Hverdagen på Familie-Sommerskolen

Her kan du læse om hverdagen på Familie-Sommerskolen fra morgen til aften

Børn leger på Sommerskolen

Formiddag

På Familie-Sommerskolen 6-9 år er der omkring 28 lektioner danskundervisning i løbet af opholdet, mens eleverne på Familie-Sommerskolen 10-13 år forventes at kunne klare lidt længere undervisningsdage, hvorfor de samlet har 35 lektioner.
Børnene har danskundervisning på tre niveauer: Begynderdansk, Basisdansk og Skoledansk. Børn som er – eller som fylder – 6 år i det pågælende år, bliver undervist i 0. klasse.

Mens børnene deltager i danskundervisning, tilbydes de voksne danskundervisning for voksne eller aktiviteter for dansktalende voksne. Danskundervisning for voksne undervises om muligt på to niveauer: Begynder (A1 og A2) og øvet (B1 og B2 jf.  Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Aktivitet for dansktalende voksne vil primært bestå af aktiviteter inden for kultur, natur og fysisk aktivitet.

Eftermiddag og tidlig aften

Om eftermiddagen deltager børn og voksne i fælles aktiviteter på tværs af generationer. Vi lægger vægt på, at familierne har tid til at hygge sig sammen omkring aktiviteterne. Vi tilbyder fx bagning, kreative værksteder, sløjd, lege og spil.

Aftenarrangementerne kan være for alle, men også for voksne alene, når børnene er lagt i seng. 

Familie-Sommerskolen

Familie-Sommerskolesprog

Skolens sprog er primært dansk. Dog bliver engelsk benyttet i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til alle familiernes forståelse af vigtige informationer og sikkerhed. På Familie-Sommerskolen opfordrer vi dog alle til at tale dansk – også i fritiden.

Spørgsmål om Familie-Sommerskolen?

Eller ønsker I at få mere information? Tøv ikke med at kontakte Tina Andersen på tina@danes.dk.


Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.