Sommerskolen: hold og niveauer

Drenge på Sommerskole

På Sommerskolen tilbyder vi danskundervisning på niveauerne Begynderdansk, Basisdansk og Skoledansk (alle aldre). Alternativt har eleverne mulighed for at melde sig til Konfirmationsholdet (14-15 år) eller på vores nye Tilbage til Danmark-hold (15-17 år).

Læs mere om de forskellige hold herunder:

Unge sammen på Sommerskole
Danskundervisning på tre niveauer: Begynderdansk, Basisdansk og Skoledansk.

Danskundervisning på tre niveauer

Vi sprogscreener eleverne på Sommerskolen og tager udgangspunkt i deres færdigheder, så vi kan finde det helt rigtige niveau til den enkelte elev.

Vi forventer, at eleverne på Sommerskolen kan begå sig på enten dansk eller engelsk.  Det er der flere grunde til. I tilfælde af, at der sker en ulykke eller ved sygdom, kan vi ikke tage ansvaret for, at barnet ikke kan forstå elementære nødråb eller forklare, hvis han eller hun har smerter eller lignende. Derudover oplever vi, at de børn, som ikke kan dansk og/eller engelsk, føler sig udenfor og ekskluderede. Vi kan heller ikke lægge ansvaret for den sociale kommunikation på de elever, der taler samme sprog som den pågældende elev.

Begynderdansk

Begynderdansk er for de elever, der ikke taler dansk, men som har lyst til at komme i gang. I taler måske engelsk, fransk eller spansk derhjemme, og måske har dit barn aldrig boet i Danmark. Men det er vigtigt for dig, at dit barn kan holde fast i dansk sprog og kultur. Taler dit barn ikke dansk, skal han eller hun kunne forstå og begå sig på engelsk.

Basisdansk

Basisdansk er for de børn, som kan begå sig i hverdagen på dansk, men som ikke taler alderssvarende dansk. Det kan være, I taler engelsk, fransk eller spansk derhjemme, og måske har dine børn aldrig boet i Danmark. Men det er vigtigt for dig, at dit barn kan holde fast i dansk sprog og kultur. Basisdansk giver eleverne masser af faglige udfordringer i særligt mundtlig dansk og i nogen grad i skriftlig dansk.

Skoledansk

Skoledansk henvender sig til de elever, der taler dansk på et alderssvarende niveau, og som har et rimeligt niveau i skriftlig dansk.  Dit barn kan fx have gået i en dansk folkeskole, inden I flyttede til udlandet – og derefter have fortsat danskundervisningen lokalt eller via vores Online Danskundervisning. Undervisningen på skoledansk kan sidestilles med det alderssvarende niveau i det danske skolesystem.

9.-klasseprøven (FP9) for udlandsdanske børn og unge

For mange elever er 9.klasseprøven (Folkeskolens Prøve – FP9) et springbræt til studier i Danmark. For at blive indstillet til 9.-klasseprøven skal eleverne følge Skoledansk online på 9. klassetrin.

Herudover skal eleverne tilmeldes Sommerskolen i det skoleår, hvor de afslutter Skoledansk på 9. klassetrin. Her fortsætter undervisningen og afsluttes med Folkeskolens Prøve i dansk.

Da 9.-klasseprøven ligger i juli måned og ikke i maj, hvor andre folkeskoleelever går op til Folkeskolens Prøve, udvikler Undervisningsministeriet særlige prøver til Danes Worldwides 9.-klasseprøve. Det er også ministeriet, der beskikker en censor til prøven.

Gennem flere år har vi konstateret, at vores elevers resultater ligger over landsgennemsnittet i Danmark ved 9.-klasseprøven. Det er vi naturligvis meget stolte af.


Konfirmationsholdet

Her ses et konfirmationshold på Sommerskolen

De 14-15-årige har mulighed for at få konfirmationsundervisning og blive konfirmeret på Sommerskolen. Forløbet omfatter minimum 75 lektioners undervisning og ekskursioner til kirker – forskellige steder i Danmark. Eleverne skal desuden deltage i gudstjenester for at få indblik i folkekirkens traditioner og ritualer.

Betingelser for at deltage

Elever, der ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen, skal have et danskniveau svarende til skoledansk. Derudover er den kristne dåb nødvendig for at kunne blive konfirmeret. Er man ikke døbt, er der mulighed for dåb i løbet af sommerskoleforløbet.

Forløbet er forbeholdt elever på Sommerskolen, der til daglig bor i udlandet, og som ikke i deres hverdag har adgang til dansk kirke.

Forberedelse og afsluttende konfirmation

Konfirmationsundervisningen varetages af to konfirmandundervisere, mens selve konfirmationen bliver forestået af den lokale præst. Selve undervisningen foregår på den efterskole, hvor eleverne på 13-15 år går.

Hvis man vælger konfirmationsholdet, indgår man ikke samtidig på et danskhold som de øvrige elever på Sommerskolen, men konfirmanderne vil møde de andre elever i forbindelse med måltider, morgen- og aftensamlinger, aktiviteter om eftermiddagen og aftenen, samt på turen til København. Desuden bor konfirmanderne blandet med de øvrige elever på skolen.


Tilbage til Danmark-holdet

Piger på Sommerskole

Som noget helt nyt kan Danes Worldwide tilbyde et særligt forløb på Sommerskolen for aldersgruppen 15 – 17 år. Tilbuddet henvender sig især til unge, der har planer om at vende tilbage til Danmark for at gå på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.

”Tilbage til Danmark” vil i høj grad være bygget op omkring oplægsholdere og ekskursioner. Turene kommer eksempelvis til at gå til lokale IB-skoler, gymnasier, kollegier og universiteter, hvor det vil være muligt at møde studievejledere samt studerende, der selv har en baggrund fra udlandet og kan dele deres erfaringer.

Der vil blive stillet skarpt på et liv i Danmark – både i forhold til viden om det danske samfund og til at skulle navigere som ung i Danmark; måske med et eller begge ben plantet i udlandet. Der vil i den forbindelse blive dykket ned i begrebet ”Third Culture Kids”. 
Sideløbende vil deltagerne dagligt skulle skrive artikler og fremlægge deres nyerhvervede viden for de øvrige deltagere på Sommerskolen. Målet er at forberede deltagerne på at kunne indgå i et dansk studiemiljø og så vidt muligt undgå ”kulturchok”, når de vender tilbage til Danmark på egen hånd eller med familien.

Holdet henvender sig til elever, som har en interesse for det danske samfund og uddannelsessystem, og som fx har afsluttet 9. klasse. For at kunne indgå på holdet skal eleverne som minimum have et danskniveau svarende til højt basisdansk. Eleverne skal have lyst til at læse artikler og kortere fagtekster med fokus på det danske samfund.


Spørgsmål til Sommerskolen?

Har du spørgsmål vedrørende Sommerskolen, er du velkommen til at kontakte Solveig Engberg på e-mail solveig@danes.dk, som er ansvarlig koordinator eller Anja Kjær på anja@danes.dk, som har ansvaret for vores prøveelever og leder eleverne op til 9.-klassesprøven (FP9). Du kan også ringe på tlf. +45 3332 0913.