Guide

Inden du rejser ud

Uanset om dit udlandsophold er en permanent flytning eller en udstationering, så er der meget at håndtere og kan for mange være en stor og uoverskuelig proces. Vi har derfor lavet en kort guide, som berører nogle af de emner, der kan være nødvendige at forholde sig til i forbindelse med udrejsen. Kontrakt og løn…

Det Danske CV

Hvad enten du drømmer om en tilværelse som udlandsdansker, eller står over for en hjemkomst til Danmark efter adskillige år ude, skal CV’et tilpasses din nye situation. CV’er er, som så meget andet, kulturelt betinget, og det er bestemt ikke lige gyldigt, hvor i verden det skal fremvises. CV’er bygges op på forskellige måder afhængig…

Third Culture Kids

Third Culture Kids: når ‘hjem’ er her, der og alle vegne Et Third Culture Kid (TCK) – altså et barn af flere kulturer, i mangel på en mere korrekt oversættelse – er et barn, der er opvokset uden for forældrenes hjemland. Dem møder vi i sagens natur mange af hos Danes Worldwide. De TCK’ere, som…