Den Danske Sommerskole søger ny leder til Sommerskolen og Familie-Sommerskolen

Vores nuværende Seniorkoordinator fratræder med udgangen af juli måned 2021. Vi søger derfor en ny skoleleder til varetagelse af Sommerskolen og Familie-Sommerskolen i 2022 og årene frem.

Sommerskolen foregår som et ”efterskole-/højskoleophold” i Danmark, og vi tilbyder hver sommer undervisning i dansk sprog og kultur til børn og unge, som til dagligt bor uden for Danmarks grænser. Vi har hvert år op til 800 deltagere på Sommerskolens forskel­lige tilbud.  På Sommerskolen har vi børn og unge i alderen 10-17 år, og på Familie-Sommerskolen har vi børn fra 5 år med deres forældre eller bedsteforældre. Forberedelsen af Sommerskolerne er et omfattende arbejde, der pågår hele året. Se mere på https://www.danes.dk/danskundervisning/sommerskolen/

Om jobbet

Lederen af vores sommerskoler vil få det overordnede ansvar for både Sommerskolen og Familie-Sommerskolen. Du vil få en meget stor berøringsflade med både skolernes ledelse, medarbejdere, elever og forældre samt eksterne aktører. På hver skole vil der blive ansat en afdelingsleder, som du er i tæt dialog med. Skolerne er i høj grad præget af liv og aktivitet, og derfor lander der ofte en bred vifte af forskelligartede opgaver på skolelederens bord.

Dine ansvarsområder vil bl.a. være:

 • du skal som skoleleder løfte de personalemæssige, økonomiske og administrative ledelses­opgaver, og sikre en fortsat videreudvikling af Den Danske Sommerskole
 • ansvar for at nå de fastsatte mål i handlingsplaner, bud­get­ter og lign.
 • sikre en fortsat tilgang af elever til Sommerskolen og Familie-Sommerskolen i tæt samarbejde med marketingsafdelingen
 • overordnet ansvarlig for ansættelse af medarbejdere og afdelingsledere til Sommerskolerne og Familie-Sommerskolerne. Dette sker i samarbejde med Sommerskole-koordinatoren, som du også bliver ansvarlig for
 • sørge for at hjemmesiden og internetfora som fx Facebook holdes ajour i samarbejde med kommunikationsafdelingen
 • planlægning af forskellige forberedelsesmøder for Sommerskolen og Familie-Sommerskolerne i samarbejde med afdelingslederne
 • dialog med de efterskoler vi samarbejder med
 • ideudvikle på forløb, programmer og aktiviteter, som er med til fortsat at udvikle Sommerskolen og Familie-Sommerskolen i en positiv retning.

Stillingen indebærer en del rejser til skolerne rundt i Danmark, og man må forvente weekendarbejde i for­bindelse med planlægnings- og afdelingsledermøder.  Der kan ikke afholdes sommerferie i de ca. 3 uger i juli måned, hvor Sommerskolen finder sted.

Du skal referere til direktøren for Den Danske Sommerskole.

Vi forventer, at du

 • har en uddannelse som lærer eller inden for pædagogik, psykologi eller lign.
 • har flere års undervisningserfaring
 • har erfaring med personaleledelse og er interesseret i at have budgetansvar
 • kan udtrykke dig klart og tydeligt på engelsk i skrift og tale
 • har en ledelsesstil, som er lyttende og involverende, samtidig med at du kan sætte retningen, kommunikere klart og træffe beslutninger
 • trives i rollen som chef, og er samtidig en synlig og tillidsskabende leder for de mange ambitiøse og dedikerede medarbejdere
 • har erfaring fra efterskole-/højskolelivet eller lign.

Vi lægger også vægt på din personlighed og forventer, at du

 • er handlekraftig, tager ansvar og følger opgaver til dørs
 • arbejder struktureret og med sans for detaljen samtidig med et godt overblik
 • er en naturlig autoritet og har gennemslagskraft
 • er en tydelig kommunikator i både skrift og tale og kan lide en åben og ærlig dialog
 • har åbenhed for og forståelse for forskellige kulturer.

Vi tilbyder

Den Danske Sommerskole deler kontorer med foreningen Danes Worldwide. Du får derfor et spænd­ende job, hvor du får 27 kompetente og engagerede kolleger. Du vil blive udfordret på den gode måde og får mulighed for at bidrage til at løse en vigtig samfundsopgave. Du vil opleve, at du bliver udviklet dagligt og kontinuerligt får ny viden inden for fagområderne.

Vi er ikke en lønførende organisation, men vi tilbyder en fornuftig aflønning, flekstid, pension og sund­hedsforsikring – og ikke mindst gode kolleger i foreningens sekretariat, der er præget af stor fleksibilitet og en rar stemning i et travlt miljø.

Har du spørgsmål til stillingen?

Så er du meget velkommen til at kontakte vores nuværende Seniorkoordinator, Solveig Engberg, på 3529 4128.

Sådan søger du jobbet

Send din ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse og kompetencer via job@danes.dk.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet en børneattest. Den Danske Sommerskole opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 3. maj 2021. Opslaget vil blive taget ned, når den rigtige kandidat er fundet.
Tiltrædelse: 1. september 2021.
Arbejdstid: 37 timer pr. uge.
Arbejdssted: Købmagergade 67, 2. sal (ved Kultorvet).
Hjemmeside:  www.danes.dk.