Dagpenge for udlandsdanskere

solskin over dagpenge for udlandsdanskere

Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, som en del af implementering af skatteaftalen fra februar 2018, som – hvis vedtaget – vil udelukke mange udlandsdanskere fra dagpengesystemet.

Dagpenge: Sagen kort

Forslaget går i korte træk ud på at supplere de nugældende, forholdsvis restriktive krav for retten til dagpenge med et nyt opholdskrav. Det nye opholdskrav betyder, at man kun vil kunne få dagpenge, hvis man har opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land eller Schweiz i mindst 7 ud af de seneste 8 år.

Et af hovedargumenterne for at indføre kravet er, at det er nødvendigt at sende et signal om, at man skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked for at kunne få dagpenge.

Rigtig mange ”free-movers” har været på det danske arbejdsmarked i mange år, før de tog til udlandet. En dansk statsborger kunne have været på det danske arbejdsmarked i fx 10 år for efterfølgende at tage til udlandet, hvor vedkommende arbejdede for en udenlandsk arbejdsgiver i 5 år. Det vil være misvisende at sige, at disse danskere mangler tilknytning til det danske arbejdsmarked, fordi de valgte at tage til udlandet for at fx opkvalificere sig til gavn for det danske arbejdsmarked. 

Forud for forslagets offentliggørelse kunne man i debatten spore samme forældede, unuancerede forestilling om udlandsdanskere, som man kunne se forud for vedtagelsen af stramninger på folkepensionsområdet. Rasmus Jarlov udtalte fx således til Altinget: “Det er jo meget ressourcestærke mennesker, der rejser til udlandet. De skal nok klare det alligevel”. Det er ikke rimeligt, at lovforslaget om optjeningskravet for retten til dagpenge bygger på et forældet syn på danskere i udlandet og samtidig ugyldiggør mangeårige bidrag til a-kasserne og det danske arbejdsmarked.

Vi har derfor følgende modforslag:

  • Danes Worldwide mener primært, at lovforslaget skal forkastes.
  • Alternativt vil det kun være rimeligt, hvis de berørte danske borgere kompenseres for de mange års indbetalinger til a-kasserne, som de pludselig ikke kan få nogen nytte af, selv hvis de bliver ledige og opfylder de øvrige krav til dagpenge.
  • Under alle omstændigheder bør der være bedre overgangsregler for de personer, som i en længere årrække har været medlemmer af en a-kasse. Det nye opholdskrav kan fx kun gælde de borgere, som melder sig ind i en a-kasse efter 1. januar 2019. En undtagelsesbestemmelse kan alternativt bygge på anciennitet ved at undtage de a-kasse-medlemmer fra opholdskravet, som har været medlemmer i mindst 5 år.
  • Ovenstående forslag til undtagelsesbestemmelser skal naturligvis også gælde medfølgende ægtefæller samt børn under 18 år.

Danes Worldwides høringssvar

Forslaget om det nye optjeningskrav har været gennem offentlig høring. Danes Worldwide har i den forbindelse afgivet et høringssvar, som du kan læse her.

Forslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget, og det er derfor muligt, at indholdet samt udformningen vil ændre sig.

Kontakt os 

Har du brug for rådgivning, er du som medlem velkommen til at kontakte Danes Worldwide, hvor både vores juridiske medarbejder samt vores ekspertpanel står til rådighed.

Kontakt vores jurist, Karoline Blyt, hvis du har spørgsmål til dagpenge eller vores andre politiske mærkesager:

Vil du vide mere? 

Læs de nyeste indlæg og nyheder under kategorien “Mærkesager”: