Indrejse i Danmark for udenlandske familiemedlemmer

Forskellige og modsatrettede udmeldinger omkring reglerne for indrejse i Danmark har sået tvivl og mange spørgsmål hos udlandsdanskere med udenlandske familiemedlemmer. Danes Worldwide bringer den seneste information om reglerne for indrejse her.

Danmark

Siden Danmark lukkede sine grænser i marts, har det krævet et såkaldt anerkendelsesværdigt formål, hvis en person uden dansk statsborgerskab ville indrejse i Danmark. Som følge af Danmarks genåbning er kravet om et anerkendelsesværdigt blevet indskrænket til kun at omfatte de lande, der kan betegnes som karantænelande eller lande uden for EU, Schengen og Storbritannien. Vi har samlet de vigtigste regler at kende for dig som udlandsdansker.

Regler gældende for karantænelande udenfor EU

Hvis danskeren har fast bopæl eller opholder sig fast i Danmark

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er ægtefælle, fast samlever, forælder eller barn til en dansker, som er bopælsregistreret i Danmark.

Hvis danskeren er bosat i udlandet

Du må indrejse i Danmark, hvis du er ægtefælle, fast samlever eller barn til en dansker, der er bosat i udlandet, hvis I rejser ind sammen med henblik på familiebesøg og afholdelse af ferie såfremt du i øvrigt lovligt kan rejse ind i Danmark.

Siden d. 27. juni har man kunne indrejse i Danmark, hvis du er kæreste, forlovet, bedsteforælder eller barnebarn til en dansker bosat i udlandet. Der er fortsat et krav om at kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget maksimalt 72 timer før din indrejse i Danmark, hvis din region ikke opfylder kriteriet for at være åben.

Vi gør opmærksom på, at de almindelige visumregler stadig er gældende, og man derfor skal overholde betingelserne herfor.

Særligt for personer med fast bopæl i EU, inden for Schengen og i Storbritannien

Fra d. 27. juni 2020 åbnede Danmark sine grænser baseret på objektive kriterier som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande. Der vil herefter være to kategorier for lande, og hvordan man må rejse til og fra disse lande og Danmark – åbne lande og karantænelande.

Kategoriseringen af åbne lande og karantænelande gælder hele verden. Listen over åbne og karantænelande bliver opdateret ugentligt, se mere på www.coronasmitte.dk.

Åbne lande

Er du bosiddende i et land, som kan kategoriseres som et åbent land, må du rejse ind i Danmark uanset formål.

Karantænelande

Er du fra et land, som kan kategoriseres som et karantæneland, må man rejse ind i Danmark, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål.

Et anerkendelsesværdigt formål kan eksempelvist være arbejde/studier i Danmark eller hvis man har tætte private forhold i Danmark. Hvis du er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, barnebarn og stedbarnebarn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding må du rejse ind i Danmark.

Du kan læse mere om, hvad der kan betegnes som et anerkendelsesværdigt formål her.

Særligt for personer med fast bopæl uden for EU, Schengen og Storbritannien

Har du fast bopæl i et land uden for EU, Schengen (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Storbritannien må du rejse ind i Danmark, hvis du er kæreste, forlovet, stedforælder, søskende, stedsøskende, bedsteforælder og stedbedsteforælder og derudover kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget maksimalt 72 timer før indrejse.

Turister fra grænselandene

Personer med bopæl i Norge, og regionerne Slesvig-Holsten, Halland eller Blekinge kan indrejse i Danmark uanset formål, såfremt regionen opfylder kriteriet for at være åbent. Er dette ikke tilfældet skal man enten have et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ COVID-19 test, som skal kunne fremvises ved indrejse.

Hvilke dokumenter skal jeg bruge til at bevise, at jeg kan indrejse i Danmark?

Hvilke dokumenter, du skal medbringe, kommer helt an på din situation. Vi kan derfor ikke sige noget generelt. I stedet skal man ringe til politiets corona-hotline for indrejse, som vil kunne vurdere din sag og fortælle, hvilke dokumenter du skal medbringe til grænsekontrollen for at kunne rejse ind i Danmark.

Hotlinen for indrejse har tlf. nr.: (+45) 7020 6044 og har åbent hverdage kl. 08.00-16.00 – weekend og helligdage kl. 09.00-14.00.

Spørgsmål til reglerne for indrejse?

Listen over anerkendelsesværdige formål er lang og dækker over flere formål, end hvad vi har listet her. Du finder det fulde overblik på www.coronasmitte.dk.

Det er politiet ved grænsen, som vurderer den konkrete situation, og om man kan få lov til at indrejse. Derfor anbefaler Politiet og Danes Worldwide, at man ringer til Politiets corona-hotline (+45) 70206044, så de kan afklare, om man har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse, og hvilken dokumentation som er nødvendig at medbringe.