Bevarelse af statsborgerskab

Nysgerrig pige

Udlandsdanskere oplever ofte processen forbundet med bevarelse af statsborgerskabet som nedværdigende, overbureaukratiseret og meningsløs, formålet og baggrundslovgivningen taget i betragtning. Det er især udlandsdanskere, hvis børn fødes uden for EU, der oplever problemer med fx tunge dokumentationsforespørgsler, som ikke tager stilling til hverken muligheder for at rekvirere de forespurgte dokumenter eller omkostninger.

I visse sager går man så langt som at se på oldeforældrenes statsborgerskabsstatus. Sagsbehandlere kan i sådanne situationer finde på at efterspørge dokumentation helt fra slutningen af 1800 tallet. Dertil kommer, at sagsbehandlingstiden i mange af disse sager ofte er på 12–16 måneder – en tidshorisont, som Ombudsmanden kraftigt har kritiseret.

Problemerne vedrørende bevarelse af statsborgerskab kan løses ved, at man mindsker sagsbehandlingstiden samt fjerner unødvendige bureaukratiske krav, især nu da Danmark tillader dobbelt statsborgerskab.  Dette kan opnås ved, at man forenkler proceduren for bevarelse og udskifter bevarelsesansøgningen med en tro og love-erklæring.

  • Et dansk barn, født i udlandet af en dansk mor bør kunne bevare sit statsborgerskab ved en erklæring, med fødselsattesten, samt moderens pas som dokumentation. Samme bør naturligvis gælde i situationer, hvor begge forældre er danske statsborgere.
  • Et dansk barn med en dansk far bør kunne bevare sit statsborgerskab ved en erklæring, med fødselsattesten, faderens pas samt forældrenes vielsesattest som dokumentation.
  • Den vage formulering i indfødsretsloven om ”forhold, der tyder på samhørighed med Danmark” bør ophæves.
  • Det burde være muligt for danske borgere, som er født i udlandet, at bevare statsborgerskabet gennem en tro og love-erklæring, som evt. kan sagsbehandles af Udlændinge- og integrationsministeriet.

Kontakt

Har du brug for konkret hjælp og vejledning ifm. dansk statsborgerskab? Så er du som medlem altid velkommen til at kontakte vores juridiske medlemsrådgivning.

Vil du vide mere om vores politiske arbejde?

Læs de seneste nyheder og indlæg under kategorien “Mærkesager”.