Velkommen til Learning Center Bangkok

Danes Worldwide Learning Center samarbejder i Bangkok med NIST International School. Derudover har vi også indgået samarbejdsaftaler med skolerne ISBPatana og ELC.

Hos Danes Worldwide Learning Center Bangkok tilbyder vi fem forskellige typer af holdundervisning:

Kontakt Learning Center Bangkok

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive en del af Learning Center Bangkok, kan du kontakte lærerne i Bangkok ved at sende en email til DanishLCB@nist.ac.th.

Online Skoledansk

Sprogniveau: Dansk på folkeskoleniveau
Alder: 6-17 år

Online Skoledansk er målrettet børn og unge fra 6-18 år, som ofte har dansk som modersmål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets forenklede fælles mål fra 0.-9. klasse, og foregår på et kompetencegivende niveau ud fra de enkelte klassetrin. Undervisningen leder frem mod 9.-klassesprøven, der afholdes på Sommerskolen. 

Online Skoledansk er både undervisning i klassen og på nettet, På Online Skoledansk i Learning Center Bangkok har eleven to lærere. En lokal lærer i klassen, der kan sætte arbejdet i gang og hjælpe i arbejdsprocessen og en onlinelærer, der udvikler opgaver og giver feedback på besvarelserne. Eleverne skal kunne medbringe laptop eller tablet til klasseundervisningen og være nogenlunde fortrolige med at bruge dem, da opgaverne findes på vores undervisningsplatform www.abc.danes.dk.

Der er typisk danskundervisning 1 time om ugen. Der må påregnes hjemmearbejde på omkring 30-60 min. pr. uge foruden deltagelsen i klasseundervisningen.

Gruppeundervisning Skoledansk

Sprogniveau: Skoledansk
Alder: 6-17 år

Gruppeundervisning Skoledansk er for børn, der gerne vil undervises i en gruppe og med en lærer i klasselokalet.

Gruppeundervisningen foregår i klassen, hvor der typisk vil være en fælles start med alle eleverne inklusive elever tilmeldt Online Skoledansk. Derefter vil børnene på holdet Gruppeundervisning Skoledansk arbejde med opgaverne i papirform, som deles ud af læreren. Eventuelt hjemmearbejde aftales med læreren i Bangkok.

Gruppeundervisning Skoledansk foregår på et orienterende niveau ud fra de enkelte klassetrin i det danske skolesystem. Børnene opnår et godt kendskab til det danske sprog og opnår danskfaglige færdigheder, som gør det muligt for dem at komme tilbage til det danske skolesystem. Det må dog påregnes, at barnet vil have visse ”huller” i dansk grammatik og i skriftlig formulering.

Gruppeundervisning Begynderdansk 6-12 år

Sprogniveau: Begynderdansk
Alder 6-12 år

Gruppeundervisning Begynderdansk er for børn, der ikke taler dansk, eller hvis danskkundskaber er beskedne. Barnet kan måske sige sætninger som: ”Jeg hedder Jakob og bor i Bangkok”, ”Hvad er klokken?” osv.

Gruppeundervisning Begynderdansk foregår i klassen, og læreren vil undervise i forskellige emner, der tager udgangspunkt i Danes Worldwides Dansk for Begyndere online animationsprogram om Familien Petersen.

Mellem undervisningstimerne bruger eleven det online animationsprogram til at træne og øve sig hjemme. Eleven vil i undervisningen og i det tilknyttede onlineprogram blive trænet i at læse, lytte til, skrive og tale dansk.

Hjemmearbejde aftales med læreren i Bangkok.

Gruppeundervisning Begynderdansk 13+

Sprogniveau: Begynderdansk

Gruppeundervisning Begynderdansk 13+ er for unge og voksne, der ikke taler dansk, eller hvis danskkundskaber er beskedne. Eleverne kan måske sige sætninger som: ”Jeg hedder Jakob og bor i Bangkok”, ”Hvad er klokken?” osv.

Gruppeundervisning Begynderdansk 13+ foregår i klassen, og den lokale lærer vil undervise i forskellige emner, der tager udgangspunkt i Danes Worldwides Dansk for Begyndere 13+ online program.

Der er stort fokus på, at eleven skal øve det danske sprog i praksis, og der er derfor aktive opgaver, som får eleven væk fra computeren. De skal fx øve det lærte indhold ved at snakke med læreren eller et familiemedlem, der kan dansk, eller som også er ved at lære dansk.

Play Group (førskole)

Sprogniveau: Passer til alle
Alder: 3-5-årige

Play Group er for børn i førskolealderen. I legegruppen fokuseres der på at sprogstimulere børnene gennem lege og spil på gulvet. Børnene opnår en sproglig bevidsthed og udvider deres ordforåd. Legegruppen hjælper med at få det danske sprog ind i hverdagen, og sikrer barnet et godt fundament for videre udvikling af det danske sprog.