Kan jeg få et Coronapas?

Den 22. marts 2021 blev det af Statsministeriet meldt ud, at et flertal i Folketinget er blevet enige om en rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som en del af genåbningen introduceres et “Coronapas”, som skal hjælpe den ansvarlige genåbning af landet.

coronapas, vaccinepas, danes worldwide

Senest opdateret d. 15. april 2021

Den 22. marts 2021 blev det af Statsministeriet meldt ud, at et flertal i Folketinget er blevet enige om en rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som en del af genåbningen introduceres et “Coronapas”, som skal hjælpe den ansvarlige genåbning af landet.

Hvad er Coronapasset?

Kort fortalt skal passet tjene som dokumentation og vise, hvorvidt indehaveren er vaccineret imod COVID-19, om indehaveren har overstået infektion med COVID-19, eller om indehaveren er testet negativ for COVID-19 indenfor 72 timer.

Det individuelle Coronapas vil fra slut marts blive tilgængelig gennem den offentligt udviklede app “MinSundhed”. Til slut maj forventes en mere brugervenlig app specifikt til dette formål at være færdigudviklet. Af pressemeddelelsen fremgår det, at også vaccinerede borgere, som ikke benytter sig af digitale løsninger, skal have en let måde at kunne dokumentere deres vaccination. 

Hvem kan benytte sig af Coronapasset?

Foreløbig kan det digitale Coronapas gennem ”MinSundhed”-app’en anvendes af borgere med et dansk CPR-nummer og NemID.

Hvis en borger er vaccineret i udlandet med en vaccine som er godkendt af EU, kan man få dette indført i det danske vaccinationsregister og vaccinationen vil dermed fremgå af Coronapasset. Dette forudsætter, at borgeren får vaccinationen verificeret af en læge med adgang til det danske vaccinationsregister. Denne verifikation er forudsat af, at borgeren kan har dokumentation for vaccinationens type, samt selve vaccinationens tidspunkt og interval.

På Europakomissionens hjemmeside kan du læse nærmere om hvilke vacciner der er godkendt i Danmark og EU.

Det er endnu ikke til at sige, i præcis hvilke situationer Coronapasset skal anvendes, ligesom det på nuværende tidspunkt desværre ikke er muligt at gætte på, om denne løsning på et tidspunkt kan blive udstrakt til udlandsdanskerne som ikke falder ind under ovenstående gruppe. Du kan læse nærmere om hvor Coronapasset kan eller skal bruges på myndighedernes fælles hjemmeside her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas.

Danes Worldwide fortsætter med at opsøge svar hos myndighederne, og kæmper for at sikre, at hensynet til udlandsdanskerne holdes in mente i den kommende tid og planlægning. Vi sørger for at melde ud, når der er nye informationer eller svar fra sundhedsmyndighederne eller regeringen.

Du kan læse nærmere om adgangen til, samt anvendelsen og implementeringen af Coronapasset på siden her.

Test og dokumentation på resultater for borgere uden bopæl i Danmark

Personer som skal testes i Danmark, har i skrivende stund to muligheder mht. adgangen til test og udlevering af testresultater.

Hvis man ikke har et aktivt CPR-nummer, skal man oprette en brugerprofil på hjemmesiden www.covidresults.dk. Brugeren vil herefter blive tildelt en stregkode som man kan medbringe til testcentret, hvilket giver adgang til testen. Vær opmærksom på, at man ikke kan foretage tidsbestilling til prøvetagning og derfor skal benytte sig af de åbne “walk-in” testcentre.

Testresultaterne bliver gjort tilgængelige via førnævnte brugerprofil på hjemmesiden og kan printes herfra, således at den testede har dokumentation for resultaterne.

Test og dokumentation på resultater for borgere med bopæl

Hvis man er registreret med bopæl i Danmark og derfor har et “aktivt” CPR-nummer, kan man benytte sig af tidsbestillingsfunktionen på www.coronaprøver.dk. Testresultaterne kan herefter tilgås ved at logge ind på www.sundhed.dk.

Har man ikke et aktivt CPR-nummer, kan man lade sig registrere med bopæl i Danmark, og derigennem enten genaktivere eller erhverve sit personnummer. Dette forudsætter, at opholdet i Danmark er længere end 3 måneder. Hvis man aldrig har haft bopæl i Danmark, skal man kontakte den kommune man opholder sig i, for at få oprettet CPR-nummeret.

Hvis man vender hjem til Danmark efter at have været fraflyttet i længere end 10 år, skal man kontakte sin daværende bopælskommune for at få sit CPR-nummer genaktiveret.

Har man indenfor 10 år haft bopæl i Danmark, kan man få genaktiveret sit CPR-nummer ved at kontakte Coronahotlinen på telefon: (+45) 7020 0233.