Tilbage til Danmark

Som noget helt nyt kan Danes Worldwide tilbyde et særligt forløb på Sommerskolen for aldersgruppen 15 – 17 år. 

Solveig Engberg
Koordinator for Sommerskolen
solveig(a)danes.dk

Har du spørgsmål vedrørende Tilbage til Danmark, er du velkommen til at kontakte Solveig Engberg, som er ansvarlig koordinator.

Tilbage til Danmark

Som noget helt nyt kan Danes Worldwide tilbyde et særligt forløb på Sommerskolen for aldersgruppen 15 – 17 år. Tilbuddet henvender sig især til unge, der har planer om at vende tilbage til Danmark for at gå på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Undervisningen vil ligge samtidig med den øvrige undervisning i dansk, men forløbet ”Tilbage til Danmark” vil i højere grad være bygget op omkring oplægsholdere og ekskursioner. Turene kommer eksempelvis til at gå til lokale IB-skoler, gymnasier, kollegier og universiteter, hvor det vil være muligt at møde studievejledere samt studerende, der selv har en baggrund fra udlandet og kan dele deres erfaringer. Desuden vil der blive arrangeret besøg i et dansk mediehus, på et rådhus og på museer med relevante udstillinger.

I den anden del af kurset vil der blive stillet skarpt på et liv i Danmark – både i forhold til viden om det danske samfund og til at skulle navigere som ung i Danmark; måske med et eller begge ben plantet i udlandet. Der vil i den forbindelse blive dykket ned i begrebet  ”Third Culture Kids”.
Sideløbende vil deltagerne dagligt skulle skrive artikler og fremlægge deres nyerhvervede viden for de øvrige deltagere på Sommerskolen. Målet er at forberede deltagerne på at kunne indgå i et dansk studiemiljø og så vidt muligt undgå ”kulturchok”, når de vender tilbage til Danmark på egen hånd eller med familien.

Holdet henvender sig til elever, som har en interesse for det danske samfund og uddannelsessystem, og som fx har afsluttet 9. klassen. For at kunne indgå på holdet skal eleverne som minimum have et danskniveau svarende til højt basisdansk. Eleverne skal have lyst til at læse artikler og kortere fagtekster med fokus på det danske samfund.

Undervisningen vil lægge op til, at eleverne erhverver sig viden inden for historiske og samfundsfaglige områder, som bliver debatteret og fremlagt på holdet. Desuden skal eleverne være indstillede på, at den skriftlige dimension af danskfaget vil blive at skrive artikler, reportager og hjemmesideopslag om de emner, som berøres i undervisningen. I løbet af de 17 dage, Sommerskolen varer, vil holdet stifte bekendtskab med emner som fx: Third Culture Kids-begrebet, ungdomskultur, køn og identitet, skolekultur, studier og ungdomsuddannelser i Danmark, danske medier, demografi, demokrati, det politiske system, kulturarv og historiske højdepunkter.

Om Sommerskolen

Sommerskolen finder sted i perioden 11. til 27. juli 2018 på tre forskellige efterskoler på Fyn. ”Tilbage til Danmark”-forløbet er for de ældste elever på afdelingen i Vejstrup. Du kan læse mere om Sommerskolen her, ligesom du kan finde oplysninger om priser, betaling m.m. her.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev