EP-VALGET 2019

Det er muligt for danskere over 18 år, med bopæl i andre EU lande, at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Valget afholdes søndag d. 26. maj 2019. Valgdatoen betyder bl.a., at Storbritannien er fortsat en del af EU på dette tidspunkt og derfor ligeledes skal afholde et valg til Europa Parlamentet. For danskere i EU…

Europa-Parlamentsvalget

Det er muligt for danskere over 18 år, med bopæl i andre EU lande, at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Valget afholdes søndag d. 26. maj 2019. Valgdatoen betyder bl.a., at Storbritannien er fortsat en del af EU på dette tidspunkt og derfor ligeledes skal afholde et valg til Europa Parlamentet.

For danskere i EU er det muligt at vælge, om man vil stemme til EP-valget i sit bopælsland eller i Danmark. Ønsker du at stemme til EP-valget i Danmark, mens du har bopæl i et andet EU land, herunder Storbritannien, skal du tilmeldes enten folketingsvalglisten eller en særlig valgliste. Det er muligt at blive tilmeldt denne særlige valgliste, selv om du ikke kan blive meldt til Folketingsvalglisten.

For udlandsdanskere uden for EU er det ikke muligt at blive optaget på den særlige valgliste for at kunne stemme til EP-valget i Danmark.  

Folketingsvalglisten

Hvis du er tilmeldt Folketingsvalglisten med virkning til og med d. 26. maj 2019, behøver du ikke søge om optagelse på den særlige valgliste for at kunne stemme til EP-valget. Det er muligt for udlandsdanskere at blive optaget på Folketingsvalglisten, hvis ansøgeren agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejse. Udlandsdanskere, som er tilmeldt folketingsvalglisten, vil kunne stemme både til Folketingsvalget og til EP-valget, selv om de er bosat uden for EU.

På linket nedenfor kan du læse meget mere om optagelse på Folketingsvalglisten:

valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/.

På linket finder du desuden de blanketter, som du skal udfylde, for at blive tilmeldt Folketingsvalglisten. Ansøgningen sendes til den kommune, du senest boede i, inden flytning til udlandet.

Den særlige valgliste

Hvis du bor i et andet EU-land, er det muligt at blive optaget på en særlig valgliste, for at kunne stemme til EP-valget i Danmark, selv om du har boet i udlandet i mere end 2 år.

Optagelse på den særlige valgliste gælder kun for valget søndag den 26. maj 2019. Der skal søges på ny til efterfølgende EP-valg.

Ansøgningen skal sendes til Folkeregisteret i København Kommune. Ansøgningen skal være modtaget senest d. 23. april. Det er dog muligt at brevstemme allerede nu. Bliver ens ansøgning afvist, tæller stemmen ikke.

Ansøgning om optagelse på den særlig valgliste samt yderligere vejledning finder du her:

https://valg.im.dk/media/18350/ansoegning-om-optagelse-paa-folketingsvalglisten-af-personer-der-opholder-sig-i-udlandet.pdf

Afstemning

Det muligt at brevstemme allerede nu fra enhver dansk repræsentation i udlandet, fx en ambassade eller konsulat. Det er ligeledes muligt at stemme på selve valgdagen. Der bliver ikke sendt et valgkort. Det er vigtigt at huske billedlegitimation til afstemning for at kunne stemme fra en dansk repræsentation.

Fortegnelser over de partier og kandidater, du kan stemme på, vil fremgå af Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside fra d. 29. april 2019 eller snarest herefter.

Særligt om Storbritannien

Som dansker i et andet EU-land kan du vælge enten at deltage i EP-valget i det land, du har bopæl i eller i Danmark. Det er ikke muligt at stemme i både bopælslandet og Danmark.

For at kunne stemme til EP-valget i Storbritannien, skal du tilmeldes den britiske valgregister. Registreringen skal ske senest d. 7. maj 2019.

På følgende link kan du tilmelde dig den britiske valgregister:

www.gov.uk/register-to-vote.

Ligeledes inden d. 7 maj 2019 skal du udfylde og indsende et såkaldt EP-vælger registreringsskema. Skemaet har det formål at bekræfte, at man som EU-borger kun har tænkt sig at stemme til det britiske EP-valg og giver derved afkald på at kunne stemme til EP-valg i det land, hvor du er statsborger.  


Har du spørgsmål?