De oftest stillede spørgsmål om corona-situationen i Danmark

Denne guide er lavet specifikt til dig, som er udlandsdansker. Enten sidder du ude i verden og vil gerne vil mere om situationen hjemme i Danmark, eller også er du hjemme i Danmark og har spørgsmål om, hvad det kan have af betydning for dig.

København

COVID-19 har ramt hele verden, og alle lande har håndteret det forskelligt. Denne guide er lavet specifikt til dig, som er udlandsdansker. Enten sidder du ude i verden og vil gerne vide mere om situationen hjemme i Danmark, eller også er du hjemme i Danmark og har spørgsmål om, hvad det kan have af betydning.

Vi har derfor lavet en guide med svar på spørgsmål fra vores medlemmer, som vi håber vil hjælpe med at kaste lys over COVID-19 situationen i Danmark, og hvad der er værd at vide i denne sammenhæng.

Vi gør opmærksom på, at vi tager udgangspunkt i regler og retningslinjer, som de er i skrivende stund, og at de kan have ændret sig, når du læser dette. Siden marts er der blevet vedtaget nye love, opdateret retningslinjer og ændret regler, så situationen ændrer sig konstant. Vi prøver selvfølgelig at holde denne guide opdateret så vidt muligt.

Guiden berører følgende områder:

  • Indrejse i Danmark
  • Socialt samvær og sammenkomster
  • Hverdagen i Danmark
  • Sygdom
  • SKAT
  • Hjælpepakker
  • Information
  • Udrejse af Danmark

Hvis du har et spørgsmål, som ikke indgår i guiden eller oplysninger, som du tænker kunne være til gavn for andre udlandsdanskere, så send det til web@danes.dk.

Guiden er senest opdateret d. 4 november kl 15:00.

Indrejse i Danmark

Kan jeg som dansk statsborger indrejse i Danmark?

Ja, selvom Danmarks grænser blev midlertidigt lukket i marts, så har det hele tiden været muligt for danske statsborgere, at kunne indrejse til Danmark.
I lufthavnen og ved andre grænseovergange vil du blive mødt af politiet, som vil tjekke dit danske ID.

Kan mine udenlandske familiemedlemmer indrejse i Danmark?

Den 27. juni er der blevet indført to kategorier for lande/regioner, og hvordan man må rejse til og fra disse lande og Danmark – åbne lande og karantænelande.

Kategoriseringen af åbne lande og karantænelande gælder hele verden. Listen over åbne og karantænelande bliver opdateret hver torsdag, og lande kan derfor løbende skifte kategorisering. Læs mere på https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark.

Det væsentlige for udlændinge, der vil indrejse til Danmark er derfor hvor man har bopæl, ikke hvor man er statsborger.

Har man fast bopæl i et land/region, der er kategoriseret som åbent, kan man rejse ind i Danmark uanset formål.

Har man derimod fast bopæl i et karantæneland eller i et land uden for EU, Schengen (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) og Storbritannien, som ikke er omfattet af undtagelseslisten, må man kun rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål.

Det anses som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse, hvis man er:

  • Ægtefælle, samlevende, forældre og børn mv. til en person, som er bopælsregistreret i Danmark.
  • Fra d. 27. juni har det været tilladt at rejse ind i Danmark, hvis du er ægtefælle, kæreste, forlovet, bedsteforælder eller barnebarn mv. til en udlandsdansker og indrejser sammen med det danske familiemedlem. Hvis man indrejser fra et højrisikoland inden for EU, Schengen eller Storbritannien eller et karantæneland uden for EU, Schengen eller Storbritannien gælder dog et krav om fremvisning af negativ test foretaget senest 72 timer før indrejse.

Du kan se eksempler på anerkendelsesværdige formål her.

Hvis du har udenlandske familiemedlemmer, som tænker på at rejse til Danmark, anbefaler vi, at du ringer til politiets corona-hotline for indrejse og får afklaret, om netop jeres situation og grund til indrejse vil være et anerkendelsesværdigt formål.

Hotlinen har tlf. nr.: (+45) 7020 6044 og har åbent hverdage kl. 08.00-16.00.

Hvilke regler gælder omkring indrejse for personer med fast bopæl i EU, inden for Schengen og i Storbritannien?

Der er forskellige regler alt efter om landet/regionen kan kategoriseres som et åbent eller et lukket land. Har man fast bopæl i et land i EU, der kan kategoriseres som et karantæneland, gælder kravet om et anerkendelsesværdigt formål og/eller fremvisning af negativ COVID-19 test foretaget senest 72 timer før indrejse fortsat.
Hvis man har fast bopæl i et land, der kan kategoriseres som et åbent land, kan man dog rejse ind i Danmark uanset formål.

Særligt for personer med bopæl i grænselandene og -regioner

Personer med bopæl i Norge, Slesvig-Holsten, Halland eller Blekinge kan indrejse i Danmark uanset formål, såfremt regionen opfylder kriteriet for at være åben. Er dette ikke tilfældet, skal man enten have et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ COVID-19 test, som skal kunne fremvises ved indrejse.

Hvilke dokumenter skal jeg bruge til at bevise, at jeg kan indrejse i Danmark?

Hvilke dokumenter, du skal medbringe, kommer helt an på din situation. Vi kan derfor ikke sige hvad er gældende for dig, men som udgangspunkt skal man altid som minimum have identitetsdokumentation.

I stedet skal du ringe til politiets corona-hotline for indrejse, som vil kunne vurdere din sag og fortælle, hvilke dokumenter du skal medbringe til grænsekontrollen for at kunne rejse ind i Danmark.

Hotlinen har tlf. nr.: (+45) 7020 6044 og har åbent hverdage kl. 08.00-16.00.

Kan jeg indrejse i Danmark, hvis jeg har et sommerhus i landet?

Du kan som ejer af sommerhus, kolonihavehus, båd eller fastligger-plads til campingvogn medbringe din ægtefælle, faste samlever, forlovede, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, dit barn, stedbarn, barnebarn og stedbarnebarn samt andre medlemmer af din husstand. Indrejse skal ske sammen med ejeren.

Kærester, forlovede, stedforældre, søskende, bedsteforældre og stedbedsteforældre fra lande uden for EU, Schengen (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) og Storbritannien skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget maksimalt 72 timer før indrejse.

Kan jeg indrejse i Danmark med min udenlandske bil?

Hvis du befinder dig i udlandet, men er registreret som bosiddende i Danmark, er det muligt fra d. 1. april og frem til den 31. maj 2020 at indrejse til Danmark i din udenlandske bil, uden at det koster ekstra. Regeringen har efterfølgende besluttet at forlænge ordningen frem til d. 31. juli. Bilen må dog kun bruges direkte fra grænsen og til førerens bopæl/opholdssted i Danmark, og bilen skal være ude af landet igen senest den 31. december 2020. Du kan læse mere her.

Efter den 31. juli gælder de almindelige regler om udenlandsk registrerede biler i Danmark.

Skal jeg i karantæne, når jeg ankommer til Danmark?

Sundhedsmyndighederne opfordrer kraftigt rejsende, som kommer hjem fra et karantæneland, til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Ankommer du fra et åbent land, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst

Gælder de almindelige visumregler under coronakrisen?

De almindelige visumregler er stadig gældende, og du skal derfor overholde betingelserne herfor. Hvis du har spørgsmål til dit visum, kan du læse mere her eller kontakte Udlændingestyrelsen.

Hvad går inddelingen af åbne lande og karantænelande ud på?

Fra d. 27. juni 2020 har Danmark åbnet sine grænser baseret på objektive kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande.
Der vil herefter være to kategorier for lande: Åbne lande og karantænelande. Der er forskellige regler for, hvordan du må rejse til og fra disse lande og Danmark.

Inddelingen af åbne lande og karantænelande gælder hele verden. Listen over åbne lande og karantænelande bliver opdateret hver torsdag, se mere på www.coronasmitte.dk.

Socialt samvær og sammenkomster

Hvor mange mennesker må være samlet i Danmark?

Siden nedlukningen i marts er forsamlingsforbuddet løbende blevet ændret alt afhængig af smittetrykket. I løbet af de sidste seks måneder har forsamlingsforbuddet skiftende været på 100, 50 eller 10 personer. Forsamlingsforbuddet afhænger samtidigt af, om der er tale om private forsamlinger, fritidsaktiviteter, begravelser, offentlig transport osv. 

For at du bedst muligt kan holde dig opdateret, kan du læse mere her.

Jeg vil gerne ses med mine venner, når jeg kommer til Danmark – kan jeg det?

Hvis du ankommer fra et karantæneland, opfordrer sundhedsmyndighederne kraftigt til, at du holder dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Ankommer du fra et åbent land, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Vi anbefaler også at du tjekker sundhedsmyndighedernes anbefalinger for antallet af personer i din sociale omgangskreds.

Kan jeg holde fødselsdag, tage til bryllup og lign. arrangementer i Danmark?

Myndighederne har indført en række anbefalinger for arrangementer som bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og lignende.
Reglerne ændrer sig hele tiden alt afhængig af smittetrykket i Danmark, hvorfor du bedst muligt holder dig opdateret på coronasmitte.dk.

Vil Den Danske Sommerskole blive afholdt i sommeren 2021?

Det har vi lavet en artikel om, som du kan læse her.

Hverdagen i Danmark

Hvad går genåbningen af Danmark ud på?

Danmark lukkede ned den 9. marts. Herefter fulgte en forsigtig og kontrolleret genåbning af Danmark, som begyndte d. 15. april 2020. Det medførte bl.a. en gradvis åbning af dagsinstitutioner, folkeskolen for 0.-5. klasse og ungdomsuddannelser for afgangselever. Fra d. 20. april åbnede en række liberale erhverv som f.eks. frisører, psykologer, tandlæger og køreskoler.

Den 8. maj har Regeringen sammen med Folketingets øvrige partier indgået en aftale om de næste faser for Danmarks genåbning. Fra d. 11. maj gik fase 2 af genåbningen i gang, hvor butikker og storcentre åbnede, og fra d. 18. maj vendte de store skoleklasser tilbage i folkeskolen, ligesom biblioteker, kirker og restauranter åbnede. Fase 3 trådte i kraft d. 8. juni, hvor bl.a. lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre genåbnede. 

Herefter var det meningen, at fase 4 skulle træde i kraft primo august. Den omhandler åbningen af alle øvrige uddannelser, åbningen af diskoteker, spillesteder og natteliv og ville desuden hæve forsamlingsforbuddet fra 100 til 500 personer.

På grund af et stigende smittetryk blev myndighederne enige om at forlænge dele af genåbningens fase 4. Fra den 31. oktober trådte et varslingssystem i kraft, som består af fem risikoniveauer for smitten af COVID-19 i Danmark.

Derved kan arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, restauranter, butikker osv. forberede sig bedst muligt på skærpelser/lettelser af krav om f.eks. mundbind, forsamlingsantal og lukketider.

Statens Serum Institut vurderer løbende samfundssmitten, og om der er behov for at lave lokale initiativer til at stoppe stigende smittespredning.

Hvordan kan man købe ind i Danmark?

Fødevarebutikker holder åbent som sædvanligt i Danmark. De danske supermarkeder har indført en række tiltag for at minimere kontakten, når du køber ind. Det indebærer bl.a., at kunderne skal holde afstand, købe ind alene, undgå brug af kontanter og købe ind uden for myldretiden, hvis det er muligt.

Alle butikker har håndsprit ved ind- og udgangen, og der er sat skærme op mellem kunde og kassemedarbejder. Der er blevet indført krav om at man bærer mundbind i alle butikker mellem den 31. oktober og indtil videre til den 2. januar 2021. Du kan læse mere om disse tiltag her.

Kan man gå på restaurant, barer, koncerter og lign. i Danmark?

Restauranter, cafeer, barer og lign. har åbent i Danmark. Der er fra den 31. oktober og frem til den 2. januar 2021 indført krav om at serveringssteder skal lukke kl 22 og stående kunder skal være iført mundbind og stederne skal sørge for tilstrækkelig afstand mellem selskaberne.

Diskoteker, natklubber og lign. holder lukket indtil andet bliver udmeldt fra myndighederne.

Koncerter kan blive afholdt, biografer er åbne og man kan være tilskuer til en fodboldkamp, hvis publikum sidder ned på faste pladser med retning mod scenen, biograflærred eller banen og man maksimalt er 500 personer.

Der er i samme periode indført forbud om salg af alkohol i detailhandlen og kiosker efter kl 22.

Du kan læse mere her.

Kører den offentlige trafik stadig i Danmark?

Den offentlige transport i Danmark kører, som den plejer.
Dog er der – ud over de almindelige krav om afstand, håndhygiejne osv. – fra d. 22. august indført et krav om, at du skal bære mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter af døgnet.
Det gælder også på perroner, i ventesale og lign. Du kan holde dig opdateret om de seneste tiltag her.

Sygdom

Kan jeg blive testet for COVID-19 i Danmark?

Du kan blive testet for COVID-19 i Danmark, uanset om du har symptomer eller ej. Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du testes af sygehusenes testklinikker. Inden du kan det, skal du først tage kontakt til en læge, som vurderer, om du skal undersøges nærmere og henvises til test.

Har du ikke symptomer på COVID-19, skal du testes på en af Testcenter Danmarks teststationer. Alle danskere over 12 år, eller ældre med bopæl i Danmark samt indrejsende arbejdstagere med administrativt personnummer, har mulighed for at bestille tid til en virustest i Testcenter Danmark. Hvis du ikke har dansk CPR-nummer, skal du tage kontakt til den region, du ønsker at blive testet i.

Du kan bestille tid til en COVID-19-prøve på coronaprover.dk Hvis du ikke har NemID, får du oplyst et telefonnummer, som du kan kontakte for at bestille tid.

Kan jeg som udlandsdansker blive testet for Covid-19 i Danmark?

Ja, d. 30. november meddelte Sundhedsminister Magnus Heunicke, at tilbudet om fri test for Covid-19 nu også omfatter danskere med fast bopæl i udlandet. Det er dog et krav, at man har et dansk cpr-nr. for at få del i tilbudet om test.
Læs hele Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelse, og hvordan du som udlandsdansker bestiller test for Covid-19 i Danmark her.

Skal jeg have maske på, når jeg ankommer til Danmark?

Fra d. 22. august er det blevet et krav, at man skal bære mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter af døgnet. Det gælder også danske lufthavne.
Der er kan være indført yderligere regionale krav om mundbind og vi anbefaler derfor, at du orienterer dig om reglerne i den pågældende kommune, du skal besøge.

Hvis jeg bliver syg, mens jeg er i Danmark, kan jeg så komme til lægen og på hospitalet?

Udlandsdanskere er ikke dækket af den danske offentlige sygesikring. Det vil dog altid være muligt ved akut sygdom at komme til lægen eller få sygehusbehandling, men det kan være, du selv skal betale. Hvis du har et blåt sygesikringskort fra et andet EU-land, vil du kunne få dækket omkostningerne på samme måde, som du er dækket af den offentlige sygesikring i dit europæiske bopælsland.

Kan vi besøge familiemedlemmer på plejehjem og sygehuse?

De tidligere besøgsrestriktioner blev fra d. 2. juli ophævet på sygehuse og plejehjem, hvorfor det nu er muligt at besøge familiemedlemmer. Du skal dog fortsat være opmærksom på at minimere smittespredning og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

SKAT

Jeg er ikke skattepligtig i Danmark, men jeg har snart været i Danmark i mere end 180 dage på et år/90 sammenhængende dage – bliver jeg skattepligtig i Danmark nu?

Du bliver ikke skattepligtig ved korte ophold på grund af ferie eller lignende i Danmark, så længe du fortsat har bopæl i et andet land og derudover har fast tilknytning til det andet land, f.eks. har fast arbejde og familie der. Det er SKAT, der konkret vurderer, hvornår du er skattepligtig i Danmark.

Den 28. maj udmeldte regeringen, at man ønsker at hjælpe udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen, som er blevet fanget i Danmark og nu risikerer at blive fuldt skattepligtige i Danmark. Der er derfor lavet en midlertidig lempelse, hvorefter ophold i Danmark fra den 9. marts til den 30. juni 2020 ikke medfører fuld skattepligt. Man vil desuden også kunne arbejde for sin udenlandske arbejdsgiver under opholdet uden at blive skattepligtig til Danmark. Løn fra arbejde udført for en dansk arbejdsgiver vil dog ikke være omfattet af lempelsen.

Du kan eventuelt læse mere her.

Hjælpepakker

Den danske regering har lavet en række hjælpepakker – hvad går de ud på?

Den danske regering har siden foråret lavet adskillige hjælpepakker til at hjælpe Danmark med at komme økonomisk igennem corona-krisen.

Du kan læse mere om hjælpepakkerne og lovændringer i medfør af coronaen her.

Kan jeg som udlandsdansker gøre brug af nogle af disse hjælpepakker?

Regeringens hjælpepakker er tænkt som en hjælp til Danmarks økonomi og det danske erhvervsliv, danske virksomheder, arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark. Hjælpepakkerne vil derfor som udgangspunkt ikke kunne bruges af dig som ulandsdansker, eller hvis du har en virksomhed i udlandet.  

Du kan læse mere om udvidelsen af hjælpepakken til bl.a. små og mellemstore virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende og suspenderingen af skat og moms for virksomheder her.

Information

Hvor kan jeg følge udviklingen af corona-situationen i Danmark?

De danske myndigheder har samlet alle relevante informationer om coronavirus på www.coronasmitte.dk.
Her vil du kunne finde informationer om bl.a. indrejse, tiltag mod spredning af coronavirus, besøg på plejehjem og tiltag i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Hos Danes Worldwide opdaterer vi også vores sociale medier løbende med information af særlig relevans for udlandsdanskere.

Udrejse af Danmark

Kan jeg rejse ud af Danmark?

Du kan frit rejse ud af Danmark, men du skal være opmærksom på, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner.
For åbne lande anbefales det, at du er ekstra forsigtig i forhold til smitte.

For karantæneramte lande og andre lande med betydelige indrejserestriktioner frarådes alle ikke-nødvendige rejser. Vær opmærksom på, at rejsevejledningerne er rettet mod personer bosiddende i Danmark og derfor kan hjemrejse til ens bopælsland som udlandsdansker ikke kategoriseres på samme måde som et ferieophold. Du kan kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice for anbefalinger for din specifikke situation.

Det anbefales, at du holder dig opdateret om udviklingen for din destination via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Er der noget jeg skal være opmærksom på, når jeg rejser hjem til mit bopælsland fra Danmark?

I flere lande er der et lignende krav om påvisning af en negativ COVID-19-test ved indrejse. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at vise ens testresultat fra et af de danske testcentrene.
Nogle lande kræver dog, at man benytter deres nationale formular for testresultatet og får den underskrevet af en læge.
Når man ikke har dansk sygesikring, vil dette medføre egenbetaling hos lægen.

Det anbefales derfor, at man som rejsende orienterer sig om de gældende regler på den danske ambassades hjemmeside i det pågældende land eller man tjekker de nationale sundhedsmyndigheders hjemmeside.
Du kan finde en liste over de danske ambassader i udlandet her.

Jeg opholder mig i Danmark, og mit visum udløber snart – Hvad gør jeg?

Det er vigtigt at overholde visumreglerne og rejse ud af Danmark, inden dit visum udløber. Hvis du opholder dig i Danmark ulovligt, kan det i yderste tilfælde have den konsekvens, at du kan blive udelukket fra at indrejse til Schengenområdet i op til 5 år samt bødestraf.

Hvis det ikke er muligt at udrejse på grund af COVID-19 restriktioner i dit bopælsland, skal du søge om forlængelse af dit visum. Det er igen muligt at søge om forlængelse hos Udlændingestyrelsen, hvilket du kan læse mere om her.