Dansk lovgivning spænder ben for danskere i udlandet

Læs kommentar af Anne Marie Dalgaard, generalsekretær i foreningen Danes Worldwide, i Berlingskes trykte avis den 5. september 2018. 

Kvinde bag globus, Danes Worldwide

Læs kommentar af Anne Marie Dalgaard, generalsekretær i foreningen Danes Worldwide, i Berlingskes trykte avis den 5. september 2018.

Udviklingen har på alverdens måder bidraget til, at flere og flere danskere nu kaster sig ud i et udlandseventyr af kortere eller længere varighed. Og udlandsdanskernes kærlighed og lyst til at bidrage til Danmark er om muligt endnu større på langdistancen. Det viser de undersøgelser, som vi i foreningen Danes Worldwide har foretaget gennem årene blandt de cirka 250.000 danskere, der bor i udlandet.

Danskernes internationale eventyrlyst er positiv for Danmark. I århundreder har vi i høj grad bygget vores velfærdssamfund op på basis af international handel og internationalt samarbejde, og Danmarks behov for landsmænd derude med globalt udsyn og internationale kompetencer bliver ikke mindre med årene. Tværtimod. Den globale kamp om tiltrækning af arbejdskraft raser i alle verdenshjørner og ser kun ud til at øges.

Her kan Danmark i større grad end hidtil have gavn af sine danske medborgere i udlandet. For til spørgsmålet om, hvorvidt de stadig føler sig danske af hjertet, svarer langt de fleste »JA!« Det samme gælder deres efterspørgsel efter i endnu højere grad end hidtil at kunne hjælpe Danmark lokalt med blandt andet internationale netværk og anbefaling af danske brands og Danmark som særdeles attraktiv turist-, studie- og som karrieredestination.

Politiske initiativer

Men forholdet pligt og ret mellem medborgere og stat skal naturligvis være i balance. På det seneste er der desværre opstået en situation, som vi herhjemme bør fokusere på nu. Siden sommeren 2016 er der fra Christiansborg kommet en stribe politiske initiativer, som på hver sin vis rammer danskere i udlandet. Husk i denne sammenhæng at danskere, der rejser til udlandet, som udgangspunkt mister deres stemmeret til folketingsvalg efter kun to år – en rigid lov sammenlignet med vores nabolande. Dertil kommer, at op imod hver tredje udlandsdansker faktisk betaler skat i Danmark i kraft af at eje et sommerhus eller en virksomhed herhjemme.

Lad mig give nogle eksempler på de politiske tiltag herhjemme, der undrer og frustrerer udlandsdanskere bredt om i hele verden.

Dagpengereglerne er på vej til at blive ændret på Christiansborg, og konsekvensen ser set med internationale øjne ud til at blive barok.

Danskere vil med den foreslåede lovændring fremover skulle bo mindst syv ud af otte løbende år i Danmark for at kunne modtage dagpenge. Det betyder, at hvis en dansker efter kun 13 måneders jobeventyr i fx en amerikansk virksomhed vender hjem til et job i Danmark, så vil vedkommendes indbetalinger gennem årene til sin a-kasse være fuldstændig uden værdi de næste otte år.

Også på deres folkepension bliver danskere med internationale ambitioner ramt. I april indførte man regler der gør, at ens folkepension bliver gradvis reduceret allerede efter blot seks års ophold uden for Danmark. Det er lovgivning, som især straffer de medfølgende ægtefæller, de unge og forskere i udlandet og som på sigt også rammer danske virksom­heder og uddannelsesinstitutioner.

Kravet til danskere i udlandet, der før sommeren 2016 ønskede at flytte med deres udenlandske familie til Danmark, blev voldsomt skærpet den 1. juli 2016. Først nu – to år efter – er situationen for udlandsdanskere blevet ændret med indførelsen af et transparent pointsystem 1. juli 2018. Den i medierne stærkt kritiserede situation blev af udlændingeminister Inger Støjberg (V) karakteriseret som ”en lappeløsning”.

Endnu et eksempel på, at dansk politik i høj grad involverer udlandsdanskeres livsforhold er fra Skatteministeriet. Ministeriet foreslog i foråret at indføre en ny lovpakke for de danskere, der bor og arbejder i lande med en anderledes struktur for skat og egenbetaling, og som ejer fx et sommerhus i Danmark. Ifølge lovforslaget ville denne gruppe danskere blive fuldt skattepligtige i Danmark efter kun én dags ophold i Danmark. Skatteminister Karsten Lauritzen trak heldigvis siden lovpakken tilbage, fordi ”nogle af de mere utilsigtede ting, som forslaget fører med sig, skal vi have fundet nogle gode løsninger på”.

Danes Worldwide opfordrer Folketinget til i langt højere grad end hidtil at betragte danske medborgere i udlandet som en værdifuld ressource for dansk forskning, landbrug, sundhedssektor og øvrige erhvervsliv – ja, for det danske samfund i bredeste forstand.

Lad være med at skabe alle disse barrierer for danskere i udlandet. Gør det i stedet lettere for vores egne statsborgere at vende hjem og inddrag dem mere effektivt i vores fælles udfordring med at bevare og styrke vores dejlige lands fortsatte dynamik. Herhjemme og globalt.

Link: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/dansk-lovgivning-spaender-ben-for-danskere-i-udlandet


Forfatteren: