Skoledansk: Ofte stillede spørgsmål

Danes Worldwide Sommerskole 2017

Hvem er målgruppen for Skoledansk?

Vi henvender os til danske børn og unge i alderen 6-17 år, som enten er bosat i udlandet eller modtager undervisning på en international skole i Danmark. Vi har elever, som er tosprogede, fordi kun den ene forælder er dansk, og vi har elever, som fortsat taler dansk hjemme, fordi hele familien er rejst ud sammen.

Hvilket klassetrin passer til mit barn?

Alle vores elever bliver ved tilmelding tilsendt en online elevtest. På baggrund af denne vurderer vores lærere elevens faglige niveau og anbefaler et passende klassetrin til eleven.

Elevtesten er gratis for vores medlemmer. For ikke-medlemmer koster testen DKK 500 pr. elev.

Hvordan tager mit barn 9.-klasseprøven?

Hvis dit barn har fulgt Skoledansk, er det muligt for barnet efter 9. klassetrin at aflægge Folkeskolens Prøve (FP9) – 9. klasseprøven – i dansk i forbindelse med Sommerskolen i Danmark. Censor beskikkes af Undervisningsministeriet.

Hvordan sikrer I fagligheden?

Vores Skoledansk følger Undervisningsministeriets ”Forenklede fælles mål for dansk”, så vi kan garantere, at undervisningen er på højt fagligt niveau.

Hvem samarbejder I med?

Vi samarbejder med Undervisningsministeriet i Danmark. Vi udveksler desuden erfaringer med organisationen ”Europæerne i Verden” og andre udbydere af online undervisning i blandt andet Tyskland, Holland, Norge, Sverige, Belgien og Frankrig.

Skal mit barn tale dansk for at kunne følge undervisningen?

På skoledansk arbejder vi med dansk ligesom i folkeskolen, så alle tekster og materialer er på dansk. Der er inden engelske oversættelser eller undertekster, så dit barn skal have et nogenlunde alderssvarende mundtligt og skriftligt dansk for at få det fulde udbytte af undervisningen.

Kan vi fortsætte undervisningen, hvis vi flytter?

Da vores undervisning er online, kan den følges over hele verden. Mange af vores elever oplever hyppige skoleskift, fordi de rejser fra land til land med deres forældre. Udover at sikre et fast holdepunkt for elever, der flytter mellem forskellige skoler, sikrer vores undervisning, at dit barns forhold til dansk sprog og kultur bevares og udvikles. Med Online Skoledansk rustes dit barn til evt. at kunne vende tilbage til eller begynde i det danske uddannelsessystem.”

Bortkomne kursusbeviser/afgangsprøvebeviser?

Der er et administrationsgebyr, såfremt vi skal udfærdige et nyt eller erstatte et bortkommet kursusbevis:

  • Prisen for kursusbevis (medlem) kr. 200,-
  • Prisen for kursusbevis (ikke-medlem) kr. 400,-
  • Prisen for afgangsbevis (medlem) kr. 300,-
  • Prisen for afgangsbevis (ikke-medlem) kr. 600,-

Kan jeg få kursusbeviset på engelsk?

Ja. Dog tillægges et administrationsgebyr, såfremt vi skal oversætte kursusbeviser til engelsk:

  • Pr. kursusbevis (medlem) kr. 200,-
  • Pr. kursusbevis (ikke-medlem) kr. 400,-

Kontakt

For andre spørgsmål eller uddybning er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen, på tina@danes.dk. Her kan du også få råd og vejledning om klassetrin, niveau, skoleforløb og undervisningsmaterialer.


Har du spørgsmål til Skoledansk?