Dengang nyhederne kom med (Danmarks)Posten

Forestil dig en tid uden e-mails, sms’er eller Zoom. En tid uden Facebook, Instagram og Twitter. Og hvor et telefonopkald til eller fra udlandet kostede en mindre formue. Men så var der jo heldigvis Danmarksposten.

Nyhavn i København

Og derfor var Danmarksposten, som medlemsmagasinet DANES hed dengang, en vigtig og værdsat kilde til nyheder hjemmefra om stort og småt. At tiden var en anden fremgår af den allerførste udgave fra 1920.

Her skrev Georg Brandes om Danmark og danskernes karakteristika, Knud Rasmussen gjorde sig tanker om Grønland i fortid og fremtid, og bladet bragte et uddrag af digteren Emil Bönnelyckes ”Asfaltens sange” Og så var en af nyhederne, at verdens største motorskib var løbet af stablen i København.

Noget særligt at være udlandsdansker

Langt op i 1960’erne var der noget særligt – ja, nærmest eksotisk ved at være udlandsdansker. Hvad enten man var flyttet fra Danmark pga. kærligheden, eller fordi man fx var udsendt for en virksomhed eller i diplomatiet. Og et medlemskab af Danes Worldwide hørte nærmest med. Det fortæller Elsa Reich, som i dag bor i Tyskland:

”For mit eget vedkommende blev jeg, da jeg var udsendt til Libyen i 1966, opfordret af min chef til at blive medlem. Det var dengang helt naturligt som udlandsdansker at være medlem af Dansk Samvirke (som Danes Worldwide hed tidligere, red.) og at modtage Danmarksposten med nyheder hjemmefra. 

I dag har Danes Worldwide jo nok en anden funktion, men for familier udsendt til fjerntliggende lande stadig vigtigt med kontakt og samvær via en repræsentant. Og bladet har gode artikler.”

Til vi kommer hjem…

Også Morten Riis fra Skotland fortæller om betydningen af ”Danmarksposten”, som medlemsmagasinet DANES hed tidligere. Morten fortæller, at hans forældre forlod Danmark og slog sig ned i Aberdeen og aldrig er vendt tilbage.

Som mange andre danskere regnede de med, at det kun var for en tid, men endte med at blive boende i udlandet. Og også for hans forældre var Danmarksposten en højt skattet kilde til nyheder hjemmefra.

Men meget har som bekendt ændret sig – også Danes Worldwides funktion. Også ifølge Morten Riis, som skriver:

”Danes Worldwide fulfills same function now, but in a very much more grown up way.
Social, legal, financial, education, the advice and assistance is quick and always there when needed. It has been a part of our expat family for 40 years. Highly recommend to everyone who leaves DK for short or long term.”

Og så slutter han af med et skotsk ”aye”!

Han bliver nok hængende

Også Hans Carl, som er Danes Worldwides repræsentant i Gascogne-området i Frankrig, er glad for medlemsmagasinet. Både han og hans to døtre (begge har et livsvarigt medlemskab) ”følger på afstand med i foreningens gøren og laden via magasinet DANES (papirudgaven er meget påskønnet). Jeg læser også papirudgaven fra ende til anden og gør mit bedste for at løse kryds-og-tværserne, som hjælper mig til at holde mit danske ved lige.”

Og Hans Carl fortsætter: ”Og så er der jo Fredensborghusene, hvor jeg for mange år siden lod os skrive op til et Gårdhavehus.  Det står stadigt og glimrer i det fjerne, men jeg bliver nok hængende her i Frankrig til min død, så hvert år skubber jeg min indflytningsdato et par år ud i fremtiden…”

Men det var oprindeligt Sommerskolen, der fik ham til at tegne et medlemskab. Og det har han været glad for:

”Mit medlemskab af Dansk Samvirke og siden af Danes Worldwide har været gavnligt, siden jeg for mange, mange år siden (tilbage midt i 60erne tror jeg nok) som ungt menneske blev medlem af foreningen.  Det, jeg mest husker, er nok de ophold på Sommerskolen, som vores to døtre fornøjede sig med i flere år, den ældste af dem endda så meget, at hun et år efter var lærer på Sommerskolen en enkelt sommer”, fortæller Hans Carl.

Svært at flytte tilbage

Nogle medlemmer er i tvivl om, hvorvidt de nogensinde kommer tilbage til Danmark. Andre er allerede ved at planlægge deres hjemkomst. Det gælder fx Grethe fra Schweiz, der sammen med sin mand overvejer at flytte hjem om fem år eller mere. Selv om hun er sikker på, at det bliver svært efter mange år i udlandet. Derfor har hun meldt sig ind i Danes Worldwide:

”På den måde kan jeg følge lidt bedre med i, hvad der sker i Danmark, hvilke ting vi skal tage højde for, hvor man bedst søger arbejde, da jeg om fem år vil være 46 og min mand 50 – så vores tanker går jo omkring, om det bliver svært at finde job efter så mange år væk. Hvordan det kan blive at gå pension i Danmark osv. 

Jeg håber igennem jer Danes Worldwide at kunne følge med i, hvad der er vigtigt/aktuelt i Danmark og måske kunne få svar på spørgsmål, som måtte komme senere hen”, slutter Grethe.

Vi vil naturligvis gøre vores bedste.