Kan jeg blive vaccineret i Danmark?

Senest opdateret d. 24.02.21 I Danes Worldwide er vi yderst opmærksomme på de mange spørgsmål og problemstillinger som den nuværende epidemi bringer i spil for udlandsdanskerne. Med hensyn til spørgsmålet om udlandsdanskernes adgang til covid-19 vacciner i Danmark er status på nuværende tidspunkt, at der er flere spørgsmål end svar. Der er tale om et politisk område med mange…

Senest opdateret d. 24.02.21

I Danes Worldwide er vi yderst opmærksomme på de mange spørgsmål og problemstillinger som den nuværende epidemi bringer i spil for udlandsdanskerne.

Med hensyn til spørgsmålet om udlandsdanskernes adgang til covid-19 vacciner i Danmark er status på nuværende tidspunkt, at der er flere spørgsmål end svar.

Der er tale om et politisk område med mange hensyn at afveje, men som er yderst vigtigt for vores medlemmer, hvorfor vi forsøger at varetage udlandsdanskernes interesser efter bedste evne.

Vi har rettet henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke om dette, samt fremtrådt foran Folketingets Sundhedsudvalg. Vi afventer fortsat nogle mere konkrete løsninger og svar på mange af spørgsmålene.

Foreløbigt har vi modtaget svar på følgende fra Sundhedsstyrelsen:
Udlandsdanskere bosat uden for EU er ikke omfattet af vaccinationsprogrammet. Dog har man som dansk statsborger ret til indrejse og kan ved ophold på længere end 3 måneder lade sig registrere i personregistret og bliver omfattet af den offentlige sygesikring og dermed det danske vaccinationsprogram. Dette udløser fuld skattepligt til Danmark.

Udlandsdanskere og andre borgere som er bosat og sygesikret i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller UK er som udgangspunkt heller ikke omfattet af det danske vaccinationsprogram, jf. ovenfor.

Disse borgere kan dog blive vaccineret under ophold i Danmark, såfremt det vurderes nødvendigt på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering foretaget af sundhedsfaglig personale i Danmark.

Ovenstående til trods, har visse borgere, bosat inden for EU, ret til vaccinationen. Undtagelsen gælder hvis man har et dansk udstedt, gyldigt EU-sygesikringskort, eller har ret til det særlige dansk udstedte EU-sundhedskort.
Følgende persongrupper kan have ret til et sådant kort: personer der arbejder, men ikke er bosiddende i Danmark, samt disses medforsikrede familie, danske udlandspensionister og udstationerede danskere. Tilsvarende gælder for gyldigt sikrede borgere som er udrejst i op til et år, såsom studerende, og som midlertidigt opholder sig i Danmark.

Vi fortsætter med at presse på for svar vedrørende udlandsdanskernes udfordringer i forbindelse med coronapandemien og vil selvfølgelig holde jer opdateret gennem vores sædvanlige nyhedskanaler.