Basisdansk 13+

Basisdansk er 'mellem-niveauet' til dem, der allerede kan en del, men gerne vil blive bedre

Mette Bang Pedersen
Lærer og udviklingsansvarlig for Basisdansk 13+
mette(a)danes.dk

Er du blevet nysgerrig eller har generelle spørgsmål til Basisdansk 13+, så er du meget velkommen til at kontakte udviklingsansvarlig, Mette Bang Pedersen. 

Basisdansk 13+

Onlineundervisningen på Basisdansk 13+ er målrettet unge og voksne fra 13 år og opad, der allerede har et basiskendskab til det danske sprog. Ønsker man at videreudvikle sine mundtlige og skriftlige kompetencer, øge sit danske ordforråd og grammatiske viden samt få indblik i dansk kultur, så er Basisdansk 13+ noget for dig.

NB. Næste undervisningsperiode starter primo september 2018.
Køb adgang til undervisningsprogrammet her.
 

Find det, du søger

Hvad er niveauet på Basisdansk


Elever på Basisdansk 13+ har dansk som deres andetsprog. Hvis der bliver talt dansk i hjemmet, så sker det typisk kun med den ene forælder. Eleverne på Basisdansk kan tale og i mindre grad skrive dansk dog med sproglige og grammatiske fejl, og de har ofte accent. Elever på basisdansk har typisk boet uden for Danmark i størstedelen af deres liv og har ikke gået i dansk skole eller har fx kun gået i dansk børnehave eller 1. klasse.

Tale
Eleverne kan, inden påbegyndt undervisning, deltage i en samtale om hverdagssituationer som fx handler om familie, fritidsaktiviteter og aktuelle begivenheder, og de kan give udtryk for egne meninger i forhold til dette. Eleven kan klare de fleste situationer ved rejse i Danmark og kan fx spørge om vej og forstå en forklaring fra en indfødt dansker.

Skrive
Eleverne kan, inden påbegyndt undervisning, skrive enkle og sammenhængende beskeder og breve dog med nogle/en del grammatiske fejl. Det kan fx være svært for eleven at bøje verberne korrekt, og der kan fx være udfordringer med forholdsord og ordstilling.

Hvis du er i tvivl om niveauet er passende, så ring til lærerværelset hos Danes Worldwide.

Lærerværelset: (0045) 33 60 14

Læringsmål og indhold

Basisdansk 13+ lægger sig op ad Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål for ”Dansk som andetsprog”. I undervisningen bliver der arbejdet målrettet med dansk grammatik samt udvikling af elevernes danske ordforråd. Samtidig skal undervisningen fremme elevernes oplevelse af det danske sprog som kilde til udvikling af personlig identitet. Undervisningen indeholder emner, der inddrager dansk kultur og historie. Emnerne kan fx være Danske ordsprog og talemåder, Rundt i Danmark, Danske traditioner osv. I undervisningen møder eleverne varierende former for opgaver, hvor de skal arbejde med korte danske tekster, oplæsninger, sproglige spil samt filmklip og kortfilm.

Hvordan foregår undervisningen?

Eleverne følger undervisningen hver uge. Der åbner således nye opgaver hver mandag, og eleverne bestemmer selv, hvornår på ugen, de ønsker at lave arbejdet. Vores uddannede lærere giver feedback på elevernes arbejde. Eleverne på Basisdansk 13+ bliver inddelt på små hold, hvor de, ved nogle opgaver, kan følge hinanden, lave opgaver til hinanden og indgå i små diskussioner. Et helt skoleår indeholder 40 ugers undervisning, og eleverne skal forventes at bruge ca. 1 ½ - 2 timers arbejde om ugen.

Opstart og tilmelding

Skoleåret på Basisdansk 13+ dækker 40 ugers undervisning, og der er skolestart fire gange om året. Man kan derfor starte:

  • mandag den 3. september
  • mandag den 12. november
  • mandag den 28. januar
  • mandag den 8. april

NB! På Basisdansk 13+ er der sommerferie i juli og august. Starter man fx på periode 1 i april, starter periode 2 i september.

Kursusbevis

Efter et gennemført skoleår kan man anmode sin lærer om et kursusbevis. Undervisningen lægger sig op ad Undervisningsministeriets ”Forenklede Fælles Mål for dansk som andetsprog”.

Spørgsmål

Er du i tvivl om Basisdansk 13+ er det rigtige niveau, så kontakt lærerværelset hos Danes Worldwide eller læs om vores andre niveauer her: 

Begynderdansk
Skoledansk

...eller tilmeld dig Basisdansk 13+ her: Tilmeld eleven Basisdansk 13+

Kort introduktion til Basisdansk 13+


Tekniske krav og anbefalinger til Basisdansk 13+ 

Læs her om de tekniske krav og anbefalinger for Basisdansk 13+

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev