Velkommen til Learning Center Dubai

Gruppeundervisning

Danes Worldwide Learning Center samarbejder i Dubai med Danskskolen i Dubai. Hos Danes Worldwide Learning Center Dubai tilbydes der:

  • Gruppeundervisning Skoledansk

Gruppeundervisning Skoledansk

Sprogniveau: Skoledansk
Alder: 6-17 år

Gruppeundervisning Skoledansk er for børn, der gerne vil undervises i en gruppe og med en lærer i klasselokalet.

Niveauet på Gruppeundervisning Skoledansk nærmer sig niveauet dansk i folkeskolen, da eleverne opnår et godt kendskab til det danske sprog og opnår danskfaglige færdigheder, som gør det muligt for dem at komme tilbage til det danske skolesystem. Det må dog påregnes, at barnet vil have visse ”huller” i dansk grammatik og i skriftlig formulering.

Gruppeundervisningen foregår i klassen, hvor der typisk vil være en fælles start med alle eleverne. Derefter vil børnene på holdet Gruppeundervisning Skoledansk arbejde med opgaverne i papirform, som deles ud af læreren. I undervisningen lægges der bl.a. vægt på samarbejde mellem eleverne og træning i samtale og lytning. Eventuelt hjemmearbejde aftales med læreren.

Kontakt Learning Center Dubai

Danes Worldwide Learning Center har 2 samarbejdspartnere i Dubai:

Danskskolen i Dubai

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive en del af Learning Center Dubai, kan du kontakte koordinatoren Maria i Dubai på maria@danskskolen.com eller info@Danskskolen.com

Dansk på DIA

Dubai International Academy Emirates Hills (DIA EH) er en IB skole i Dubai med elever fra over 100 lande fordelt på 15 klassetrin fra børnehaveklassen til gymnasiet.

Siden 2012 har DIA EH tilbudt dansk som en del af skoleskemaet for alle klassetrin, sådan at eleverne har dansk hele vejen igennem deres uddannelsesforløb og kan få en international studentereksamen (IB Diploma Programme) med dansk – så de kan søge ind på en dansk uddannelse på lige fod med danske studenter.

Fra 5.-9. klasse sker undervisningen i samarbejde med Danes Worldwide. Når eleverne har fulgt undervisningen på 9. klassetrin, har de mulighed for at tage den officielle 9.-klasseprøve på Sommerskolen.

Dansk på DIA drives non-profit af de danske forældre på skolen, som varetager samarbejdet med skolen, Danes Worldwide og de danske lærere ansat i Dubai. Hvis du vil vide mere om DIA EH eller Dansk på DIA, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@danskpaadia.com