Skoledansk: Ofte stillede spørgsmål

Hvem er målgruppen for Skoledansk?

Vi henvender os til danske børn og unge i alderen 6-17 år, som enten er bosat i udlandet eller modtager undervisning på en international skole i Danmark. Vi har elever, som er tosprogede, fordi kun den ene forælder er dansk, og vi har elever, som fortsat taler dansk hjemme, fordi hele familien er rejst ud sammen.

Hvilket klassetrin passer til mit barn?

Inden skoleåret går i gang, sender vi en online test til nye elever. Når testen er lavet, kan vi vurdere elevens faglige niveau og det klassetrin, eleven skal gå på.

For ikke-medlemmer foretager vi en niveautest for et gebyr på kr. 500,- pr. elev.

Hvordan tager mit barn Folkeskolens Prøve (FP9)?

Hvis dit barn har fulgt Skoledansk, er det muligt for barnet efter 9. klassetrin at aflægge Folkeskolens Prøve (FP9) – 9. klasseprøven – i dansk i forbindelse med Sommerskolen i Danmark. Censor beskikkes af Undervisningsministeriet.

Hvordan sikrer I fagligheden?

Vores Skoledansk følger Undervisningsministeriets ”Forenklede fælles mål for dansk”, så vi kan garantere, at undervisningen er på højt fagligt niveau.

Hvem samarbejder I med?

Vi samarbejder med Undervisningsministeriet i Danmark. Vi udveksler desuden erfaringer med organisationen ”Europæerne i Verden” og andre udbydere af online undervisning i blandt andet Tyskland, Holland, Norge, Sverige, Belgien og Frankrig.

Skal mit barn tale dansk for at kunne følge undervisningen?

Bøger og materiale er på dansk. Der er ingen engelske oversættelser eller undertekster, så dit barn skal have et basalt kendskab til mundtlig og skriftlig dansk for at få det fulde udbytte af undervisningen.

Kan vi fortsætte undervisningen, hvis vi flytter?

Mange af vores elever skifter hyppigt skole, fordi de rejser fra land til land sammen med deres forældre. Vores undervisning kan være et fast holdepunkt for elever, som flytter mellem forskellige skolesystemer. Undervisningen sikrer, at dit barns forhold til dansk sprog og kultur bevares og udvikles, og ruster ham/hende til at kunne vende tilbage til det danske uddannelsessystem.

Bortkomne kursusbeviser/afgangsprøvebeviser?

Der er et administrationsgebyr, såfremt vi skal udfærdige et nyt eller erstatte et bortkommet kursusbevis:

  • Prisen for kursusbevis (medlem) kr. 200,-
  • Prisen for kursusbevis (ikke-medlem) kr. 400,-
  • Prisen for afgangsbevis (medlem) kr. 300,-
  • Prisen for afgangsbevis (ikke-medlem) kr. 600,-

Kan jeg få kursusbeviset på engelsk?

Ja. Dog tillægges et administrationsgebyr, såfremt vi skal oversætte kursusbeviser til engelsk:

  • Pr. kursusbevis (medlem) kr. 200,-
  • Pr. kursusbevis (ikke-medlem) kr. 400,-

Kontakt

For andre spørgsmål eller uddybning er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen, på tina@danes.dk. Her kan du også få råd og vejledning om klassetrin, niveau, skoleforløb og undervisningsmaterialer.


Har du spørgsmål til Skoledansk?