Generalforsamling 2023

For medlemmer 🔒 Danes Worldwide afholder ordinær generalforsamling den 25. maj 2022.

Ifølge foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danes Worldwide.

Torsdag den 25. maj 2023 kl. 16.00 – 17.30 hos
Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39 – 41, 1560 København V

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab 2022 og budget 2023
 4. Valg af medlemmer til Danes Worldwides bestyrelse:
  • Følgende nuværende medlemmer indstilles til genvalg: Anne Smedegaard Andersen Røpke, Julie Schmiegelow, Jorn Poulsen og Viggo Nedergaard Jensen.
  • Følgende nuværende medlemmer udtræder: Ingen.
  • Følgende nye medlemmer indstilles: Jens-Otto Horslund, tidligere ambassadør og nuværende direktør for Denmark Bridge, og Danielle Bjerre Lyndgaard, chef for DI’s Global Talent & Mobility. 
 1. Valg af revisor. Redmark indstilles til genvalg.
 2. Eventuelt

Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt til sekretariatet på danes@danes.dk senest 4. maj kl. 12.

Deltag online eller fysisk

Det er muligt at deltage i generalforsamlingen både online via Zoom eller ved fysisk fremmøde. Deltager du online, vil du modtage en elektronisk stemmeseddel til udfyldelse inden generalforsamlingen.

Tilmelding – kun for medlemmer

Sidste frist for tilmelding er den 21. maj kl. 12. Det er kun er medlemmer af Danes Worldwide, der kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Du skal derfor logge ind, ved at følge instruktionerne nederst på denne side.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen kan sendes til vores eventkoordinator på kasper@danes.dk