Danes Worldwide Learning Center samarbejdet i Dubai med Danskskolen i Dubai. Hos Danes Worldwide Learning Center of Dubai tilbydes der to forskellige typer af holdundervisning:

  • Gruppeundervisning Skoledansk
  • Gruppeundervisning Begynderdansk

Gruppeundervisning Skoledansk

Sprogniveau: Skoledansk
Alder: 6-17 år
Pris: 2.150 DKK
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Gruppeundervisning Skoledansk er for børn, der gerne vil undervises i en gruppe og med en lærer i klasselokalet.

Niveauet på Gruppeundervisning Skoledansk nærmer sig niveauet dansk i folkeskolen, da eleverne opnår et godt kendskab til det danske sprog og opnår danskfaglige færdigheder, som gør det muligt for dem at komme tilbage til det danske skolesystem. Det må dog påregnes, at barnet vil have visse ”huller” i dansk grammatik og i skriftlig formulering.

Gruppeundervisningen foregår i klassen, hvor der typisk vil være en fælles start med alle eleverne. Derefter vil børnene på holdet Gruppeundervisning Skoledansk arbejde med opgaverne i papirform, som deles ud af læreren. I undervisningen lægges der bl.a. vægt på samarbejde mellem eleverne og træning i samtale og lytning. Eventuelt hjemmearbejde aftales med læreren.

Gruppeundervisning Begynderdansk

Sprogniveau: Begynderdansk
Alder 6-17 år
Pris: 1.800 DKK (6-12 år), 2.150 (13+)
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Gruppeundervisning Begynderdansk er for børn, der ikke taler dansk, eller hvis danskkundskaber er beskedne. Barnet kan måske sige sætninger som: ”Jeg hedder Jakob og bor i Bangkok”, ”Hvad er klokken?” osv.

Gruppeundervisning Begynderdansk foregår i klassen, og læreren vil undervise i forskellige emner, der tager udgangspunkt i Danes Worldwides Dansk for Begyndere online animationsprogram om Familien Petersen.

Mellem undervisningstimerne bruger eleven det online animationsprogram til at træne og øve sig hjemme. Eleven vil i undervisningen og i det tilknyttede onlineprogram blive trænet i at læse, lytte til, skrive og tale dansk.

Hjemmearbejde aftales med læreren i Dubai.

Kontakt Learning Center Dubai

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive en del af Learning Center Dubai, kan du kontakte koordinatorerne Maria eller Pernille i Dubai på maria@danskskolen.com eller pernille@danskskolen.com