Danes Worldwide Learning Center of Bangkok

Danes Worldwide Learning Center samarbejder i Bangkok med NIST International School. Danes Worldwide Learning Center of Bangkok tilbyder fire forskellige typer af holdundervisning 

Hvad er et Danes Worldwide Learning Center?

Et Learning Center er et tilbud til byer, hvor det er muligt at samle nok elever til at lave holdundervisning i dansk, og hvor en lokal lærer eller lærere forestår undervisningen.

Undervisningsmaterialerne er udviklet til undervisning af danske børn i udlandet af Danes Worldwide. Det er et aktuelt og motiverende materiale, som kan bruges til undervisning af børn, der ligger på forskellige danskniveauer, men som godt kan lide at mødes og lære sammen. 

Læs mere om konceptet her.

Kontakt Learning Center Bangkok.

Paw Kraglund
Kontaktperson for Learning Center of Bangkok
paw(a)danes.dk

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til undervisningsmaterialerne i Learning Center of Bangkok, er du meget velkommen til at kontakte Paw på paw(a)danes.dk

Danes Worldwide Learning Center of Bangkok

Danes Worldwide Learning Center samarbejder i Bangkok med NIST International School. Derudover har vi også indgået samarbejdsaftaler med skolerne ISBPatana og ELC.

Hos Danes Worldwide Learning Center of Bangkok tilbydes der fire forskellige typer af holdundervisning:

  • Online Danskundervisning
  • Gruppeundervisning Skoledansk
  • Gruppeundervisning Begynderdansk
  • Gruppeundervisning Begynderdansk 13+
  • Play Group

Online Danskundervisning

Sprogniveau: Dansk på folkeskoleniveau
Alder: 6-17 år
Pris: Fra 7.000 DKK (periodevis 2.000 DKK pr. periode)
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Danskundervisning på nettet og i klasselokalet

Online Danskundervisning er for børn, som ønsker at kunne et dansk på folkeskoleniveau, og som gerne vil have muligheden for at tage 9.-klassesprøven i dansk. Denne prøve i dansk tages også af folkeskoleelever, der afslutter 9. klasse i Danmark. Derved får barnet et officielt prøvebevis, som kan bruges, hvis barnet senere ønsker at studere i Danmark.

Online Danskundervisning sikrer, at barnet opnår et godt skriftligt sprog. Typisk er det skriftlige danske sprog det sværeste at vedligeholde, når man bor i udlandet.

I Online Danskundervisning vil dit barn have en lærer i Danmark, der giver dit barn tilbagemeldinger på alle afleveringer. Det vil sige, at barnet får en motiverende forklaring på sproglige fejl, og derved bliver barnet dygtigere til at formulere sig skriftligt og udvikler sit danske sprog. Læreren i Danmark møder barnet gennem film og forklaringer, og hvis barnet gerne vil tale med læreren i Danmark, er der også mulighed for dette. Med Online Danskundervisning vil barnet kunne komme problemfrit tilbage til en dansk skoleklasse.

Børn, der er tilmeldt Online Danskundervisning, indgår derudover også i undervisning sammen med gruppeundervisningseleverne (se nedenfor), og får derved fordelene ved både at have en lærer i Danmark, der giver tilbagemeldinger på alle besvarelser og som er til stede via film og kan kontaktes, plus en fysisk lærer i klasseværelset, der sætter undervisningen i gang, og sørger for dialog. Eftersom undervisningen foregår online får barnet stadig undervisningen, selv om han eller hun ikke kan komme til den fysiske undervisning i klassen.

Opgaverne løses online. Eleverne skal derfor kunne medbringe laptop eller tablet til klasseundervisningen og være nogenlunde fortrolige med at bruge dem. For at opnå et højt danskniveau må der påregnes hjemmearbejde på omkring 30-60 min. pr. uge foruden deltagelsen i klasseundervisningen. Dansk bliver derved en naturlig del af hverdagen, hvorved niveauet holdes.

Der vil være stave- og læseprøver i løbet af året.

Der vil derudover komme udgifter til romaner på nogle klassetrin.

Online Danskundervisning er støttet af Undervisningsministeriet. Alle elever på Online Danskundervisning får et deltagerbevis, der dokumenter deres deltagelse og gennemførelse af undervisningen.

Hvis du vil tilkøbe Learning Center Online Danskundervisning, bedes du kontakte lokale Learning Center Bangkok samt købe medlemskab til Danes Worldwide i vores webshop.

Gruppeundervisning Skoledansk

Sprogniveau: Skoledansk
Alder: 6-17 år
Pris: 2.650 DKK
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center. 

Gruppeundervisning Skoledansk er for børn, der gerne vil undervises i en gruppe og med en lærer i klasselokalet.

Niveauet på Gruppeundervisning Skoledansk nærmer sig niveauet dansk i folkeskolen, men eftersom klassens lærer ikke har tid til at rette alle skriftlige opgaver, vil barnet ikke opnå samme skriftlige færdigheder som i Online Danskundervisningen. Lærerens vil ske i løbet af undervisningen.

Gruppeundervisningen foregår i klassen, hvor der typisk vil være en fælles start med alle eleverne inklusive elever tilmeldt Online Danskundervisning. Derefter vil børnene på holdet Gruppeundervisning Skoledansk arbejde med opgaverne i papirform, som deles ud af læreren. Nogle af opgaverne i Gruppeundervisning Skoledansk og Online Danskundervisningen vil være ens, dog vil vægtningen på det skriftelige arbejde være forskelligt. I undervisningen lægges der bl.a. vægt på samarbejde mellem eleverne og træning i samtale og lytning. Eventuelt hjemmearbejde aftales med læreren i Bangkok.

Der vil være stave- og læseprøver i løbet af året.

Der vil derudover komme udgifter til grundbøger/arbejdsbøger samt romaner på nogle klassetrin.

Børnene opnår et godt kendskab til det danske sprog og opnår mange danskfaglige færdigheder, som gør det muligt for dem at komme tilbage til det danske skolesystem. Det må dog påregnes, at barnet vil have visse ”huller” i dansk grammatik og i skriftlig formulering.

Elever på Gruppeundervisning Skoledansk modtager også efter endt skoleår et bevis for deltagelse i undervisningen på Danes Worldwide Learning Center of Bangkok.

Pris for Gruppeundervisning Skoledansk:

2.650 DKK pr. skoleår pr. barn.

Hvis du vil tilkøbe Learning Center Gruppeundervisning Skoledansk, bedes du kontakte lokale Learning Center Bangkok samt købe medlemskab til Danes Worldwide i vores webshop.

Gruppeundervisning Begynderdansk

Sprogniveau: Begynderdansk
Alder 6-12 år
Pris: 2.100 DKK pr. skoleår pr. elev (et trin ad gangen DKK 795)
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Gruppeundervisning Begynderdansk er for børn, der ikke taler dansk, eller hvis danskkundskaber er beskedne. Barnet kan måske sige sætninger som: ”Jeg hedder Jakob og bor i Bangkok”, ”Hvad er klokken?” osv.

Gruppeundervisning Begynderdansk foregår i klassen, og læreren vil undervise i forskellige emner, der tager udgangspunkt i Danes Worldwides Dansk for Begyndere online animationsprogram om Familien Petersen. Sammen med Familien Petersen lærer barnet sproget på en sjov og inspirerende måde. Emnerne, som eleven vil komme igennem, vil fx være årstiderne, kroppen, købmanden og skolen.    

Mellem undervisningstimerne bruger eleven det online animationsprogram til at træne og øve sig hjemme. Eleven vil i undervisningen og i det tilknyttede onlineprogram blive trænet i at læse, lytte til, skrive og tale dansk.

Hjemmearbejde aftales med læreren i Bangkok.

Pris for Gruppeundervisning Begynderdansk:

2.100 DKK pr. skoleår pr. elev. Det er dog muligt at købe et trin ad gangen for DKK 795 pr. trin
(Begge muligheder giver 12 måneders adgang til online programmet).

Hvis du vil tilkøbe Learning Center Gruppeundervisning Begynderdansk, bedes du kontakte lokale Learning Center Bangkok samt købe medlemskab til Danes Worldwide i vores webshop.

Gruppeundervisning Begynderdansk 13+

Sprogniveau: Begynderdansk
Pris: 2.100 DKK pr. skoleår pr. elev (et trin ad gangen DKK 795)
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Gruppeundervisning Begynderdansk 13+ er for unge og voksne, der ikke taler dansk, eller hvis danskkundskaber er beskedne. Eleverne kan måske sige sætninger som: ”Jeg hedder Jakob og bor i Bangkok”, ”Hvad er klokken?” osv.
Gruppeundervisning Begynderdansk 13+ foregår i klassen, og læreren vil undervise i forskellige emner, der tager udgangspunkt i Danes Worldwides Dansk for Begyndere 13+ online program.

Begynderdansk 13+ består af fire trin og er bygget op over særskilte emner. Emnerne har en introducerende karakter og er valgt ud fra anvendelighed og en naturlig progression i forhold til at lære et nyt sprog. Eleverne skal fx lære at præsentere sig selv, ugedagene, klokken, at spørge om vej, fraser når man køber ind og at snakke om fritidsinteresser.

Undervisningen indeholder film med dialoger. I filmene følger eleven unge danskere, der befinder sig i velkendte dagligdags-situationer, og danskopgaverne er konstrueret herudfra. I Begynderdansk 13+ er der mange forskellige typer af opgaver, og der er især lagt vægt på, at opgaverne skal være varierede og interaktive, så eleven bliver stimuleret så meget som muligt. Der er stort fokus på, at eleven skal øve det danske sprog i praksis, og der er derfor aktive opgaver, som får eleven væk fra computeren. De skal fx øve det lærte indhold ved at snakke med læreren eller et familiemedlem, der kan dansk, eller som også er ved at lære dansk.

Langt de fleste opgaver er selvrettende af programmet, men efter hvert emne skal eleven aflevere en opgave til en lærer i DK, som giver personlig feedback. Det kan fx være en kort skriftlig fremstilling eller en optagelse af en øvet dialog.

Pris for Gruppeundervisning Begynderdansk 13+:

2.100 DKK pr. skoleår pr. Elev (12 måneders adgang til online programmet).
Det er dog muligt at købe et trin ad gangen for DKK 795 (3 måneders adgang til online programmet).

Hvis du vil tilkøbe Learning Center Gruppeundervisning Begynderdansk 13+ (for Voksne), bedes du kontakte lokale Learning Center Bangkok samt købe medlemskab til Danes Worldwide i vores webshop.

Førskole (Play Group)

Sprogniveau: Passer til alle
Alder: 3-5-årige
Pris: 150 DKK
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Play Group er for børn i førskolealderen. I legegruppen fokuseres der på at sprogstimulere børnene gennem lege og spil på gulvet. Børnene opnår en sproglig bevidsthed og udvider deres ordforåd. Legegruppen hjælper med at få det danske sprog ind i hverdagen, og sikrer barnet et godt fundament for videre udvikling af det danske sprog.

Pris for Førskole (Play Group):

150 DKK tilskud til materiale udarbejdet af Danes Worldwide + administration

Hvis du vil tilkøbe Learning Center Førskole (Play Group), bedes du kontakte lokale Learning Center Bangkok samt købe medlemskab til Danes Worldwide i vores webshop.

Kontakt Learning Center Bangkok

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive en del af Learning Center Bangkok, kan du kontakte Danes Worldwides repræsentant i Bangkok via nedenstående kontaktformular for at høre, om der er plads.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev