Globale danskere i Holland

Danes Worldwide inviterer, i samarbejde med Danmarks Ambassade i Nederlandene, Den Danske Sømandskirke i Rotterdam og Danish Dutch Chamber of Commerce til en gratis online infoaften eksklusivt for danskere bosat i Holland

Globale danskere i Spanien

Danes Worldwide inviterer, i samarbejde med Den Danske Ambassade i Madrid, Cámara Hispano Danesa, Asociación Empresarial, og De danske Sømands- og udlandskirker til en gratis online infoaften eksklusivt for danskere bosat i Spanien.

Globale danskere i New England, USA

Danes Worldwide inviterer, i samarbejde med Danish Society of Massachusetts og Innovation Centre Denmark, til et gratis online infomøde eksklusivt for danskere bosat i New England, USA.