Kan jeg få et Coronapas?

Den 22. marts 2021 blev det af Statsministeriet meldt ud, at et flertal i Folketinget er blevet enige om en rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som en del af genåbningen introduceres et “Coronapas”, som skal hjælpe den ansvarlige genåbning af landet.

coronapas, vaccinepas, danes worldwide

Senest opdateret d. 15. april 2021

Den 22. marts 2021 blev det af Statsministeriet meldt ud, at et flertal i Folketinget er blevet enige om en rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som en del af genåbningen introduceres et “Coronapas”, som skal hjælpe den ansvarlige genåbning af landet.

Natten til tirsdag den 19. maj 2021 blev der indgået en ny aftale om yderligere genåbning af Danmark. Aftaleparterne blev enige om, at coronapasset vil begynde at blive udfaset primo juni i takt med at flere danskere bliver vaccineret, og formentlig vil være udfaset efter sommerferien.

Hvad er Coronapasset?

Kort fortalt skal passet tjene som dokumentation og vise, hvorvidt indehaveren er vaccineret imod COVID-19, om indehaveren har overstået infektion med COVID-19, eller om indehaveren er testet negativ for COVID-19 indenfor 72 timer.

Det individuelle Coronapas vil fra slut marts blive tilgængelig gennem den offentligt udviklede app “MinSundhed”. Af pressemeddelelsen fremgår det, at også vaccinerede borgere, som ikke benytter sig af digitale løsninger, skal have en let måde at kunne dokumentere deres vaccination. 

Hvem kan benytte sig af Coronapasset?

For at få adgang til det danske digitale coronapas gennem ”MinSundhed”-app’en er, at man har et CPR-nummer og NemID.

Hvis en borger er vaccineret i udlandet med en vaccine som er godkendt af EU, kan man få dette indført i det danske vaccinationsregister og vaccinationen vil dermed fremgå af Coronapasset. Dette forudsætter, at borgeren får vaccinationen verificeret af en læge i Danmark med adgang til det danske vaccinationsregister. Denne verifikation er forudsat af, at borgeren har dokumentation for vaccinationens type, samt selve vaccinationens tidspunkt og interval.

På Europakomissionens hjemmeside kan du læse nærmere om hvilke vacciner der er godkendt i Danmark og EU.

Du kan læse nærmere om hvor Coronapasset kan eller skal bruges på myndighedernes fælles hjemmeside her.

Danes Worldwide fortsætter med at opsøge svar hos myndighederne, og kæmper for at sikre, at hensynet til udlandsdanskerne holdes in mente i den kommende tid og planlægning. Vi sørger for at melde ud, når der er nye informationer eller svar fra sundhedsmyndighederne eller regeringen.

Du kan læse nærmere om adgangen til, samt anvendelsen og implementeringen af Coronapasset på siden her.

Få dansk Coronapas

Danes Worldwide vil gerne lette udlandsdanskernes adgang til coronapas. Derfor har vi bedt vores samarbejdspartner, Hejdoktor.dk, om at hjælpe til. De har nu gjort det muligt at bestille coronapas online med NemID til 250 kroner.

Det står dig frit for, om du selv vil finde en læge, der er villig til at lave et coronapas, eller om du fx vil benytte Hejdoktor. Læs mere om samarbejdet og bestil coronapas hos Hejdoktor ved at klikke her.

Test og dokumentation på resultater for borgere uden bopæl i Danmark

Personer som skal testes i Danmark, har i skrivende stund to muligheder mht. adgangen til test og udlevering af testresultater.

Hvis man ikke har et aktivt CPR-nummer, skal man oprette en brugerprofil på hjemmesiden www.covidresults.dk. Brugeren vil herefter blive tildelt en stregkode som man kan medbringe til testcentret, hvilket giver adgang til testen. Vær opmærksom på, at man ikke kan foretage tidsbestilling til prøvetagning og derfor skal benytte sig af de åbne “walk-in” testcentre.

Testresultaterne bliver gjort tilgængelige via førnævnte brugerprofil på hjemmesiden og kan printes herfra, således at den testede har dokumentation for resultaterne.

Test og dokumentation på resultater for borgere med bopæl i Danmark

Hvis man er registreret med bopæl i Danmark og derfor har et “aktivt” CPR-nummer, kan man benytte sig af tidsbestillingsfunktionen på www.coronaprøver.dk. Testresultaterne kan herefter tilgås ved at logge ind på sundhed.dk.

Har man ikke et aktivt CPR-nummer, kan man lade sig registrere med bopæl i Danmark, og derigennem enten genaktivere eller erhverve sit CPR-nummer. Dette forudsætter, at opholdet i Danmark er længere end 3 måneder. Hvis man aldrig har haft bopæl i Danmark, skal man kontakte borgerservice i den kommune man bosætter sig i, for at få oprettet CPR-nummeret.

Vi gør opmærksom på, at når man bliver bopælsregistreret i Danmark, bliver man derved også fuld skattepligtig til Danmark.