Dansk på flere niveauer

Vi sprogscreener eleverne og tager udgangspunkt i deres færdigheder, så vi kan finde det helt rigtige niveau. 

Solveig Engberg
Koordinator for Sommerskolen
solveig(a)danes.dk

Har du spørgsmål vedrørende undervisningen på Sommerskolen, er du velkommen til at kontakte Solveig Engberg, som er ansvarlig koordinator.

Anja Kjær
Lærer og ansvarlig for udskolingen
anja(a)danes.dk

Det er vores lærer Anja Kjær, som har ansvaret for vores prøveelever og leder eleverne op til 9.-klassesprøven (FP9).

Sommerskolen tilbyder vi danskundervisning på niveauerne begynderdansk, basisdansk eller skoledansk. Vi sprogscreener eleverne på Sommerskolen og tager udgangspunkt i deres færdigheder, så vi kan finde det helt rigtige niveau til den enkelte elev.  

For alle tre spor gælder det, at de fleste elever tager et sprogligt kvantespring i løbet af de knap tre uger, Sommerskolen varer.

Vi forventer, at eleverne på Sommerskolen kan begå sig på enten dansk eller engelsk *).  Det er der flere grunde til. I tilfælde af, at der sker en ulykke eller ved sygdom, kan vi ikke tage ansvaret for, at barnet ikke kan forstå elementære nødråb eller forklare, hvis han eller hun har smerter eller lignende. Det gælder også på ekskursioner, hvor eleverne færdes i trafikken og skal kunne forstå kollektive beskeder. Derudover oplever vi, at de børn, som ikke kan dansk og/eller engelsk, føler sig udenfor og ekskluderede. Vi kan heller ikke lægge ansvaret for den sociale kommunikation på de elever, der taler samme sprog som den pågældende elev.

Begynderdansk

Begynderdansk er for de elever, der ikke taler dansk - men som har lyst til at komme i gang. I taler måske engelsk, fransk eller spansk derhjemme, og måske har dit barn aldrig boet i Danmark. Men det er vigtigt for dig, at dit barn kan holde fast i dansk sprog og kultur. Taler dit barn ikke dansk, skal han eller hun kunne forstå og begå sig på engelsk.

Basisdansk

Basisdansk er for de børn, som kan begå sig i hverdagen på dansk, men som ikke taler alderssvarende dansk. Det kan være, I taler engelsk, fransk eller spansk derhjemme, og måske har dine børn aldrig boet i Danmark. Men det er vigtigt for dig, at dit barn kan holde fast i dansk sprog og kultur. Basisdansk giver eleverne masser af faglige udfordringer i særligt mundtlig dansk og i nogen grad i skriftlig dansk.

Skoledansk

Skoledansk henvender sig til de elever, der taler dansk på et alderssvarende niveau, og som har et rimeligt niveau i skriftlig dansk.  Dit barn kan fx have gået i en dansk folkeskole, inden I flyttede til udlandet - og derefter have fortsat danskundervisningen lokalt eller via vores Online Danskundervisning. Undervisningen på skoledansk kan sidestilles med det alderssvarende niveau i det danske skolesystem.

9.-Klassesprøven (FP9) for udlandsdanske børn og unge

For mange elever er Folkeskolens Prøve (FP9) et springbræt til studier i Danmark. For at blive indstillet til FP9-prøven skal eleverne følge vores Online Danskundervisning på 9. klassetrin.

Herudover skal eleverne tilmeldes Sommerskolen i det skoleår, hvor de afslutter Online Danskundervisning på 9. klassetrin. Her fortsætter undervisningen og afsluttes med Folkeskolens Prøve i dansk.

Da FP9-prøven ligger i juli måned og ikke i maj, hvor andre folkeskoleelever går op til Folkeskolens Prøve, udvikler Undervisningsministeriet særlige prøver til Danes Worldwides FP9-klasse. Det er også ministeriet, der beskikker en censor til prøven.

Resultater over landsgennemsnittet i Danmark

Gennem flere år har vi konstateret, at vores elevers resultater ligger over landsgennemsnittet i Danmark ved Folkeskolens Prøve i faget dansk. Det er vi naturligvis meget stolte af.

Læs ofte stillede spørgsmål om Online Danskundervisning


*) Læs mere om "mit barn taler hverken dansk eller engelsk" her

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev