Sjove tider på Sommerskolen

Familie-Sommerskolen er en enestående mulighed for at styrke kendskabet til Danmark og det danske sprog samt danne netværk med andre familier med samme baggrund, samtidig med at nærvær og det danske sprog er i fokus.

Familie-Sommerskolen er noget for jer, hvis…

  • jeres barn eller barnebarn til daglig bor i udlandet, men er dansk eller har danske rødder
  • I sætter pris på en ferieform, hvor varieret og spændende danskundervisning er i højsædet
  • I prioriterer nærvær i familien højt
  • Der ønskes at møde andre familier med tilknytning til Danmark, som også bor uden for landets grænser.

Ni dage med spændende undervisning og aktiviteter for børn og voksne

Fra lørdag 09. til søndag 17. juli 2022 afholder Danes Worldwide Familie-Sommerskolen 10-13 år. Familie-Sommerskolen er for udlandsdanske børn i alderen 10-13 år i følgeskab med minimum én voksen, fx en forælder, bedsteforælder eller et andet nært familiemedlem.

I løbet af Familie-Sommerskolen har børnene minimum 35 lektioner danskundervisning, mens de voksne har mulighed for at deltage i danskundervisning for voksne eller i forskellige aktiviteter for dansktalende voksne som fx aktuelle oplæg, MTB-løb og yoga.

Efter undervisning er det hver dag muligt at deltage i fællesaktiviteter, ekskursioner og andre tilbud for hele familien. Formålet med aktiviteterne er at give familierne fælles oplevelser, hvor kendskabet til dansk sprog og kultur styrkes. I lokalområdet udbydes der desuden forskellige aktiviteter som fx golf og sejlsport, der kan tilkøbes.

Danskundervisning

Børnene tilbydes danskundervisning på et af tre niveauer: begynderdansk, basisdansk eller skoledansk*. Mens de voksne tilbydes undervisning på niveauerne A1-B2. Vores undervisere er uddannede og erfarne lærere, som tilbyder kreativ og differentieret undervisning.

På Familie-Sommerskolen 10-13 år er undervisningen delt op i to blokke. I formiddagsundervisningen har lærerne fokus på at udvikle elevernes sproglige færdigheder og kompetencer ud fra den enkelte elevs niveau. I eftermiddagsblokken inddrages tværfagligt arbejde, som er en integreret del af det danske skolesystem og skaber mulighed for fordybelse, samarbejde og formidling.

* Begynderdansk er for elever, der gerne vil lære dansk for første gang, eller som har et meget begrænset kendskab til det danske sprog.
Basisdansk er for elever, der har et basiskendskab til det danske sprog, og som ønsker at videreudvikle deres mundtlige, skriftlige og grammatiske kompetencer samt øge deres ordforråd.
Skoledansk er for elever, der ønsker at tale og skrive dansk på samme niveau som jævnaldrende børn i Danmark.

Tilbage til Danmark på Familie-Sommerskolen

På Familie-Sommerskolen 10-13 år tilbyder vi i samarbejde med Center for Familieudvikling et intensivt forløb for børn og voksne under overskriften Tilbage til Danmark. Her vil vi forberede børnene på en blød landing i Danmark med fokus på skolegang, kammeratskab og fritid. Desuden ruster vi forældrene til, hvordan de bedst muligt kan støtte op om deres børn, når familien vender tilbage til Danmark. Deltagerne vil desuden møde børn, unge eller voksne, der selv har taget turen hjem-ude-hjem og i dag definerer sig som ”Third Culture Kids”.

Program

(Klik på billedet for at gøre det større)

Hvad koster Familie-Sommerskolen 10-13 år?

Vejledende priser for Familie-Sommerskolen 2022. Priserne er inklusiv tilmeldingsgebyr på 750 DKK.

Tilmeldingsgebyr tilbagebetales ikke, hvis du selv melder fra. Framelder I senere end den 31. januar 2022, får I kun de indbetalte skolepenge retur, hvis vi kan afsætte pladserne til en anden familie.

MålgruppeMedlemIkke-medlem
Pr. barn 10-13 årDKK 8.500DKK 10.500
Pr. voksenDKK 9.995DKK. 11.995
Tillæg for voksenundervisningDKK 1.000DKK 1.000

Hvordan tilmelder jeg os?

Det gør du i vores webshop. Her er der også mulighed for at betale medlemskontingent.

NB! Hvis du er medlem af Danes Worldwide, er det meget vigtigt, at du logger ind med dit medlemsnummer, inden du tilmelder og/eller betaler for Familie-Sommerskolen. Hvis du ikke er logget ind, vil der opstå problemer senere i processen.

Ved tilmelding skal indbetales et tilmeldingsgebyr på DKK 750 pr. person på Familie-Sommerskolen. Gebyret er en del af prisen for Familie-Sommerskolen.

Alle deltagere kommer først på en tilmeldingsliste.

A conto for 2022 må først indbetales, når I har fået tildelt værelse på én af Familie-Sommerskolerne. Restbeløbet indbetales senest 15. marts 2022.

Spørgsmål om Familie-Sommerskolen?

Tøv ikke med at kontakte koordinator Tina Andersen på tina@danes.dk hvis I har yderligere spørgsmål:


Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.