Culture Kids: når ‘hjem’ er her, der og alle vegne Et Third Culture Kid (TCK) – altså et barn af flere kulturer, i mangel på en mere korrekt oversættelse – er et barn, der er opvokset uden for forældrenes hjemland. Dem møder vi i sagens natur mange af hos Danes Worldwide. De TCK’ere, som…