Skoledansk: Hvordan foregår det?

Skoleåret løber fra september til juni, men du kan melde dit barn til Skoledansk hele året. Året er delt ind i fire perioder bestående af 10 ugers undervisning. Hver uge åbner nye opgaver og der skal også afleveres opgaver hver uge.

Hvornår begynder skoleåret på Skoledansk?

Du kan begynde på undervisningen fire gange om året:


Opstart
1. PeriodeMandag den 3. september 2018
2. PeriodeMandag den 12. november 2018
3. PeriodeMandag den 28. januar 2019
4. PeriodeMandag den 8. april 2019

OBS: Bemærk at du fra d. 08/10 2018 ikke har mulighed for at købe adgang til hele skoleåret. Dog kan du stadig købe adgang til nuværende og fremtidige perioder.

Vi har indlagt juleferie i uge 52.

Ugentligt tidsforbrug og lærerkontakt

Eleverne fra 0.- 9. klassetrin løser deres opgaver på vores online undervisningsportal. Vores lærere giver personlig feedback til hver enkelt elev. Man skal beregne halvanden til to timers arbejde om ugen, alt efter klassetrin og danskkundskaber. De ældste elever kan dog i perioder forvente et ugentligt tidsforbrug op til tre timer.

Et par gange om året har vi virtuelle undervisningslektioner der afholdes en lørdag eller søndag, hvor eleverne har mulighed for at møde klassekammerater og klassens lærer online.

Undervisningsfilm målrettet udlandsdanskere

Vi producerer til hvert skoleår film til brug i undervisningen. Filmene er produceret særligt til Danes Worldwides elever og er naturligvis med vores egne lærere. Mange af vores elever ser filmene sammen med hele familien. Derudover arbejdes der med grammatik, tekster og romaner.

Niveautest: En vigtig del af danskundervisning i udlandet

For at kunne give dit barn den bedst mulige danskundervisning, tester vi hver elev grundigt som en del af optagelsesprocessen. På den måde danner vi os et indtryk af elevens faglige niveau. 

Mange faktorer spiller ind: Taler I fx dansk og/eller andre sprog i hjemmet? Måske taler dit barn ikke særlig meget dansk i forvejen. Det kan også være, at sprogkundskaberne er i top. På baggrund af resultatet vurderer vi, hvilket klassetrin der passer til dit barn.

NB! For ikke-medlemmer foretager vi en niveautest for et gebyr på kr. 500,- pr. elev.

To unge kigger på en iPad

Folkeskolens Prøve i dansk efter 9. klasse (FP9)

For mange elever er Folkeskolens Prøve (FP9) – også kaldet 9. klasseprøven -et springbræt til studier i Danmark. For at blive indstillet til 9. klasseprøven, skal eleverne følge Skoledansk på 9. klassetrin.

Herudover skal eleverne tilmeldes Sommerskolen i det skoleår, hvor de afslutter Skoledansk på 9. klassetrin. Her fortsætter undervisningen og afsluttes med 9. klasseprøven i dansk.

Da 9. klasseprøven ligger i juli måned og ikke i maj, hvor andre folkeskoleelever går op til Folkeskolens Prøve, udvikler Undervisningsministeriet særlige prøver til Danes Worldwides 9. klasse-prøve. Det er også ministeriet, der beskikker en censor til prøven.

Gennem flere år har vi konstateret, at vores elevers resultater ligger over landsgennemsnittet i Danmark ved 9. klasseprøven i faget dansk. Det er vi naturligvis meget stolte af.

Mød lærerteamet hos Danes Worldwide

Hos Danes Worldwide i Danmark sidder tre uddannede og erfarne lærere, som arbejder med eleverne på Skoledansk. De udarbejder undervisningsmateriale særligt henvendt til udlandsdanske børn, retter opgaver og er løbende i kontakt med elever og forældre via telefon, email eller skype.

Ud over det uddannede lærerteam har vi en række studentermedhjælpere, tilknyttet forskellige klassetrin. De er alle under læreruddannelse og hjælper med at rette elevernes opgaver.

Nye regler for optagelse til de gymnasiale uddannelser

Fra 2019 kræves en fuld 9.-klasseprøve i samtlige fag med et vist karaktergennemsnit for at blive optaget direkte på en gymnasial uddannelse. Opfylder eleverne ikke disse krav, skal de i stedet for til en optagelsesprøve og en samtale, hvis de søger ind på STX, HTX eller HHX.

9.-klasseprøven i dansk er altså ikke i sig selv nok længere. Men vores onlineundervisning på 9. klassetrin kan give eleverne det faglige niveau, den viden og de redskaber, som er nødvendige for at kvalificere sig til optagelsesprøven.

Er det så spild af tid at tage 9.-klasseprøven i dansk – sådan som mange af vores skoledanskelever gør hvert år på Sommerskolen? På ingen måde! Dels får de et håndgribeligt bevis på deres dansksproglige færdigheder og dermed et fingerpeg om, hvor de står rent fagligt. Dels tæller 9.-klasseprøven med ”i regnskabet” for de unge, som skal kunne dokumentere tilknytning til Danmark, når de søger om at bevare deres danske statsborgerskab, inden de fylder 22 år.

Herudover giver 9.-klassesprøven i dansk også de unge bedre forudsætninger for at læse på en videregående uddannelse i Danmark. Har de afsluttet 9.-klassesprøven, skal de kun supplere med gymnasiedansk på A-niveau, der blandt andet kan læses online på et af de mange Voksenuddannelsescentre i Danmark, for at blive optaget på en dansksproget videregående uddannelse.

Det er derfor vores anbefaling, at eleverne fortsat bruger kræfterne på 9.-klasseprøven i dansk – sammen med deres kammerater på Sommerskolen.

Vi er opmærksomme på, at optagelsesprøverne til de gymnasiale uddannelser med stor sandsynlighed kommer til at ligge i samme periode som Sommerskolen. Derfor tilbyder vi, at de elever, som skal direkte på en gymnasial uddannelse sommeren 2019, har mulighed for at framelde sig Sommerskolen.

Vi laver desuden en senere betalingsfrist til Sommerskolens 9.-klasseelever, således at ingen skal betale, før vi kender de endelige datoer for optagelsesprøverne.

Kursusbevis

Når skoleåret er forbi, modtager alle elever et kursusbevis for gennemført Skoledansk. Kursusbeviserne kan få betydning, når eleverne fx vil søge ind på en uddannelse i Danmark eller søge om bevarelse af dansk statsborgerskab.