Familiesammenføring efter EU-reglerne

Familie på kornmark
Her på siden kan du blive klogere på EU-reglerne for familiesammenføring. Familiesammenføring efter EU-retten Betingelserne for at opnå familiesammenføring efter EU-reglerne kan virke lempeligere end de danske regler, idet der ikke er krav om f.eks. uddannelse og bankgaranti. Som dansk statsborger er du også EU-borger, men dine EU-rettigheder bliver først