Lempelser på skatteregler for udlandsdanskere er vedtaget

Siden grænserne blev lukket i marts, har flere udlandsdanskere måtte tage længere ophold i Danmark. Dermed risikerede de at blive fuldt skattepligtige i Danmark. Nu er der lempelser på vej.

Computer, bog og briller

Siden grænserne blev lukket i marts, har flere udlandsdanskere måtte tage længere ophold i Danmark, da det ikke har været muligt at rejse tilbage til deres bopælsland. Dermed risikerede de at blive fuldt skattepligtige i Danmark – En problemstilling, som Danes Worldwide har gjort både skatteministeren og den danske dagspresse opmærksom på.

Tirsdag den 9. juni vedtog Folketinget lempelser af skattereglerne for de udlandsdanskere, som blev ”fanget” i Danmark under nedlukningen. 

Hvornår er du fuldt skattepligtig i Danmark?

Du bliver fuldt skattepligtig i Danmark, når du

  1. har en bolig i Danmark – fx en lejlighed eller et sommerhus og
  2. har taget ophold i Danmark

At have ”taget ophold” i Danmark defineres sådan her:

  • Du er her i landet i mere end tre sammenhængende måneder (90 dage), eller
  • at du i alt har været her i mere end 180 dage fordelt på et år (12 måneder).

Hvis du ikke har en bolig i Danmark, bliver du først fuldt skattepligtig i Danmark, når du har været her i mere end 6 måneder. Hvis du ikke har en bolig i Danmark, vil du derfor ikke kunne gøre brug af den midlertidige skattelempelse.

NB! Husk, at det altid vil være SKAT som vil foretage en samlet konkret vurdering af, om du har taget fuldt ophold i Danmark og derfor er fuldt skattepligtig til Danmark.

Hvad betyder skattelempelserne?

Skattelempelserne betyder, at der indføres en midlertidig valgfri ordning, hvorefter “der ikke indtræder fuld skattepligt, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark fra og med d. 9. marts til og med d. 30. juni 2020”.

Det vil sige, at hvis du har opholdt dig i Danmark i nedluknings-perioden og derved været i Danmark i mere 3 måneder i træk eller samlet 180 dage inden for et år, bliver du alligevel ikke fuldt skattepligtig i Danmark.

Du vil dog blive begrænset skattepligtig af din globale lønindkomst du måtte have haft i perioden. Det betyder, at du skal betale skat til Danmark af din lønindtægt fra perioden – både fra en dansk og en udenlandsk arbejdsgiver – men du bliver ikke beskattet af fx aktieudbytter eller lign.

Hvis du gerne vil vide mere om lempelsen i forhold til udstationerede på ligningslovens § 33 A eller forskerskatteordningen, kan du læse mere her.

Du kan også finde det vedtagne lovforslag her.

Hvad betyder det i praksis?

Hvis du fra den 9. marts til og med den 30. juni 2020 har opholdt dig i Danmark og har en bolig i Danmark

  • i mere end sammenlagt 90 dage, bliver du ikke fuldt skattepligtig for den nævnte periode.
  • i fx 80 dage mellem d. 9. marts til og med 30. juni 2020 og herefter opholder dig sporadisk i Danmark i løbet af det næste år, vil du kunne opholde dig yderligere 180 dage uden at blive fuldt skattepligtig.
  • fra fx midt i perioden, vil dagene, fra du ankommer og til og med den 30. juni 2020, ikke tælle med i de 90/180 dage.

Hvordan tæller de 90/180 dage?

Alle påbegyndte døgn, hvor du opholder dig i Danmark, tæller med. Det vil sige, at for at du i forhold til skat har afbrudt dit ophold, skal du kunne dokumentere at være ude af Danmark i mindst et helt døgn. Rejser du fx ud en fredag og kommer tilbage lørdag, vil dit ophold ikke være afbrudt, da rejsedage (fredag og lørdag) tæller med.

Valgfri ordning

Hvis du gerne vil være omfattet af de nye skatteregler, skal du være opmærksom på, at der er tale om en valgfri ordning, som du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at være med. Du skal tilmelde dig senest 1. maj 2021.

Det er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, hvordan du tilmelder dig ordningen. Vi anbefaler, at du holder øje med SKATs hjemmeside for yderligere information.

Flere sidder stadig i klemme

Det er selvfølgelig positivt, at nogle udlandsdanskere nu undgår at blive fuldt skattepligtige i Danmark. Alligevel er vi ikke helt i hus. Mange udlandsdanskere er nemlig stadig ufrivilligt strandet i Danmark, da landegrænserne fortsat er lukkede og transportmulighederne begrænsede. Dermed sidder flere stadig i klemme trods lempelser på skattereglerne.

Skatteministeren udtaler i et høringssvar til Anne Honoré Østergaard (V) om honorarer optjent i Danmark: ” Det er efter min opfattelse ikke urimeligt, at personer, der opholder sig og arbejder i Danmark i op til 3 måneder og 23 dage, skal betale dansk skat af lønnen, mens de opholder sig her – på samme måde som personer, der bor og arbejder fast i Danmark.”

Danes Worldwide er forbløffede over ministerens svar. Danes Worldwides generalsekretær, Anne Marie Dalgaard, udtaler: ”Det er et grundprincip i dansk ret, at rettigheder og pligter følges af. Men man skal huske på, at udlandsdanskere ikke opnår nogle af de rettigheder, som fastboende danskere har, f.eks. gratis lægehjælp eller optjening af folkepension.  Alt dette har man jo fortsat ikke adgang til som udlandsdansker, så ministeren vil pålægge en pligt, der ikke følges af en rettighed. Danes Worldwide vil derfor arbejde videre med sagen.”