Generalforsamling 2022

Danes Worldwide afholder ordinær generalforsamling den 19. maj 2022. Tilmeld dig her eller afgiv din stemme, hvis du ikke har mulighed for at deltage.

webinar, danes worldwide

Generalforsamlingen 2022 foregår:

Torsdag 19. maj 2022 kl. 16:00 – 17:30
Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab 2021 og budget 2022 ved Henrik Thomsen, Redmark
 5. Valg af medlemmer til Danes Worldwides bestyrelse:

  Følgende medlemmer indstilles til genvalg:
  • Susanne Rumohr Hækkerup, Formand
  • Søren Brandt, Næstformand
  • Nicolai Prytz, Medlem
  • Caroline Arends, Medlem
 1. Valg af revisor. Redmark indstilles til genvalg
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Forslag skal sendes pr. mail til danes@danes.dk og være Danes Worldwide i hænde senest 28. april.

Her kan du læse Danes Worldwides årsberetning 2021.

Tilmelding er lukket

Sidste frist for tilmelding eller afgivelse af stemme på forhånd var 15. maj.