Dagpenge for udlandsdanskere

En mærkesag for Danes Worldwide

solskin over dagpenge for udlandsdanskere

Her har vi succesfuldt arbejdet på at få fjernet en lov, der indførte opholdskrav i Danmark – man kunne tidligere kun få dagpenge, hvis man havde opholdt sig i Dan­mark eller et andet EU/EØS-land eller Schweiz i mindst syv ud af de seneste otte år.

Dagpenge: Sagen kort

I 2018 fremsatte den daværende regering et nyt lovforslag, som en del af implementereingen af skatteaftalen fra februar 2018, som ville have udelukket mange ulandsdanskere fra det danske dagpengesystem.

Forslaget gik i korte træk ud på at supplere de daværende, forholdsvis restriktive krav for retten til dagpenge med et nyt opholdskrav. Det nye opholdskrav betød, at man kun vil kunne få dagpenge, hvis man har opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land eller Schweiz i mindst 7 ud af de seneste 8 år.
Et af hovedargumenterne for at indføre kravet var, at det er nødvendigt at sende et signal om, at man skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked for at kunne få dagpenge.

Danes Worldwide mener

Danes Worldwide har som kerneopgave at ”gøre det lettere at bo og arbejde i udlandet – og at vende hjem igen”. Foreningen kan derfor ikke støtte lovforslag, der skader vores medlemmer økonomisk eller på anden vis, hvis de flytter/tager arbejde eller har boet i udlandet.

Danes Worldwides høringssvar

Da forslaget om det nye optjeningskrav blev sendt i høring, afgav Danes Worldwide i 2018 følgende høringssvar:

Kontakt os 

Har du brug for konkret hjælp og vejledning ifm. dagpenge? Så er du som medlem altid velkommen til at kontakte vores juridiske medlemsrådgivning.