FAQ – Sommerskolerne og Corona/COVID-19

“FAQ – Sommerskolerne og Corona/COVID-19” bliver løbende opdateret. Fandt du ikke svar på dine spørgsmål?
Så sidder vi altid klar på tlf. (+45) 3332 0913. Hvis du har ydereligere spørgsmål til corona-situationen i Danmark, så kan du måske finde svar her
Senest opdateret d. 12.02.201 For English version, click here.

AFHOLDELSE OG AFLYSNING

Bliver Sommerskolerne 2021 afholdt?

Sommerskolens bestyrelse har udtalt, at ”Sommerskolen og Familie-Sommerskolen udelukkende vil blive aflyst, hvis myndighederne pålægger Den Danske Sommerskole at gøre dette”.

Vi arbejder med andre ord ud fra en præmis om, at Sommerskolerne kommer til at løbe af stablen – ikke som de plejer, men på de præmisser, som myndighederne foreskriver på det givne tidspunkt. Det vil foregå i følgende tidsrum:

  • Sommerskolen 2021 afholdes fra den 7. juli til den 23. juli 2021
  • Familie-Sommerskolerne 6-9 år og 10-13 år afholdes begge i perioden 10. til 18. juli 2021

Reglerne vil dog kunne ændre sig frem mod Sommerskolens afholdelse, da de officielle retningslinjer i Danmark naturligvis ændrer sig fra tid til anden. Under alle omstændigheder har vi fokus på, at Sommerskolen 2021 afholdes med størst mulig tryghed.

Ved indrejse i Danmark kræver de danske myndigheder på nuværende tidspunkt en negativ corona-test foretaget inden for 24 timer inden afrejse.

Der er krav om, at alle indrejsende testes i lufthavnen og derefter går i selvisolation i 10 dage – også selvom testen ved indrejse viste et negativt resultat. Selvisolationen kan afbrydes af et negativt resultat fra en PCR-test, der er foretaget tidligst på 4.-dagen for indrejse.  

På baggrund af ovenstående kan vi på nuværende tidspunkt ikke garantere, at det i år vil være muligt at blive hentet i lufthavnen – læs mere under ”Praktiske forhold” nederst på siden.
På Sommerskolen kræver vi, at deltagerne fremviser en negativ corona-test, som er max 48 timer gammel.

Det samme krav vil gælde for vores medarbejdere. Vi opfordrer stærkt til, at man holder sig opdateret og følger myndighedernes anbefalinger:
For personer med bopæl i udlandet (coronasmitte.dk)

Hvor kan jeg blive testet for corona og hvad koster det?

Tests er som udgangspunkt gratis for alle i Danmark. Går man til en privat udbyder, skal man dog selv betale. 

PCR-test

PCR-test kræves for at afbryde den 10 dage lange selvisolationen ved indrejse i Danmark på 4.-dagen.

Faste COVID-19 test-steder
PCR-tests gennem det offentlige kræver umiddelbart et cpr.nr. og et nem-id. Man bestiller sin tid på coronaprover.dk. Der kan være nogle dages ventetid. Har man ikke et cpr.nr. og et nem-id kan man henvende sig til en praktiserende læge, som kan oprette en i systemet og få bestilt en tid. Der er ikke mulighed for skriftlig dokumentation til ikke-danske statsborgere. 

Mobile COVID-19 test-steder
PCR-tests kan foretages uden cpr.nr. på de mobile test-steder. Vær opmærksom på, at der kan være lange ventetider grundet stor efterspørgsel. Køen lukker på et tidspunkt, så teststedet kan lukke til planlagt tid. Der er ikke mulighed for skriftlig dokumentation til ikke-danske statsborgere. Her er et link til de mobile teststeder (på dansk).

Private udbydere
PCR-tests udbydes hos flere private udbydere, fx Pentabase hvor du mod betaling (1500,- DKK) kan få et svar efter to timer. Kan du vente med svaret til dagen efter, er prisen 390,- DKK. 

Hurtig-test

Sommerskolen kræver skriftlig dokumentation på en max 48 timer gammel negativ quick-test eller PCR-test ved ankomst til Sommerskolen.

Hurtig-tests foretages af forskellige samarbejdspartnere, bl.a. Falck og Carelink. Testen er gratis for alle og kræver ikke CPR-nr. Inden for en time efter testen er foretaget, modtager man pr. sms eller mail et certifikat på, at man er testet negativ. Testes man positiv, bliver man ringet op fra teststedet og sendes videre for at få foretaget en PCR-test.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan komme frem grundet corona?

Som udgangspunkt kan alle danske statsborgere altid indrejse i Danmark.
Vi ved, at I sidder med et svært valg, som ikke er gjort lettere af den fortsatte smitte i Danmark og strenge ud- og indrejseregler i mange lande.

Det er derfor vigtigt for os at understrege, at det er deltagernes eget ansvar at komme fysisk frem til Sommerskolen, og at forhindret rejseaktivitet ikke udløser refundering.
Som I alle også ved, kan situationen hurtigt ændre sig, og vi anbefaler derfor, at I holder jer opdateret på myndighedernes fælles hjemmeside www.coronasmitte.dk.

Får vi vores penge tilbage, hvis Sommerskolen alligevel bliver aflyst?

Arbejdet med planlægningen af næste års sommerskoler er allerede i fuld gang, og det betyder, at vi løbende har omkostninger i hele planlægningsfasen.

Fra og med d. 1. februar 2021 var det derfor ikke længere muligt at få refunderet sommerskole-betalingen. Vi henviser fra denne dato til vores handelsbetingelser, hvis vi skulle blive nødt til at aflyse på grund af corona.

Endelig har I mulighed for at vente med at tilmelde jer. Risikoen er dog, at der så ikke er plads på sommerskolerne.

Hvordan får jeg at vide, om Sommerskolen bliver gennemført?

Vi arbejder hårdt på at afholde sommerskolerne 2021. Skulle vi imod forventning blive bedt om at aflyse fra myndighedernes side, vil vi naturligvis kontakte deltagerne hurtigst muligt. Dette vil ske via e-mail, men vi vil også opdatere danes.dk og være til rådighed på tlf. (+45) 3332 0913.

Hvad med dem, der skal til 9.-klasseprøven?

I 2020 blev Sommerskolen aflyst pga. corona-situationen, og her fik vi fra Undervisningsministeriet tilladelse til at afgive årskarakterer i de skriftlige fag og ophøje dem som eksamenskarakterer (helt på samme måde som de blev nødt til at gøre det i den danske folkeskole).
Vi afholdt dog den mundtlige prøve, blot via Zoom, og ikke face-to-face. Det fungerede rigtig godt. 

Såfremt situationen er den samme i 2021, vil dette blive løsningen igen. Derfor er det helt sikkert, at alle elever, der er tilmeldt 9.-klasseprøven, får et eksamensbevis i hånden i juli 2021.

FYSISKE FORHOLD

Vi ønsker naturligvis kun at afholde sommerskolerne  i sikre, forsvarlige omgivelser. Derfor forholder vi os løbende til konkrete muligheder ift. lokaler, afstand, hygiejne osv.

Hvordan holder man afstand

Et af de vigtigste midler mod smitte med corona er at holde afstand. Det gælder naturligvis i undervisningssituationerne, og når man generelt omgås hinanden. Ikke mindst til måltiderne. Her er buffeten afskaffet, og maden bliver serveret portionsvis til hver enkelt elev. Også her i madkøen vil der være krav om at holde den foreskrevne afstand.

Hvor mange andre omgås man med?

En stor del af Sommerskolens ånd er fællesskabet. Det store fællesskab vil naturligvis blive udfordret i 2021. En måde man typisk takler retningslinjerne på i forbindelse med fx efterskoler er, at eleverne generelt er sammen i grupper – eller familier, som de kalder dem. I disse familier laver man langt de fleste ting sammen.

Det betyder på Sommerskolen, at man vil komme til at bo på værelse og gang med de samme, som man går i klasse med og laver aktiviteter med, så man primært kommer i kontakt med andre elever fra sin egen ”familie”.

Af hensyn til eleverne og medarbejdernes tryghed, sikkerhed og sundhed må vi derfor give køb på det store sociale fællesskab og fokusere mere på de mindre fællesskaber denne gang. Sommerskolen vil i år være en unik mulighed for at få dyrket dybden i relationerne både til kammeraterne og de voksne. Familiegrupperne vil hver især være tilknyttet deres primærvoksne – lærere og aktivitetsledere – og på den måde vil hver enkelt elev opleve en større tryghed.

Af ovenstående grund sørger vi i år for at sprog-screene eleverne hjemmefra. I undervisningen har eleverne også faste pladser, ligesom ude-undervisning vil forekomme i langt større omfang end normalt.

Hvad hvis der er tegn på sygdom?

Vi forestiller os også, at vi hver morgen og hver aften vil tale med eleverne om deres velbefindende. Har de det mindste symptom – på sygdom generelt – har vi mulighed for at isolere dem. Har vi en begrundet mistanke om, at de har corona, er det vigtigt, at eleverne kan blive hentet af en (kontakt)familie hurtigst muligt, så yderligere smitterisiko begrænses mest muligt, og så eleverne kan blive testet eller opholde sig i karantæne til symptomerne har været væk i 48 timer

PRAKTISKE FORHOLD

Skal lærere og elever bære mundbind?

På nuværende tidspunkt er det et krav at bære mundbind på danske uddannelsesinstitutioner og i det offentlige rum generelt – dette gælder også offentlig transport, restauranter/barer, forretninger, indkøbscentre og hospitaler. Men det kan naturligvis ændre sig til den tid.

Til gengæld vil der ikke være krav om at bære mundbind, når man sidder ved spisebordet, når man opholder sig udenfor eller på sit eget værelse. Værelserne er som tidligere privat område, og eleverne må ikke gå ind på hinandens værelser.

Der er umiddelbart nogle udfordringer forbundet med at undervise i sprog og lære sprog med mundbind på, men løsningen bliver, at man har mundbind på, når man går og bevæger sig rundt på Sommerskolen, mens man kan tage mundbindet af, når man sidder ned og deltager i undervisningen. Vores medarbejdere vil blive tilbudt at undervise med visir.

Bliver eleverne testet under Sommerskolen?

Er smitten stadig iblandt os til sommer, vil der være krav til alle om at kunne fremvise en negativ corona-test, som er max. 48 timer ved ankomst, ligesom alle vil blive testet nogle dage inde i sommerskoleforløbet. Vi holder os løbende opdateret på de mest effektive tests.
Får eleven symptomer på Sommerskolen eller har været i nær kontakt med en, der er testet positiv, kræves endnu en corona-test.

Hvordan forholder I jer til hygiejne?

Vi har gennem de sidste 10 år benyttet håndsprit i forbindelse med bl.a. måltider på Sommerskolerne, hvilket har haft en gunstig indvirkning på sygdom generelt (her tænkes særligt på maveinfektioner, forkølelser m.m.). Men der er ingen tvivl om, at der vil blive skruet ekstra op for både håndhygiejnen og rengøringen generelt.

Noget af rengøringen skal eleverne selv deltage i som fx daglig rengøring af flader på eget værelse og til dels i eget klasseværelse – fx elevens egen stol. Resten af rengøringen står skolens rengøringsteam for. En større del af beløbet til opholdet vil gå til aflønning af det faste rengøringspersonale.

Kan man stadig blive hentet i lufthavnen? Og hvad med turen til fx Tivoli?

Vi opfordrer kraftigt til, at familierne selv afleverer og henter sommerskoleeleverne på Sommerskolen. Transport til og fra lufthavnen afhænger af corona-situationens udvikling. På nuværende tidspunkt er transport til og fra lufthavnen ikke aktuel.
Vi opfordrer derfor til, at I bestiller flybilletter, der tilgodeser, at eleverne kan ankomme nogle dage – gerne fire dage inden Sommerskolens start – og bor hos slægtninge eller venner, så de møder friske og udhvilede op.
Generelt vil vi minimere rejser og transport så meget som muligt.
Derfor forventer vi ikke at kunne gennemføre eksempelvis ekskursionen til fx København/Tivoli og Legoland, med mindre vi ser ind i en helt anden virkelighed end nu. Men vores dygtige og kreative medarbejdere vil finde på andre aktiviteter lokalt, ligesom vi i langt højere grad vil invitere spændende personer til at komme og holde oplæg mv. på de enkelte skoler.


“FAQ – Sommerskolerne og Corona/COVID-19” bliver løbende opdateret. Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Så sidder vi altid klar på tlf. (+45) 7870 4625


Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.