De oftest stillede spørgsmål om corona-situationen i Danmark

Denne guide er lavet specifikt til dig, som er udlandsdansker. Enten sidder du ude i verden og vil gerne vil mere om situationen hjemme i Danmark, eller også er du hjemme i Danmark og har spørgsmål om, hvad det kan have af betydning for dig.

København

COVID-19 har ramt hele verden, og alle lande har håndteret dette forskelligt. Denne guide er lavet specifikt til dig, som er udlandsdansker. Enten sidder du ude i verden og vil gerne vil mere om situationen hjemme i Danmark, eller også er du hjemme i Danmark og har spørgsmål om, hvad det kan have af betydning.

Vi har derfor lavet en guide med spørgsmål fra vores medlemmer, som vi håber vil hjælpe med at kaste lys over situationen i Danmark, og hvad der er værd at vide i denne sammenhæng.

Vi gør opmærksom på, at vi tager udgangspunkt i regler og retningslinjer, som de er i skrivende stund, og at disse kan have ændret sig, når du læser dette. Lige nu bliver der lavet hastelovgivninger, opdateret retningslinjer og ændret regler, så situationen ændrer sig konstant. Vi prøver selvfølgelig at holde denne guide opdateret så vidt muligt.

Hvis du har et spørgsmål, som ikke indgår i guiden eller oplysninger, som du tænker kunne være til gavn for andre udenlandsdanskere, så send det til web@danes.dk.

Guiden er senest opdateret d. 29. maj 2020 kl. 16:02.

Indrejse i Danmark

Kan jeg som dansk statsborger indrejse i Danmark?

Ja, selvom Danmarks grænser har været lukket siden 14. marts, kan danske statsborgere indrejse i Danmark. I lufthavnen og ved andre grænseovergange vil du blive mødt af politiet, som vil tjekke dit danske ID.

Hvilke regler gælder omkring indrejse for personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island)? 

Fra d. 25. maj er listen over anerkendelsesværdige formål blevet udvidet for personer med fast ophold i Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Island. Det betyder, at personer, der bor i de oplistede lande, kan rejse ind i Danmark, hvis de er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, bedsteforælder, barn eller barnebarn til en dansker, der bor eller opholder sig fast i Danmark. Den nævnte persongruppe kan også indrejse i Danmark sammen med det danske familiemedlem/kæreste, såfremt sidstnævnte er bosiddende i Tyskland eller de nordiske lande.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man som kæreste til en dansker kan dokumentere sin relation, kan du læse mere her.

Har du bopæl i Tyskland eller de nordiske lande, er det også muligt at indrejse, hvis du ejer et sommerhus i Danmark og ønsker at opholde dig i det. Afholdelse af ferie i et lejet sommerhus eller på hotel betragtes fortsat ikke som et anerkendelsesværdigt formål. 

Fra d. 15. juni vil grænserne blive åbnet for turister fra Norge, Island og Tyskland. De danske myndigheder opfordrer til at man undgår storbyerne og følger de danske retningslinjer om afstand, forsamling osv. Personer som indrejser fra Norge, Island og Tyskland skal dokumentere at de har booket mindst 6 dages ophold udenfor København (København og Frederiksberg kommune). Man må godt tage til København, men man må ikke overnatte der.

Kan mine udenlandske familiemedlemmer indrejse i Danmark?

Udlændinge, der vil indrejse i Danmark, skal have et anerkendelsesværdigt formål under de nuværende restriktioner for indrejse. Det anses som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse, hvis man er:

  • Ægtefælle, samlevende, forældre og børn til en dansker, som er bopælsregistreret i Danmark.
  • Ægtefælle, samlevende og børn til en udlandsdansker og indrejser sammen med den danske ægtefælle/samlever/forælder for et korterevarende ophold. Hvis den danske ægtefælle allerede opholder sig i Danmark, kan den udenlandske ægtefælle indrejse, hvis man kan bevise, at den danske statsborger allerede befinder sig i Danmark.

Politiet anser det forsat IKKE som et anerkendelsesværdigt formål, at udenlandske familiemedlemmer indrejser til Danmark alene som turister eller for at holde ferie. Du kan se eksempler på anerkendelsesværdige formål her.

Hvis du har udenlandske familiemedlemmer, som tænker på at rejse til Danmark, anbefaler vi, at du ringer til politiets corona-hotline for indrejse og får afklaret, om netop jeres situation og grund til indrejse vil være et anerkendelsesværdigt formål.

Hotlinen har tlf. nr.: (+45) 7020 6044 og har åbent hverdage kl. 08.00-16.00 – weekend og helligdage kl. 09.00-14.00.

Regeringen har endnu ikke besluttet hvornår grænserne igen vil blive åbnet, men der vil blive meldt noget ud inden den 1. juni.

Hvilke dokumenter skal jeg bruge til at bevise, at jeg kan indrejse i Danmark?

Hvilke dokumenter, du skal medbringe, kommer helt an på din situation. Vi kan derfor ikke sige noget generelt. I stedet skal man ringe til politiets corona-hotline for indrejse, som vil kunne vurdere din sag og fortælle, hvilke dokumenter du skal medbringe til grænsekontrollen for at kunne rejse ind i Danmark.

Hotlinen har tlf. nr.: (+45) 7020 6044 og har åbent hverdage kl. 08.00-16.00 – weekend og helligdage kl. 09.00-14.00.

Kan jeg indrejse i Danmark, hvis jeg har et sommerhus i landet?

Din indrejse er betinget af dit danske statsborgerskab, ikke af om du har et sommerhus i Danmark.

Hvis din ægtefælle har fast bopæl i Tyskland, Sverige, Norge, Finland eller Island, kan I rejse ind i Danmark for at opholde jer i eget sommerhus.

Kan jeg indrejse i Danmark med min udenlandske bil?

Hvis du befinder dig i udlandet, men er registreret som bosiddende i Danmark, er det muligt fra d. 1. april og frem til den 31. maj 2020 at indrejse til Danmark i din udenlandske bil, uden at det koster ekstra. Regeringen har efterfølgende besluttet at forlænge ordningen frem til d. 31. juli. Bilen må dog kun bruges direkte fra grænsen og til førerens bopæl/opholdssted i Danmark, og bilen skal være ude af landet igen senest den 31. december 2020. Du kan læse mere her.

Skal jeg i karantæne, når jeg ankommer til Danmark?

Sundhedsmyndighederne opfordrer kraftigt alle rejsende, der indrejser i Danmark, til at gå i en 14-dages karantæne.

Socialt samvær og sammenkomster

Hvor mange mennesker må være samlet i Danmark?

Det er forsat forbudt at mødes flere en 10 personer. Fra den 8. juni vil forbuddet blive hævet til 30-50 personer. Forsamlingsforbuddet gælder i det offentlige rum og ved private arrangementer – dog ikke i private hjem. Regeringen har desuden sat en grænse for forsamlinger på maks. 500 personer frem til den 1. september 2020.

Jeg vil gerne ses med mine venner, når jeg kommer til Danmark – kan jeg det?

Myndighederne anbefaler, at du går i 14-dages karantæne, efter du rejser ind i Danmark fra udlandet. Derudover skal du være opmærksom på, at der er forsamlingsforbud, som forbyder flere end 10 personer at samles. Desuden gælder de øvrige regler om at holde afstand, håndhygiejne osv.

Kan jeg holde fødselsdag, tage til bryllup og lign. arrangementer i Danmark?

Myndighederne opfordrer på nuværende tidspunkt til, at man udskyder alle fødselsdage, bryllupper og andre sammenkomster.

Hverdagen i Danmark

Jeg har hørt, at genåbningen er begyndt i Danmark – hvad går det ud på?

En forsigtig og kontrolleret genåbning af Danmark begyndte d. 15. april 2020. Det medførte bl.a. en gradvis åbning af dagsinstitutioner, folkeskolen for 0.-5. klasse og ungdomsuddannelser for afgangselever. Fra d. 20. april åbnede en række liberale erhverv som f.eks. frisører, psykologer, tandlæger og køreskoler. Du kan følge den løbende udvikling her.

Den 8. maj har Regeringen har sammen med Folketingets øvrige partier indgået en aftale om de næste faser for Danmarks genåbning. Fra d. 11. maj gik fase 2 af genåbningen i gang, hvorefter butikker og storcentre åbnede og fra d. 18. maj vil bl.a. de store skoleklasser vende tilbage i folkeskolen og biblioteker, kirker og restauranter må åbne.

Aftalen kan læses her.

Hvordan kan man købe ind i Danmark?

Fødevarebutikker holder åbent som sædvanligt i Danmark. De danske supermarkeder har indført en række tiltag for at minimere kontakten, når du køber ind. Det indebærer bl.a., at kunderne skal holde afstand, købe ind alene, undgå brug af kontanter og købe ind uden for myldretiden, hvis det er muligt. Mange butikker har håndsprit og handsker ved ind- og udgangen, og der er sat skærme op mellem kunde og kassemedarbejder.

Kører den offentlige trafik stadig i Danmark?

Man kan stadig køre med offentlig transport i Danmark, om end i begrænset omfang. Det betyder bl.a., at toge og busser kører med nedsat kapacitet, og at du som passager skal tage en række forholdsregler for at begrænse smittespredning. F.eks. er der i regionaltog indført krav om pladsbillet. Du kan holde dig opdateret om de seneste tiltag her.

Sygdom

Kan jeg blive testet for COVID-19 i Danmark?

Hvis du oplever symptomer på at være smittet med COVID-19, kan du blive testet. Hvis du gerne vil testes, skal du ringe til lægevagten, som vurderer, om du skal testes.

Skal jeg have maske på, når jeg ankommer til Danmark?

De danske sundhedsmyndigheder kræver ikke, at man bruger mundbind.

Hvis jeg bliver syg, mens jeg er i Danmark, kan jeg så komme til lægen og på hospitalet?

Udlandsdanskere er ikke dækket af den danske offentlige sygesikring. Det vil dog altid være muligt ved akut sygdom at komme til lægen eller få sygehusbehandling, men det kan være, man selv skal betale. Hvis man har et blåt sygesikringskort fra et andet EU-land, vil man kunne få dækket omkostningerne på samme måde, som man er dækket af den offentlige sygesikring i ens bopælsland.

Kan vi besøge familiemedlemmer på plejehjem og sygehuse?

Der er indført besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse. Nære familiemedlemmer kan dog stadig besøge en døende plejehjemsbeboer eller en kritisk syg patient på sygehuset. Forbuddet omfatter heller ikke forældres besøg hos et mindreårigt barn.

Mange kommuner er nu i gang med en forsigtig genåbning, hvor enkelte plejehjem laver forsøg med at tillade korte besøg i udendørsområder, hvor man kan holde passende afstand.

SKAT

Jeg er ikke skattepligtig i Danmark, men jeg har snart været i Danmark i mere end 180 dage på et år/90 sammenhængende dage – bliver jeg skattepligtig i Danmark nu?

Du bliver ikke skattepligtig ved korte ophold på grund af ferie eller lignende i Danmark, så længe du fortsat har bopæl i et andet land og derudover har fast tilknytning til det andet land, f.eks. har fast arbejde og familie der. Det er SKAT, er konkret vurderer, hvornår du er skattepligtig i Danmark.

Den 28. maj udmeldte regeringen, at man ønsker at hjælpe udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen, som er blevet fanget i Danmark og nu risikerer at blive fuldt skattepligtige i Danmark. Der vil derfor blive lavet en midlertidig lempelse, hvorefter ophold i Danmark fra den 9. marts til den 30. juni 2020 ikke medfører fuld skattepligt. Man vil desuden også kunne arbejde for sin udenlandske arbejdsgiver under opholdet, uden at blive skattepligtig til Danmark. Løn fra arbejde udført for en dansk arbejdsgiver vil ikke være omfattet af lempelsen.

Hjælpepakker

Den danske regering har lavet en række hjælpepakker – hvad går de ud på?

Den danske regering har foreløbigt lavet fem hjælpepakker i løbet af marts til at hjælpe Danmark med at komme økonomisk igennem corona-krisen. Du kan læse mere om hjælpepakkerne her.

Kan jeg som udlandsdansker gøre brug af nogle af disse hjælpepakker?

Regeringens hjælpepakker er tænkt som en hjælp til Danmarks økonomi og det danske erhvervsliv, danske virksomheder, arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark. Hjælpepakkerne vil derfor som udgangspunkt ikke kunne bruges af dig som ulandsdansker, eller hvis du har en virksomhed i udlandet.  

Du kan læse mere om hjælpepakken til lønmodtagere her og udvidelsen af hjælpepakken til bl.a. små og mellemstore virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende og suspenderingen af skat og moms for virksomheder her.

Information

Hvor kan jeg følge udviklingen af corona-situationen i Danmark?

De danske myndigheder har samlet alle relevante informationer om coronavirus på www.coronasmitte.dk. Her vil du kunne finde informationer om bl.a. indrejse, tiltag med spredning af coronavirus, besøg på plejehjem og tiltag i forbindelse med genåbningen af Danmark. Hos Danes Worldwide opdaterer vi også vores sociale medier løbende med information af særlig relevans for udlandsdanskere.

Udrejse af Danmark

Kan jeg udrejse af Danmark?

Du kan frit udrejse af Danmark, selvom grænserne er lukkede. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet frem til den 31. august 2020. Vi anbefaler, at du før din udrejse tjekker indrejsereglerne for det land, du ønsker at rejse ind i.

Mange lande har indført indrejserestriktioner, krav om 14 dages karantæne eller krav om bevis for, at du er testet negativ for COVID-19.

Hvis du skal i transit gennem et eller flere lande, er det også vigtigt at undersøge, om dette overhovedet er muligt.

Fra d. 15. juni vil man fra Danmark kunne rejse til Norge, Island og Tyskland. Udenrigsministeriet opfordrer til, at man følger landenes nuværende restriktioner og sundhedsfaglige anbefalinger. Du kan finde Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

Jeg opholder mig i Danmark, og mit visum udløber snart – Hvad gør jeg?

Hvis du i øjeblikket opholder dig i Danmark på et visum, som snart udløber, og ikke kan udrejse af Danmark på grund af COVID-19, er det muligt at få udsat din udrejsefrist. Når det igen bliver muligt at rejse ud af Danmark og tilbage til dit bopælsland, vil politiet ved grænseovergangene udsætte din udrejsefrist med 60 dage. Du skal altså ikke gøre noget før, at du skal udrejse.

Når du udrejser, vil politiet udstede et brev, hvor din udrejsefrist er udsat med 60 dage, regnet fra brevets udstedelsestidspunkt. Det er vigtigt, at du gemmer brevet, da du ikke vil få et stempel eller visumsticker i passet. Du vil muligvis skulle bruge brevet senere til en eventuel visumansøgning. 

Vær opmærksom på at brevet IKKE giver mulighed for transit gennem andre Schengenlande. Skal du i transit inden for Schengenområdet, skal du kontakte de relevante landes myndigheder med spørgsmål vedrørende mulighederne for transit.