Familiesammenføring: Forslag om pointsystem

Regeringen har tirsdag 16. januar 2018 lanceret et politisk udspil, der vil gøre op med det nuværende tilknytningskrav, der rammer mange danskere i udlandet, som vil flytte hjem til Danmark med deres udenlandske partner/ægtefælle. Danes Worldwide har helt fra starten i høringssvar og interviews i de danske medier udtrykt vores kritik af tilknytningskravet. Tak til…

familiesammenføring, danes worldwide

Regeringen har tirsdag 16. januar 2018 lanceret et politisk udspil, der vil gøre op med det nuværende tilknytningskrav, der rammer mange danskere i udlandet, som vil flytte hjem til Danmark med deres udenlandske partner/ægtefælle.

Danes Worldwide har helt fra starten i høringssvar og interviews i de danske medier udtrykt vores kritik af tilknytningskravet. Tak til alle som deltog i vores underskriftindsamling sommeren 2017. At regeringen har lyttet, oplever organisationen som positivt. Vi vil fortsat bidrage til en konstruktiv dialog.

Da der netop er tale om et udspil (de politiske forhandlinger begynder torsdag 18. januar), mangler Danes Worldwide p.t. naturligvis en række detaljerede oplysninger. Vi er i fuld gang med at gennemgå evt. konsekvenser og perspektiver og ser frem til at udarbejde vores høringssvar, når det konkrete lovarbejde forhåbentlig snart går i gang.

Der verserer desværre nogle misforståelser på bl.a. Facebook og i flere avisartikler i forbindelse med det foreliggende udspil. Vi har derfor lavet følgende oversigt der er 100% relateret til danskere i udlandet. Vær særligt opmærksom på kommentarerne nederst:

1 – UDLANDSDANSKERENS SPROGKUNDSKABER: Dansk svarende til 9. klasses afgangsprøve eller bestået prøve i Dansk 3.

2 – UDLANDSDANSKERENS ERHVERVSERFARING: Mindst 5 års fuldtidsjob eller egen virksomhed i Danmark.

3 – UDLANDSDANSKERENS UDDANNELSE: Mindst 5 års skolegang eller uddannelse i Danmark.

4 – PARTNERENS/ÆGTEFÆLLENS SPROGKUNDSKABER: Beherskelse af dansk på basisniveau eller engelsk (hvilket konkret niveau er pt. ukendt).

5 – PARTNERENS/ÆGTEFÆLLENS ERHVERVSERFARING: Fuldtidsjob eller egen virksomhed i mindst 3 år af de seneste 5 år.

6 – PARTNERENS/ÆGTEFÆLLENS UDDANNELSE: Mindst 1 års bestået forløb på en videregående uddannelse (fx en erhvervsskole eller et universitet).

OBS:

Krav nr. 1 er obligatorisk, derudover skal et dansk/udenlandsk par TILSAMMEN opfylde 3 af de øvrige i alt 5 krav.

Krav nr. 3 gælder OGSÅ fx tidligere folkeskole og lignende i Danmark.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på en indirekte stramning af boligkravet ved familiesammenføring: Hvis udspillet i sin nuværende form bliver til lov, vil det være umuligt at blive familiesammenført, hvis parrets bolig ligger i et område i Danmark registreret i den såkaldte ghetto-liste.

Mere info:

Radioprogrammet P1 Orientering lavede tirsdag 16. januar en sober og enkel gennemgang af hele sagen om familiesammenføring, hvor bl.a. Danes Worldwides generalsekretær, Anne Marie Dalgaard, medvirker (programpunkt 16:50 plus 17:48)

Danes Worldwide håber, du vil videredele oplysningerne her på hjemmesiden i dit globale danske netværk.

Læs mere om familiesammenføring for udlandsdanskere her.