Hjemve under pandemien

Den 16. marts 2021, godt et år efter Danmark lukkede ned, igangsatte Danes Worldwide en spørgeskemaundersøgelse. Formålet var at kortlægge corona-pandemiens påvirkning på udlandsdanskere. Flere end 3.300 udlandsdanskere har deltaget i undersøgelsen, hvor vi blandt andet spurgte til deres overvejelser om at flytte tilbage til Danmark.

Hjemve under Corona - Mand der sidder foran vindue

Retur til Danmark bliver ved tanken

I undersøgelsen blev der spurgt: Har pandemien fået dig til at overveje at flytte til Danmark?
Godt 20% af de adspurgte med bopæl i udlandet svarer ja til spørgsmålet. 7 % ved det ikke, og de resterende svarer nej.

Hjemve pandemi diagram

I Danes Worldwide havde vi en forventning om, at flere udlandsdanskere enten allerede var flyttet hjem eller overvejede det. Men meget tyder på, at det mest er blevet ved tanken.

Hos Danmarks Statistik, hvor der løbende bliver lavet opgørelser over ind- og udvandring, ligger tallet for indvandring af personer med dansk statsborgerskab i Danmark nogenlunde på niveau med forrige år. Der er altså ikke synderligt flere, der rejste hjem under pandemien. I 2020 valgte 21.696 danske statsborgere at flytte hjem. I 2019 var tallet 21.275. Der er dermed kun en stigning på 421 personer. I tabellen nedenfor ses udviklingen af indvandring til Danmark af danske statsborgere de seneste fem år.

Hjemve pandemi tabel
Kilde; Danmarks Statistik

Tendensen er dog væsentlig anderledes for udvandringen. Ikke overraskende er der nemlig betydeligt færre danskere, der sidste år valgte at flytte til udlandet. Mens antallet af danskere, der flyttede til udlandet i perioden 2015-2019, har ligget nogenlunde stabilt omkring 20-21.000, var der sidste år kun 15.871 personer med dansk statsborgerskab, der valgte at pakke kufferten og flytte ud af Danmark.

Hjemve pandemi diagram
Kilde; Danmarks Statistik

Det sociale trækker

I undersøgelsen spurgte vi alle, der havde svaret, at de overvejede at flytte hjem, om bevæggrundene herfor. Respondenterne havde mulighed for at vælge flere svarmuligheder.

Hjemve pandemi diagram

Flest begrunder deres svar med, at sociale forhold og følelsen af at være langt væk fra deres danske familier og venner har haft betydning i overvejelserne om at vende tilbage til Danmark. En af respondenterne skriver f.eks.:

”Grundet mine regelmæssige internationale rejser er kompleksiteten helt uoverskuelig på grund af COVID. Kan jeg komme ud? Kan jeg komme hjem? Jeg føler mig fristet til at minimere de mange parametre ved i det mindste at flytte til et land, hvor min søster og øvrige familie er.”

Ud over det sociale er sundhed det næstmest væsentlige og økonomi det mindst væsentlige. Respondenterne havde mulighed for selv at indikere andre faktorer under ”andet”. Tendensen her er, at rigtig mange nævner børnene og deres trivsel. Her er et lille udpluk af fritekstbesvarelser:

”Jeg er ikke tæt på det familie jeg har tilbage i DK, og vi er heller ikke tætte med min mands familie. Men skulle der ske os noget, ville de være bedst for børnene at ’ende i’ Danmark, hvis vi ikke længere var her.”

”Skolen er lukket – nu på 12. måned”.

”Mine børn har igennem det sidste år udelukkende være remote i skole, og derfor isoleret, ingen sociale omgangskreds med venner, indespærret. Al sport lukket ned”.

” Vores datters mentale tilstand”

”Mine børns skolegang”

Det kan være en stor omvæltning af flytte hele familien – uanset om man kommer fra udlandet og skal retur til Danmark, eller man bor i Danmark og overvejer at flytte ud. Vi har skrevet flere artikler om emnet, som måske kan være en hjælp. Blandt andet har Stine Møllebro, forfatter til bogen ’Kom godt hjem’, skrevet et gæsteindlæg om at vende hjem, hvor hun også giver gode råd til en bedre hjemkomst. Du kan læse artiklen her.

På Danes Worldwides hjemmeside kan du også finde informationer og materiale, der er særligt relevant for dig, der har børn i skolealderen her.

Andre bekymringer

Der er ingen tvivl om, at pandemien har sat gang i mange bekymringer. I undersøgelsen fremgår det også, at fremtidige muligheder for fortsat at kunne rejse let mellem lande og jobsikkerhed vækker bekymringer hos mange:

”Jeg har længe ønsket at flytte hjem samt prøvet at finde arbejde. Corona epidemien, nedlukning af lande osv. var en double whammy [stort tilbageslag, red.] med nedlukning af alt herovre samt nedlukning mht jobsøgning. Hvilket gjorde 2020 meget sværere at komme igennem. Jeg er godt klar over jeg har været så meget heldigere end så mange andre i denne epidemi – men det fjerner ikke de triste, depressive tanker og følelser. Corona har yderligere forstærket ønsket om at flytte hjem også selvom det ikke synes som om Danmark er ligeså god til at byde hjemvendte danskere velkommen med åbne arme – som jeg har lagt mærke til sker herovre når britere flytter hjem.”

”Corona reglerne har begrænset vores frihed og fleksibilitet. Der er en utryghed ved at reglerne hele tiden skifter. Det ville have været rart om EU landene kunne have nogle fælles retningslinjer m.h.t. Corona.”

”Begrænset socialt netværk og støtte i mit bopælsland pga. transitorisk livsstil som expat”

Flere nævner ligeledes, at pandemien kan åbne for uroligheder og andre udfordringer – politisk, socialt og økonomisk.

Hjælp at hente

Som medlem af Danes Worldwide har du mulighed for at søge professionel sparring hos vores ekspertpanel. Vi samarbejder med en række eksperter, der står klar til at hjælpe vores medlemmer på hver deres område. De har særlig viden om – og ofte også personlige erfaringer med – livet som udlandsdansker.

Fx samarbejder vi med Lene Rindom, Culture and Relocation Specialist, som rådgiver familier om kulturforskelle og internationale flytninger. Siden 1998 har Lene Rindom specialiseret sig i at hjælpe familier og børn, der er på vej til et nyt land, med at forstå kulturen og minimere det kulturchok og de udfordringer, som ofte kommer med en international flytning.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med en af vores eksperter, skal du starte med at sende en henvendelse til jura@danes.dk, som vil sende dig videre til den relevante ekspert.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på danes@danes.dk eller (+45) 3332 0913.