Uddannelsesforum på Sommerskolen

2 unger sidder på tablet og kigger på uddannelsesforum - Danes Worldwide

Følgende skoler og institutioner deltog på Uddannelsesforum 2018 og 2019:

Med dette tilbud håber Danes Worldwide at forsyne vores medlemmer med oplysninger om fagligt indhold på uddannelserne og de mange muligheder for at etablere sig i Danmark som hjemvendt ung under uddannelse.

Spørgsmål til uddannelsesforum?

Eventuelle spørgsmål rettes til koordinator Solveig Kolbe Engberg eller vores studievejleder Anne Louise Schmidt på annelouise@danes.dk eller (+45) 3360 9731


Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.