Begynderdansk 13+: Hvad lærer du?

I begynderdansk 13+ bliver eleven introduceret til sproget og den danske grammatik gennem forskellige dialoger. Det er dog vigtigt at pointere, at en stor del af læringen foregår, når sproget øves sammen med en anden person.

Begynderdansk 13+ indeholder forskellige opgavetyper, som øver forskellige sproglige kompetencer:

 • Lytteopgaver, hvor eleven skal genkende danske ord og afkode lydene.
 • Læseopgaver, hvor eleven skal vise, at han/hun kan læse og genkende skrevne ord.
 • Taleopgaver, hvor eleven skal gentage og øve sætninger for at træne den rigtige udtale.
 • Skriveopgaver, hvor eleven skal udfylde ord i sætninger og konstruere sætninger.
 • Tests og afleveringer, hvor eleven bliver testet både skriftligt og mundtligt i det gennemgåede indhold. Der er både skriftlige afleveringer og videoafleveringer med fokus på det mundtlige.

Trin og emneopdeling på Begynderdansk 13+

 • Der er fire overordnede trin.
 • Hvert trin indeholder ca. 8-12 ugers undervisning.

Tidsforbrug

Eleven på Begynderdansk 13+ følger ikke et hold og kan derfor starte programmet, når det passer og køre i sit eget tempo.

Det er naturligvis meget individuelt, hvor hurtigt den enkelte elev arbejder og derfor også hvor lang tid, der bliver brugt på hvert trin. Vi anbefaler, at eleven sammenlagt arbejder i programmet i ca. to timer om ugen. Resten af ugen skal eleven øve det gennemgåede indhold sammen med sin dansk-makker (et familiemedlem eller en ven, som taler dansk). Det skal helst øves hver dag.

Øv dig sammen med andre. Den personlige interaktion er et altafgørende element i den sproglige tilegnelsesproces. Dels skal ord og sætninger øves mange gange og meget ofte, inden de ”sidder fast”, og dels er det afgørende for elevens læring, at udtalen bliver korrigeret. Det er fx meget svært at ramme den rigtige vokallyd.

Hvis man køber ét trin har man adgang i 4 måneder. Hvis man køber alle trin på én gang, har man adgang i 12 måneder.

Læringsmål for hvert trin af begynderdansk 13+

Det lærer du på Trin 1:

 • At præsentere sig selv og andre
 • Det danske alfabet og dets lyde
 • Tallene fra 1-100
 • Simple spørgsmål med hv-ord som fx ”Hvad hedder du?”
 • Ordforråd, der omhandler emnet ”I skolen og i klassen”
 • Gængse fraser og hilsner
 • Ordforråd, der handler om transport i dagligdagen
 • Ugedagene

Det lærer du på Trin 2:

 • Ordforråd, der omhandler emnet ”I frikvarteret og fritid”
 • Ordforråd, der omhandler klokken
 • At samtale om hverdagsaktiviteter og fritidsaktiviteter
 • Ugedagene og tid som fx mandag morgen og tirsdag eftermiddag
 • Ordforråd, der omhandler emnet ”Hjemme hos mig”
 • At kunne samtale om dagligdagsrutiner i hjemmet

Det lærer du på Trin 3:

 • Ordforråd, der omhandler emnet ”På café og på besøg”
 • At kunne bestille mad på café og restaurant
 • At samtale ud fra besøg hos en ven
 • Ordforråd, der omhandler emnet ”Transport, indkøb og mad”
 • At kunne spørge om vej og købe ind

Det lærer du på Trin 4:

 • Ordforråd, der omhandler emnet ”Nye ting, tøj og farver” – herunder at kunne give udtryk for ønsker, at udtrykke om noget er flot/grimt, at spørge til en tøjstørrelse, at gengive farver og mønstre
 • Ordforråd, der omhandler emnet ”Venskaber, følelser og idoler”
 • At samtale om interesser

Kursusbevis

Efter et gennemført skoleår kan man anmode sin lærer om et kursusbevis. 


Har du spørgsmål til Begynderdansk 13+?