Skoledansk: Hvordan foregår det?

Pige som laver lektier

Skoleåret begynder i september og slutter i juni. Skoleåret er inddelt i fire perioder á hver 10 ugers undervisning. Hver uge præsenteres eleverne for nye opgaver, der skal besvares. Du kan tilmelde dit barn ved skoleårs- eller periodestart.

Hvornår begynder skoleåret på Skoledansk?

Du kan begynde på undervisningen fire gange om året:

Opstart
Første periode
Mandag d. 5. september 2022
Anden periodeMandag d. 14. november 2022
Tredje periodeMandag d. 30. januar 2023
Fjerde periodeMandag d. 10. april 2023

Der er indlagt juleferie i uge 52.

Ugentligt tidsforbrug og lærerkontakt

Eleverne fra 0.-9. klassetrin løser deres opgaver på vores online undervisningsportal. Vores lærere giver personlig feedback til hver enkelt elev. Man skal beregne halvanden til to timers arbejde om ugen, alt efter klassetrin og danskkundskaber. De ældste elever kan dog i perioder forvente et ugentligt tidsforbrug op til tre timer.

Et par gange om året har vi virtuelle undervisningslektioner der afholdes en lørdag eller søndag, hvor eleverne har mulighed for at møde klassekammerater og klassens lærer online.

Undervisningsfilm målrettet udlandsdanskere

Hvert skoleår producerer vi en række film til brug i vores undervisning. I filmene, der produceres særligt til Danes Worldwides elever, præsenterer vores lærere aspekter af dansk kultur i bred forstand. Mange af vores elever ser filmene sammen med hele familien.

Se f.eks. et af filmene her:

Niveautest: En vigtig del af danskundervisning i udlandet

For at kunne tilbyde dit barn den bedst mulige danskundervisning, tester vi alle vores elever som en del af tilmeldingen til Skoledansk. På baggrund af testen anbefaler vores lærere et klassetrin, der passer til elevens faglige niveau.

Testen bruges udelukkende til den indledende placering af eleven og for at sikre, at vi rammer elevens faglige udgangspunkt, så arbejdet med Skoledansk både bliver motiverende, interessant og lærerigt.

Det er gratis for vores medlemmer at få lavet en elevtest. For ikke-medlemmer koster testen 500 kr. pr. elev.

To unge kigger på en iPad

9. klasseprøven i dansk (FP9)

For mange elever kan den afsluttende prøve i folkeskolen, 9.-klasseprøven, være et springbræt til studier i Danmark. Elever, der følger Skoledansk 9. klasse hos Danes Worldwide, har mulighed for at tage prøven i faget dansk. 

For at tage 9.-klasseprøven skal eleven tilmeldes Sommerskole det skoleår, hvor Skoledansk 9. klasse afsluttes. På Sommerskolen fortsætter undervisningen med henblik på den afsluttende prøve i danskfaget.

Da Sommerskolens 9.-klasseprøve ligger efter folkeskolens afholdes af prøven, udvikler Undervisningsministeriet særlige prøveoplæg til Danes Worldwides elever. Undervisningsministeriet bestikker desuden en censor til prøven.

Gennem flere år har vi konstateret, at vores elevers resultater ligger over landsgennemsnittet i Danmark ved 9.-klasseprøven i faget dansk. Det er vi naturligvis meget stolte af.

Mød lærerteamet hos Danes Worldwide

På Danes Worldwides kontor i hjertet af København sidder vores tre uddannede og erfarne lærere, som arbejder med eleverne på Skoledansk. De udvikler undervisningsmaterialer, der følger folkeskolens Fælles Mål, særligt til deres elever, retter opgaver og er i løbende kontakt med elever og forældre via telefon og mail.

Udover det uddannede lærerteam har vi en række studentermedhjælpere tilknyttet de forskellige klassetrin. De er alle under uddannelse inden for danskfaget og hjælper med at rette elevernes opgaver.

I denne korte video, der er produceret af vores erfarne lærere, kan du se hvordan du kan få dit barn til at bruge dansk mere aktivt i hverdagen.

Nye regler for optagelse til de gymnasiale uddannelser

Fra 2019 kræves en fuld 9.-klasseprøve i samtlige fag med et vist karaktergennemsnit for at blive optaget direkte på en gymnasial uddannelse i Danmark. Elever, der ikke opfylder disse krav, skal til en optagelsesprøve og en samtale, hvis de søger ind på STX, HTX eller HHX.

Er det så spild af tid at tage 9.-klasseprøven i dansk, når den ikke er adgangsgivende til en gymnasial uddannelse?

På ingen måde! Ved at følge vores onlineundervisning og afslutningsvis tage 9.-klasseprøven i dansk kan vores elever oparbejde et fagligt niveau, viden og redskaber, der kan hjælpe dem med optagelsesprøven.

Udover at kunne støtte eleverne i forbindelse med en gymnasial uddannelse i Danmark vil en 9.-klasseprøve i dansk også tælle med ”i regnskabet”, når de søger om at bevare deres danske statsborgerskab, inden de fylder 22 år.

Ydermere giver en afsluttet 9.-klasseprøve i dansk også bedre forudsætninger for at kunne blive optaget på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark. Har eleverne denne prøve, skal de kun supplere med dansk på A-niveau (gymnasiedansk), der bl.a. kan læses online på et af de mange voksenuddannelsescentre i Danmark.

Det er derfor vores anbefaling, at eleverne fortsat bruger kræfter og tid på 9.-klasseprøven i dansk – med kammeraterne på Sommerskolen bliver det en rigtig god oplevelse.

Vi er opmærksomme på, at optagelsesprøverne til de gymnasiale uddannelser med stor sandsynlighed kommer til at ligge i samme periode som Sommerskolen. Derfor tilbyder vi, at elever, der skal direkte på en gymnasial uddannelse, har mulighed for at framelde sig Sommerskolen

Kursusbevis

Når skoleåret er forbi, modtager alle elever et kursusbevis for gennemført Skoledansk. Kursusbeviserne kan få betydning, når eleverne fx vil søge ind på en uddannelse i Danmark eller søge om bevarelse af dansk statsborgerskab.