Danes Worldwide Learning Center of Dubai

Paw Kraglund
Kontaktperson for Learning Center of Dubai
paw(a)danes.dk

Har du brug for hjælp eller har du generelle spørgsmål omkring Dubai, er du meget velkommen til at kontakte Paw på paw(a)danes.dk 

Hvad er et Danes Worldwide Learning Center?

Et Learning Center er et tilbud til byer, hvor det er muligt at samle nok elever til at lave holdundervisning i dansk, og hvor en lokal lærer eller lærere forestår undervisningen.

Undervisningsmaterialerne er udviklet til undervisning af danske børn i udlandet af Danes Worldwide. Det er et aktuelt og motiverende materiale, som kan bruges til undervisning af børn, der ligger på forskellige danskniveauer, men som godt kan lide at mødes og lære sammen. 

Læs mere om konceptet her.

Kontakt Learning Center Dubai.Danes Worldwide Learning Center of Dubai

Danes Worldwide Learning Center samarbejdet i Dubai med Danskskolen i Dubai, som ledes af lærerne Maria og Therese. Hos Danes Worldwide Learning Center of Dubai tilbydes der to forskellige typer af holdundervisning:

  • Gruppeundervisning Skoledansk
  • Gruppeundervisning Begynderdansk

Gruppeundervisning Begynderdansk

Sprogniveau: Begynderdansk
Alder 6-17 år
Pris: 2.100 DKK
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Gruppeundervisning Begynderdansk er for børn, der ikke taler dansk, eller hvis danskkundskaber er beskedne. Barnet kan måske sige sætninger som: ”Jeg hedder Jakob og bor i Bangkok”, ”Hvad er klokken?” osv.

Gruppeundervisning Begynderdansk foregår i klassen, og læreren vil undervise i forskellige emner, der tager udgangspunkt i Danes Worldwides Dansk for Begyndere online animationsprogram om Familien Petersen. Sammen med Familien Petersen lærer barnet sproget på en sjov og inspirerende måde. Emnerne, som eleven vil komme igennem, vil fx være årstiderne, kroppen, købmanden og skolen.     

Mellem undervisningstimerne bruger eleven det online animationsprogram til at træne og øve sig hjemme. Eleven vil i undervisningen og i det tilknyttede onlineprogram blive trænet i at læse, lytte til, skrive og tale dansk.

Hvis du vil tilkøbe Learning Center Gruppeundervisning Begynderdansk, bedes du kontakte lokale Learning Center Dubai samt købe medlemskab til Danes Worldwide i vores webshop.

Gruppeundervisning Skoledansk

Sprogniveau: Skoledansk
Alder: 6-17 år
Pris: 2.100 DKK
Priserne inkluderer ikke udgifter til en lokal lærer, hvilket skal aftales lokalt for det pågældende Learning Center.

Gruppeundervisning Skoledansk er for børn, der gerne vil undervises i en gruppe og med en lærer i klasselokalet.

Niveauet på Gruppeundervisning Skoledansk nærmer sig niveauet dansk i folkeskolen, men eftersom klassens lærer ikke har tid til at rette alle skriftlige opgaver, vil barnet ikke opnå samme skriftlige færdigheder som i Online Danskundervisningen.

Gruppeundervisningen foregår i klassen, hvor der typisk vil være en fælles start med alle eleverne. Derefter vil børnene på holdet Gruppeundervisning Skoledansk arbejde med opgaverne i papirform, som deles ud af læreren. I undervisningen lægges der bl.a. vægt på samarbejde mellem eleverne og træning i samtale og lytning. Eventuelt hjemmearbejde aftales med læreren.

Børnene opnår et godt kendskab til det danske sprog og opnår mange danskfaglige færdigheder, som gør det muligt for dem at komme tilbage til det danske skolesystem. Det må dog påregnes, at barnet vil have visse ”huller” i dansk grammatik og i skriftlig formulering.

Elever på Gruppeundervisning Skoledansk modtager også efter endt skoleår et bevis for deltagelse i undervisningen på Danes Worldwide Learning Center.

Hvis du vil tilkøbe Learning Center Gruppeundervisning Skoledansk, bedes du kontakte lokale Learning Center Dubai samt købe medlemskab til Danes Worldwide i vores webshop.

Kontakt Learning Center Dubai

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive en del af Learning Center Dubai, kan du kontakte koordinatorerne Maria eller Therese i Dubai via nedenstående kontaktformular for at høre, om der er plads.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev