Invitation til medlemsmøde på Christiansborg

I anledning af Danes Worldwides 100-års jubilæum inviterer vi medlemmer og andre interesserede til morgenmøde på Christiansborg onsdag den 14. august 2019.

Landstinget

I anledning af Danes Worldwides 100-års jubilæum afholdes et morgenmøde for medlemmer og andre interesserede på Christiansborg. Indgang: Folketingets besøgsindgang, Rigsdagsgården.

Onsdag den 14. august 2019 kl. 9.30 – 11.30

Arrangementet finder sted i den smukke Landstingssal med Bertel Haarder som vært og Per Stig Møller som gæstetaler. Efter en kort velkomst og morgensang v. Bertel Haarder, vil Per Stig Møller tale om de fire kæmpe globale udfordringer ud fra sin bog ’De fire isbjerge’, nemlig den voksende immigration, klimaudfordringer, religionskonflikter og den globale økonomi.

Mødet er gratis for Danes Worldwide medlemmer og koster 100 kr. for ikke-medlemmer. Der vil være kaffe/te/croissant, inden mødet begynder.

Efter arrangementet kan interesserede købe frokost i Snapstinget; deltagere bestiller selv plads på snapstinget@ft.dk. Bestillingen er først gældende, når man har modtaget bekræftelse fra Snapstinget på egen mail.

Sidste frist for tilmelding er 30. juli 2019

Af sikkerhedsmæssige årsager bedes deltagere ankomme senest kl. 9.00, husk at medbringe foto-ID.

Spørgsmål?

Yderligere oplysninger (ikke tilmelding) om dette medlemsmøde fås ved henvendelse til Lise Schouboe.