Generalforsamling 2022

Danes Worldwide afholdte ordinær generalforsamling den 19. maj 2022.

webinar, danes worldwide

Danes Worldwide afholdte ordinær generalforsamling den 19. maj 2022.

Torsdag 19. maj 2022 kl. 16:00 – 17:30
Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab 2021 og budget 2022 ved Henrik Thomsen, Redmark
 5. Valg af medlemmer til Danes Worldwides bestyrelse:

  Følgende medlemmer indstilles til genvalg:
  • Susanne Rumohr Hækkerup, Formand
  • Søren Brandt, Næstformand
  • Nicolai Prytz, Medlem
  • Caroline Arends, Medlem
 6. Valg af revisor. Redmark indstilles til genvalg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Her kan du læse Danes Worldwides årsberetning 2021.

Referat:

 1. Regnskabet for 2021 blev godkendt
 2. Alle fire medlemmer blev genvalgt
 3. Redmark blev genvalgt som revisor
 4. Der var indkommet ét forslag; at DW skal arbejde for at gøre det muligt for alle udlandsdanskere at se DR TV live i udlandet.

Pga. rettigheder er det ikke muligt og ikke en sag vi kan ændre på.

Læs mere om DR i udlandet på denne side.