Hvad er en udlandsdansker?

Hvad er en udlandsdansker? Det har vi spurgt vores følgere på Instagram og Facebook om. Og svarene var, ganske som ventet, meget forskellige.

udlandsdansker, lufthavn, danes worldwide

Hvad er en udlandsdansker?

I 2015 blev loven om dobbelt statsborgerskab vedtaget af et stort flertal i Folketinget. Dog ikke med Dansk Folkepartis stemmer. For som partiets (daværende) indfødsretsordfører Christian Langballe sagde i en pressemeddelelse den 4. juni 2014:

”Statsborgerskabet udtrykker en loyalitets- og troskabserklæring i forhold til Danmark og en bundethed til det at være dansk og det at leve i Danmark. Statsborgerskabet udtrykker med andre ord, at Danmark er det land, som man vil kæmpe for og værne om. Denne loyalitet og troskab over for landet kan man i sagens natur ikke dele ud på to lande.”

Også hos mange danskere var der skepsis. For var det virkelig muligt at være loyal over for både Danmark og et andet land? Danes Worldwide havde en stor aktie i vedtagelsen af dobbelt statsborgerskabsloven via vores lobbyarbejde. Og det var der en væsentlig grund til: vores medlemmer.

I Danes Worldwide har vi aldrig været i tvivl: Selvfølgelig kan man sagtens holde af både det gamle og det nye fædreland. Og det bygger vi ikke mindst på tilbagemeldinger fra vores medlemmer. For i sagens natur er rigtig mange af Danes Worldwides medlemmer udlandsdanskere. Nogle kun i nogle få år, mange i det meste af deres liv.

“Selvom man bor og føler sig hjemme i et andet land, stadigvæk synes man er dansk”

@jvlielind

Men hvem er de så, udlandsdanskerne? Hvordan er de blevet det? Og hvordan holder de fast i deres danskhed?

Ja, langt de fleste er rejst ud pga. arbejde eller kærlighed, og mange har nok tænkt som Louise, der har boet i Hamburg i 20 år:

”Planen var dengang, at blive i Tyskland i 6 måneder, men udfordringen og chancen for at lære et nyt land og deres værdier at kende, var større.”

Men selv om man rejser ud og slår sig ned et nyt sted i verden, er det de færreste, som opgiver deres danskhed. Som Louise siger, så drejer det sig om:

”At holde fast i sit fædreland og at holde fast de danske traditioner som indretning, madvarer og helligdage er en del af ens dagligdag. Da man – uanset hvordan og hvorledes man drejer det – jo altid vil være ud- & indvandrer.”

Som udlandsdansker handler det altså bl.a. om at holde fast i sine rødder, samtidig med at man tilpasser sig sit nye hjemland. Eller som Charlotte, der bor i Milano på 32. år, siger:

”At være ud-og-indvandrer påvirker alt i dit liv, men udvider til stadighed også din horisont. Og det er fantastisk at have to lande, to kulturer og to mentaliteter inde “under huden”…”

“En person, som betegner Danmark som sit hjemland, men ikke som sit bopælsland”

@christel.larsen

Som mange andre i samme situation ser hun det altså som en berigelse snarere end en begrænsning at være udlandsdansker og har ingen problemer med sin loyalitet. Hun tilføjer:

”Jeg definerer i dag mig selv som både dansk og italiensk, og ser det som mit livs allerstørste udfordring stadig at lære mit selvvalgte fædreland bedre at kende og stadig holde mig bredt orienteret om danske forhold.”

Og netop det med at holde sig orienteret om, hvad der sker i Danmark, hører med til beskrivelsen af udlandsdanskerne. Også selv om det kan være vanskeligt at følge med i den udvikling, som naturligvis også sker med og i Danmark, når man ikke er der til hverdag. Som Poul, der bor i Australien, påpeger:

“Jeg må nok erkende, at efter 31 år er det meste af det Danmark, jeg husker, forsvundet. Sproget er ødelagt med engelske ord, og dialekterne er praktisk talt væk. Kultur og den generelle livsstil er totalt forandret. Så “mit” gamle Danmark er som et eventyr der ikke længere eksisterer.”

“En som, uanset niveauet af integrering i landet, stadig identificerer sig som dansker”

@mikkel schou

Men at udlandsdanskerne holder fast i deres rødder, er der ingen tvivl om. Og det betyder, at de i nogle tilfælde bliver ”mere katolske end paven selv”, som man siger. Eller som Anne-Sofie i USA udtrykker det:

“Danes abroad (are) often more Danes than Danes living in Denmark, as we try to preserve our Nordic identity as roots and inheritance.”

Og det er vist noget, mange udlandsdanskere kan nikke genkendende til. Så frygten for, at de mister deres danskhed i udlandet, virker ubegrundet. Ligesom det ikke virker, som om deres kærlighed til Danmark bliver mindre af at bo i et fremmed land.

Steen fra Portugal giver nok en meget præcist svar på spørgsmålet om, hvad en udlandsdansker er. Han siger:

“A foreign Dane is never foreign but international bringing the best of Danish culture with him when abroad but never leaves his Danish heritage and therefore is an important asset for a Denmark and the Danes at home.”

Og ellers er konklusionen nok, at udlandsdanskere – de er cirka lige så forskellige som alle andre danskere.


Hvad er en udlandsdansker (for dig)?

Vi spurgte vores følgere på Facebook og Instagram, og her i artiklen kan I læse nogle af deres bud. Har du andre bud, som vi må dele med verden? Så er du altid velkommen til at skrive til Jesper Malmose: