Generalforsamling 2020

Her har du mulighed for at stemme om godkendelse af det nye ændringsforslag af §3 (+ §12.2) og valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Danes Worldwide afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. maj 2020 kl. 16.00. Generalforsamlingen vil i år foregå virtuelt. Mødet foregår via Zoom. Zoom er et værktøj til videomøder, som kan benyttes på både pc, mac, tablet eller smartphone.

Hvis du ønsker at deltage, kan du skrive til henriette@danes.dk. Så vil du dagen før modtage et link til mødet.

Du har som medlem allerede nu mulighed for at stemme.

Afstemning til generalforsamling 2020

    *)Foreningen vil gerne have mulighed for at optage en kassekredit eller optage anden gæld, hvor foreningens ledelse vurderer det hensigtsmæssigt i forhold til foreningens drift og samlede økonomiske situation. Det kræver, at ved­tægterne giver mulighed for at optage lån. Det fremgår ikke i dag i vores vedtægter, så det kræver en godkendelse af en vedtægtsændring på en kom­mende generalfor­sam­ling. Konkret foreslås tilføjet i slutningen af §3 muligheden for, at foreningen kan stifte sådanne forpligtelser, idet der foreslås indsat et nyt led i § 3 med muligheden for stiftelse af gæld. Der skal være tungtvejende hensyn og en god beslutningsproces i bestyrelsen, hvorfor § 12, stk. 2, foreslås ændret med, at der skal være enighed i bestyrelsen om optagelsen af gæld. Se evt. de samlede vedtægter (se link forneden).
  • Frederik er formand for vores partnerorganisation Danish Students Abroad og på sidste semester af sin bachelor i International Business and Politics på Copenhagen Business School. Under sin studietid har han siddet som repræsentant for CBS’ studerende i akademisk råd, studeret et semester på Columbia University i New York City og været praktikant i Handelsafdelingen på den Danske Ambassade i London, hvor han er bosiddende og vil fortsætte sine studier til efteråret.

Når du afgiver din stemme, godkender du samtidig, at vi gemmer dit navn og din besvarelse, frem til generalforsamlingen er afholdt. Derefter vil al data blive slettet.